Dodávateľ

SATES, a.s.

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SATES, a.s.

IČO: 31628541

Adresa: Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2019/11-PO-C8183

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. November 2019

Záznam platný do: 28. November 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 16 340,00 EUR 2 2
2012 97 500,00 EUR 1 1
2014 717 017,00 EUR 10 10
2015 1 253 844,00 EUR 19 19
2016 11 083 889,00 EUR 27 27
2017 4 187 912,67 EUR 20 20
2018 1 547 875,00 EUR 4 4
2019 981 687,00 EUR 3 4
2020 341 203,83 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 629 792,00 EUR 7 7
2015 1 229 505,00 EUR 16 16
2016 10 396 182,00 EUR 30 30
2017 4 205 135,67 EUR 16 16
2018 1 988 464,00 EUR 8 8
2019 1 323 620,00 EUR 6 7
2020 454 569,83 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 290,00 290.00 EUR
Slovenská správa ciest 2 8 607 736,00 8607736.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 32 322,00 32322.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 2 769 478,00 2769478.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 174 900,00 174900.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 2 399 133,00 2399133.00 EUR
Obec Slopná 1 112 300,00 112300.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 28 689,50 28689.50 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 3 20 110,00 20110.00 EUR
Obec Čataj 1 83 923,00 83923.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 392 500,00 392500.00 EUR
Obec Martin nad Žitavou 1 68 348,00 68348.00 EUR
Mesto Pezinok 1 22 667,00 22667.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 51 040,00 51040.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 3 679,17 3679.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 115 050,00 115050.00 EUR
Obec Lednica 1 112 463,00 112463.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 28 4 088 221,83 4088221.83 EUR
Mesto Trenčín 1 70 932,00 70932.00 EUR
Obec Brusno 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 16 665,00 16665.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 2 481 667,00 481667.00 EUR
Euroconsult, s.r.o. 1 511 070,00 511070.00 EUR
Technické služby Brezno 1 2 635,00 2635.00 EUR
Obec Čeľadince 1 60 874,00 60874.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 575,00 575.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná Obec Slopná 112 300,00 112300.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník s lávkou Obec Čataj 70 000,00 70000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Cestné smerové stĺpiky. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 135 000,00 135000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou Obec Martin nad Žitavou 76 220,00 76220.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení Mestská časť Bratislava - Petržalka 130 000,00 130000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Lednica Obecný dom Organistovec - rekonštrukcia Obec Lednica 112 463,00 112463.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stravovacie a športovo-rekreačné zariadenie, Telgárt Euroconsult, s.r.o. 430 397,00 430397.0 EUR 2016 Práce Áno 1
ISRMO OPBK - Revitalizácia vychádzkovo-oddychových zón - doplňujúce stavebné práce Mesto Pezinok 19 291,00 19291.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia (DVDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve a v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 250 000,00 250000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách na cestách I. triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Košice Slovenská správa ciest 4 862 486,00 4862486.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Bratislava Slovenská správa ciest 3 745 250,00 3745250.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 354 600,00 354600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie - II. štvrťrok 2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 828,00 6828.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia (DVDZ) pre diaľnice a cesty vo vlastníctve NDS, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 623,00 11623.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 190,00 18190.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Dodávka nových smerových stlpikov, vodiacich bezpecnostných zariadení a ich súčastí. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 628,00 18628.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 170,00 10170.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Dodávka nových smerových stlpikov, vodiacich bezpecnostných zariadení a ich súčastí. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 53 714,00 53714.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 407 180,00 407180.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov TAU pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej d Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 040,00 6040.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Dodávka nových smerových stĺpikov, vodiacich bezpečnostných zariadení a ich súčastí. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 212,00 5212.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 040,00 6040.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom - I. štvrťrok 2016 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 22 685,00 22685.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka cestných smerových stĺpikov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 44 424,00 44424.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových smerových stĺpikov, vodiacich bezpečnostných zariadení a ich súčastí Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 319,00 1319.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka cestných smerových stĺpikov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 027,00 1027.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 23 379,00 23379.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 210,00 50210.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka cestných smerových stĺpikov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300,00 2300.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 42 261,00 42261.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka nových smerových stlpikov, vodiacich bezpecnostných zariadení a ich súčastí. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 247,00 10247.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 180,00 17180.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 264 300,00 264300.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka nových smerových stlpikov, vodiacich bezpecnostných zariadení a ich súčastí. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 892,00 10892.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka nových smerových stĺpikov, vodiacich bezpečnostných zariadení a ich súčastí. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 532,00 40532.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka cestných smerových stĺpikov. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 298 300,00 298300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových smerových stlpikov, vodiacich bezpecnostných zariadení a ich súčastí. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 960,00 12960.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Realizácia docasného vodorovného dopravného znacenia (DVDZ) pre dialnice a cesty vo vlastníctve NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 97 500,00 97500.0 EUR 2012 Stavebné práce Áno 1
Zvislé dopravné značenie - I. štvrťrok 2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 512,00 9512.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 940,00 940.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia (DVDZ) pre diaľnice a cesty vo vlastníctve NDS, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 341,00 23341.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 163 767,00 163767.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 677 571,00 677571.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka cestných smerových stĺpikov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 38 575,00 38575.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 94 843,00 94843.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 067,00 6067.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Výstavba chodníkov I. etapa - Čeľadince Obec Čeľadince 80 419,00 80419.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 118,00 4118.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 360 000,00 360000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka cestných smerových stĺpikov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 780,00 9780.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 88 224,00 88224.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 142 010,00 2142010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 53 231,00 53231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v správe SC Trenčianskeho samosprávneho kraja Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 38 641,00 38641.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 158 905,00 158905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova vodorovného dopravného značenia na MK Mestská časť Bratislava - Dúbravka 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zvislé dopravné značenie Obec Brusno 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I Mesto Bánovce nad Bebravou 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kužeľ dopravný v sade s dvomi reflexnými pruhmi druhej triedy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,84 399.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 780,00 4780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia s príslušentvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 67 686,06 67686.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smerové stĺpiky s príslušenstvom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 59 690,00 59690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 91 663,50 91663.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smerové stĺpiky s príslušenstvom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 13 776,50 13776.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Technické služby Brezno 4 258,60 4258.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie Mestská časť Bratislava - Ružinov 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 176 400,00 176400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I Mesto Bánovce nad Bebravou 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 27 700,80 27700.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smerové stĺpiky s príslušenstvom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 40 450,00 40450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodorovné dopravné značenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 482 905,78 482905.78 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 16 100,00 16100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spomaľovacie prahy pre rýchlosť do 20km/h GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 572,00 1572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 189 812,00 189812.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách Mestská časť Bratislava - Dúbravka 52 489,90 52489.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 222 569,00 222569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 9 800,00 9800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biskupská záhrada a kaplnky – stavebné práce Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 497 844,00 497844.0 EUR 2019 Práce Áno 2
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 511,00 13511.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 105 853,00 105853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nových smerových stĺpikov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 492 810,00 492810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 058,00 13058.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 23 053,00 23053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh Mesto Trenčín 228 415,00 228415.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 204,20 10204.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 77 255,00 77255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nových smerových stĺpikov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 067,00 13067.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 246 964,00 246964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 150,00 6150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

sates@sates.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 75 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Štoder
Adresa:
Hliny 182 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudovít Švirec
Adresa:
Šoltésovej 280 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Bačík
Adresa:
Partizánska 15 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Máj 2017
Záznam do:
10. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Bačík
Adresa:
Partizánska 15 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Štoder
Adresa:
Hliny 182 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudovít Švirec
Adresa:
Šoltésovej 280 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 10.05.2017 do: 10.08.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×