Dodávateľ

CMR SLOVAKIA s.r.o.

Ľubotice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

IČO: 31721079

Adresa: Bardejovská 13, Ľubotice

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1811

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. November 2019

Záznam platný do: 14. November 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 677 192,00 EUR 9 9
2015 2 669 525,00 EUR 15 15
2016 941 362,00 EUR 7 8
2017 2 640 464,10 EUR 16 16
2018 810 208,00 EUR 2 2
2019 258 393,00 EUR 1 1
2020 390 971,00 EUR 1 1
2021 370 795,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 677 192,00 EUR 9 9
2015 2 592 377,00 EUR 14 14
2016 688 326,00 EUR 5 6
2017 2 970 648,10 EUR 19 19
2018 810 208,00 EUR 2 2
2019 258 393,00 EUR 1 1
2020 390 971,00 EUR 1 1
2021 370 795,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 6 3 333 685,00 3333685.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 3 147 860,00 3147860.00 EUR
Mesto Bardejov 1 415 000,00 415000.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 51 532,00 51532.00 EUR
Obec Nemcovce 1 115 041,00 115041.00 EUR
Obec Lipníky 1 83 851,00 83851.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 58 897,00 58897.00 EUR
Obec Radvaň nad Laborcom 1 237 182,00 237182.00 EUR
Mesto Lipany 1 1 192 734,00 1192734.00 EUR
Obec Svinia 1 77 731,00 77731.00 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 258 024,00 258024.00 EUR
Mesto Svidník 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Sabinov 1 54 420,00 54420.00 EUR
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 1 162 546,00 162546.00 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 6 660,00 6660.00 EUR
Obec Kuková 2 181 419,00 181419.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 194 974,00 194974.00 EUR
Obec Ľubotice 1 106 754,00 106754.00 EUR
Obec Lendak 1 77 148,00 77148.00 EUR
Obec Záborské 1 231 293,00 231293.00 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 1 98 824,00 98824.00 EUR
Obec Červená Voda 1 88 431,00 88431.00 EUR
Obec Podhradík 2 122 035,00 122035.00 EUR
Obec Zborov 1 127 699,00 127699.00 EUR
Obec Kokošovce 1 64 218,00 64218.00 EUR
Obec Šarišské Sokolovce 1 88 949,00 88949.00 EUR
Obec Nižný Orlík 1 124 777,00 124777.00 EUR
Obec Pichné 1 455 885,00 455885.00 EUR
Obec Krásny Brod 1 168 110,00 168110.00 EUR
Obec Fričkovce 1 114 434,10 114434.10 EUR
Obec Rudňany 1 40 825,00 40825.00 EUR
Obec Okrúhle 1 46 783,00 46783.00 EUR
Obec Kvačany 1 90 366,00 90366.00 EUR
Obec Hubošovce 1 73 093,00 73093.00 EUR
Obec Trebejov 1 67 730,00 67730.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ŽIVIČNÉ ÚPRAVY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCII A CHODNÍKOV V BARDEJOVE - 2014 Mesto Bardejov 400 000,00 400000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta 542-005 na ceste II/542 Slovenská Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 239 048,00 239048.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Komunikácia Levočská - spodná stavba Mesto Sabinov 69 118,00 69118.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obec Kuková Chodník pri ceste III/54518, stavebný objekt SO 02 Dažďová kanalizácia. Obec Kuková 100 575,00 100575.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu cesty II/575 Malá Poľana - Rokytovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 226 118,00 226118.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Chodník pozdĺž štátnej cesty III/06728 v obci Lendak Obec Lendak 88 397,00 88397.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba chodníkov a odvodňovacích kanálov v obci Podhradík Obec Podhradík 122 035,00 122035.0 EUR 2016 Práce Áno 2
Lipany - úprava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,400 Mesto Lipany 1 422 569,00 1422569.0 EUR 2014 Práce Áno 1
"Rekonštrukcia MK Hutnícka (časť), J. Wolkera (časť), J. Čajáka, V. Nezvala, Lipová (časť) v Spišskej Novej Vsi" Mesto Spišská Nová Ves 320 000,00 320000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Sanácia zosuvu svahu na ceste č. III/542002 Osturňa - riešenie havarijného stavu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 153 000,00 153000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
I/74 Belá nad Cirochou, zosuv - havária Slovenská správa ciest 950 000,00 950000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Hokejbalové ihriská Prešov. Technické služby mesta Prešov a.s. 199 491,00 199491.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava poškodených nosníkov mosta ev. č. 50-314A Červený rak, Košice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Úprava východného rigola v obci Kokošovce. Obec Kokošovce 72 583,00 72583.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie III/3615 Juskova Voľa Prešovský samosprávny kraj 48 278,00 48278.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia cesty II/545 a III/3505 (III/545024) Zborov-Stebnicka Huta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 407 098,00 407098.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Záborské, sanácia svaha s odvodnením Obec Záborské 318 508,00 318508.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Podhradík - Dubová hora Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 179 751,00 179751.0 EUR 2015 Práce Áno 1
I/18 Jánovce priepust havária Slovenská správa ciest 81 225,00 81225.0 EUR 2015 Práce Nie 1
I/68 Rožkovany oprava priepustu havária Slovenská správa ciest 47 120,00 47120.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Svinia - miestna komunikácia ul. J. Dobranského Obec Svinia 84 845,00 84845.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 v Sabinove Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 46 725,00 46725.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia cestného spojenia II/545 Chmeľová-Becherov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 276 360,00 276360.0 EUR 2015 Práce Áno 1
I/50-331 Svinica most havária Slovenská správa ciest 350 000,00 350000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Regenerácia centra obce Pichne Obec Pichné 349 631,00 349631.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zlepšovanie a rozširovanie infraštruktúry v obci Radvaň nad Laborcom Obec Radvaň nad Laborcom 199 974,00 199974.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Skvalitnenie životných podmienok v obci Krásny Brod Obec Krásny Brod 141 882,00 141882.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba chodníkov v obci Lipníky Obec Lipníky 75 525,00 75525.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Inžinierske siete IBV Ľubotice, ulica Šalgovická Obec Ľubotice 106 754,00 106754.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Most cez potok Kamenec na ul. SNP v obci Zborov Obec Zborov 127 699,00 127699.0 EUR 2017 Práce Nie 1
I/68 Hraničné zosuv - havária Slovenská správa ciest 1 119 900,00 1119900.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Drienovská Nová Ves Obec Drienovská Nová Ves 98 824,00 98824.0 EUR 2017 Práce Áno 1
KVAČANY - Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kvačany 90 336,00 90336.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Červená Voda - rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Červená Voda 83 326,00 83326.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce Obec Hubošovce 74 225,00 74225.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Nemcovce, odvodnenie a rekonštrukcia MK Obec Nemcovce 115 041,00 115041.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Lavička pre peších ponad Hornád v Obci Trebejov Obec Trebejov 67 730,00 67730.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 138 467,00 138467.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Šarišské Sokolovce Obec Šarišské Sokolovce 91 000,00 91000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia Kuková - rozšírenie siete Obec Kuková 110 722,00 110722.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Skrášlenie verejných priestranstiev - Okrúhle Obec Okrúhle 46 783,00 46783.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mostov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 216 057,00 1216057.0 EUR 2017 Práce Nie 1
ZLEPŠENIE MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB V OBCI NIŽNÝ ORLÍK Obec Nižný Orlík 127 531,00 127531.0 EUR 2016 Práce Áno 1
I/66 T. Kotlina most č.66-076, havária Slovenská správa ciest 561 309,00 561309.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy Obec Fričkovce 223 164,48 223164.48 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dokončenie cesty v osade Mesto Hanušovce nad Topľou 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií a asfaltovanie odstavnej plochy pred garážami. Obec Rudňany 56 000,00 56000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu mosta Mesto Svidník 574 355,49 574355.49 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 Spišská Belá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 248 899,00 248899.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny a Sukov, vrátane PD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 258 393,00 258393.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3225 Levoča – Závada- stabilizácia cestného telesa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 390 971,00 390971.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001) cez rieku Laborec v obci Veľopolie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 370 795,00 370795.0 EUR 2021 Práce Nie 1

kusvara@cmr.sk
drevenak@cmr.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Bohdan Kušvara
Adresa:
Pod Hájom 12 Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Dreveňák
Adresa:
Fintická 29 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bohdan Kušvara
Adresa:
Pod Hájom 12 Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Dreveňák
Adresa:
Fintická 29 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Daniel Boľanovský
Adresa:
Slovenská 69 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
I/68 Hraničné zosuv - havária 1 119 900,00 EUR Práce Dátum neuvedený Slovenská správa ciest CMR SLOVAKIA s.r.o.
I/66 T. Kotlina most č.66-076, havária 561 309,00 EUR Práce Dátum neuvedený Slovenská správa ciest CMR SLOVAKIA s.r.o.
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3225 Levoča – Závada- stabilizácia cestného telesa 390 971,00 EUR Práce Dátum neuvedený Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja CMR SLOVAKIA s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×