Dodávateľ

Združenie Košice EHMK 2013

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SMS a.s.

IČO: 35727951

Adresa: Partizánska cesta 91, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3194

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Máj 2020

Záznam platný do: 28. Máj 2023

Posledná zmena: 21. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 77 067,00 EUR 1 1
2015 5 177 181,00 EUR 5 5
2017 15 797 483,00 EUR 3 3
2018 10 349 573,00 EUR 2 2
2019 19 884 775,00 EUR 8 21
2020 22 371 572,00 EUR 3 3
2021 6 092 512,00 EUR 8 9
2022 21 678 225,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 77 067,00 EUR 1 1
2015 5 047 868,00 EUR 4 4
2016 129 313,00 EUR 1 1
2017 15 797 483,00 EUR 3 3
2018 5 600 346,00 EUR 1 1
2019 22 017 328,00 EUR 8 17
2020 24 988 246,00 EUR 4 8
2021 5 802 514,00 EUR 7 7
2022 21 968 223,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 3 31 328 364,00 31328364.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 379 993,00 379993.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 559 630,00 1559630.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 1 800 091,00 1800091.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 2 616 674,00 2616674.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 5 600 346,00 5600346.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 3 179 001,00 3179001.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 4 472 406,00 4472406.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 1 234 961,00 1234961.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 3 726 942,00 3726942.00 EUR
Košický samosprávny kraj 4 1 472 003,00 1472003.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 4 623 084,00 4623084.00 EUR
Mesto Brezno 2 1 140 526,00 1140526.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 6 726 493,00 6726493.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 665 477,00 665477.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 724 491,00 724491.00 EUR
Obec Víťaz 1 5 333 680,00 5333680.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 14 214 999,00 14214999.00 EUR
Obec Beňuš 1 4 749 227,00 4749227.00 EUR
Obec Hajnáčka 1 2 569 924,00 2569924.00 EUR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 3 310 076,00 3310076.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer Rožňava - práce naviac nad rámec rozpočtu projektu (nové položky) Košický samosprávny kraj 66 000,00 66000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01 Žilina, SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou – I. etapa obnovy – časť kaplnka Žilinský samosprávny kraj 416 641,00 416641.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Most cez Hron v Brezne - Bujakovo Mesto Brezno 852 358,00 852358.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave Košický samosprávny kraj 829 134,00 829134.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 601 300,00 3601300.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave - doplňujúce stavebné práce. Košický samosprávny kraj 91 906,00 91906.0 EUR 2015 Práce Nie 1
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu, km 4,400-4,500 Slovenská správa ciest 987 800,00 987800.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 214 999,00 14214999.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita 3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 599 944,00 599944.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prestavba vybraných lesných objektov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 600 346,00 5600346.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obec Beňuš - kanalizácia a ČOV Obec Beňuš 6 746 316,00 6746316.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mosta č. 3541-01 Ladomírová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 379 993,00 379993.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji Prešovský samosprávny kraj 40 207 629,00 40207629.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532. Banskobystrický samosprávny kraj 6 726 493,00 6726493.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900 a Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 2311-001 cez rieku Oravica Žilinský samosprávny kraj 2 547 051,00 2547051.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Banská Bystrica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 785 419,00 1785419.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Považany - kanalizácia Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 3 310 076,00 3310076.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mostných objektov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 393 107,00 2393107.0 EUR 2019 Práce Nie 5
Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz Obec Víťaz 5 333 680,00 5333680.0 EUR 2020 Práce Áno 1
I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek Slovenská správa ciest 16 559 942,00 16559942.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavebné úpravy mostov – SNV, GL časť: „203-00, 3420-010 most nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava“ Košický samosprávny kraj 477 950,00 477950.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 724 000,00 724000.0 EUR 2019 Práce Nie 9
Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás Mesto Brezno 359 989,00 359989.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad diaľnicou v Piešťanoch Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 724 491,00 724491.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava mosta ev.č. D1 - 012 výstupná vetva Prístavného mosta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 594 965,00 594965.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka Obec Hajnáčka 2 569 924,00 2569924.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná Správa ciest Košického samosprávneho kraja 214 349,00 214349.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-217 cez potok Iľanovianka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 349 998,00 349998.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor Správa ciest Košického samosprávneho kraja 988 798,00 988798.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava mosta ev. č. 50-069 cez Žitkovský potok, Drietoma a Oprava mosta ev. č. 50-070 cez potok Drietomica, Drietoma Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 414 652,00 414652.0 EUR 2021 Práce Nie 2
Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006 Trnavský samosprávny kraj 4 472 406,00 4472406.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota Slovenská správa ciest 13 785 882,00 13785882.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník – realizácia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 419 937,00 3419937.0 EUR 2022 Práce Nie 1
+421905573990


business@stavbymostov.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 69 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dalibor Novotný
Adresa:
Rudina 526 Rudina 02331
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Krchnák
Adresa:
Gorkého 8 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Barbora Lámerová
Adresa:
Banská Hodruša 514 Hodruša-Hámre 96661
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dávid Čáp
Adresa:
Vesec u Sobotky Libošovice 507 44
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dávid Čáp
Adresa:
Vesec u Sobotky Libošovice 507 44
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2019
Záznam do:
22. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Krchnák
Adresa:
Gorkého 8 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dalibor Novotný
Adresa:
Rudina 526 Rudina 02331
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Svoboda
Adresa:
Trubín 34 Trubín 26701
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
3. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Etienne Crosnier Leconte
Adresa:
Uruguayská 437/4 Praha 2 - Vinohrady 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Jech
Adresa:
Švabinského 498/29 Praha 4 - Chodov 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Freudl
Adresa:
Mníšek pod Brdy 252 10
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Doksanský
Adresa:
Pod Černým vrchem Chomutov 430 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Xavier Huillard
Adresa:
2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pierre Coppey
Adresa:
65 Avenue Niel Paris 75017
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavel Kameník
Adresa:
Do Nehvizdek Nehvizdy 250 81
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 85202
Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova Bratislava - mestská časť Petržalka 85202
Meno:
Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľvoa 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02
Meno:
BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Horná 23 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 22.02.2021 do: 30.08.2021

StiahniZáznam platný od: 15.11.2019 do: 22.02.2021

StiahniZáznam platný od: 3.05.2019 do: 15.11.2019

StiahniZáznam platný od: 13.03.2018 do: 3.05.2019

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 13.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×