Dodávateľ

HBH Projekt spol. s r.o.

Brno
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HBH Projekt spol. s r.o.

IČO: 44961944

Adresa: Kabátníkova 216/5, Brno

Registračné číslo: 2017/5-PO-C9680

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Máj 2017

Záznam platný do: 20. Máj 2020

Posledná zmena: 29. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 149 429,00 EUR 2 2
2015 263 870,00 EUR 3 3
2016 463 688,00 EUR 5 5
2017 63 560,00 EUR 6 6
2018 1 100 356,00 EUR 4 4
2019 1 356 322,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29,00 EUR 1 1
2015 413 270,00 EUR 4 4
2016 456 692,00 EUR 4 4
2017 69 548,00 EUR 6 6
2018 1 101 364,00 EUR 5 5
2019 1 356 322,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 3 635 885,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 2 677 644,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 83 696,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diaľnica D2 križovatka Bratislava – Čunovo, technická štúdia a Zámer EIA Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 125 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 785,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 161 215,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 865,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Monitoring vplyvov diaľnice D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever - Rača, rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz - Bratislava - Dunajská Lužná - Holice na životné prostredie - povrchová voda, podzemná voda, ovzdušie, hluk, biota pred Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 191 315,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 765,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 024,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/64 Topoľčany-Nitra-Komárno, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 505 911,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 979,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 544,00 EUR 2017 Služby Nie 1
I/9 Drietoma - obchvat, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 53 918,00 EUR 2017 Služby Áno 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 177,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 543,00 EUR 2017 Služby Nie 1
R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, monitoring vplyvov rýchlostnej cesty na životné prostredie - ovzdušie, hluk, pôda, biota, povrchová a odpadová voda, podzemná voda, vibrácie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 403 243,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Monitoring využitia ekoduktu Moravský sv. Ján zverou počas prevádzky. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 450,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele Slovenská správa ciest 581 967,00 EUR 2018 Služby Áno 1
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč“ – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti. Banskobystrický samosprávny kraj 83 696,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2, štúdia realizovateľnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 464 400,00 EUR 2019 Služby Nie 1
R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota, vypracovanie DSP, Oznámenie 8a, dSZ, DP, výkon AD a KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 891 922,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 86 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Radovan Hrnčíř
Adresa:
č.p. 230 Olšany 68301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Otakar Hornoch
Adresa:
Mezníkova 5 Brno 61600
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Budík
Adresa:
Preslova 85 Brno 60200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Budík
Adresa:
Preslova 85 Brno 60200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Hrnčíř
Adresa:
č.p. 230 Olšany 68301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Otakar Hornoch
Adresa:
Mezníkova 5 Brno 61600
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×