Dodávateľ

BITUNOVA spol. s r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BITUNOVA spol. s r.o.

IČO: 30228247

Adresa: Neresnícka cesta 3, Zvolen

Registračné číslo: 2019/10-PO-C4207

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Október 2019

Záznam platný do: 6. Október 2022

Posledná zmena: 3. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 272 637,00 EUR 9 12
2015 4 421 603,00 EUR 11 16
2016 376 424,00 EUR 10 10
2017 1 685 204,00 EUR 13 14
2018 2 872 579,00 EUR 14 14
2019 586 589,00 EUR 15 15
2020 2 646 052,00 EUR 6 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 266 162,00 EUR 7 10
2015 4 226 478,00 EUR 12 17
2016 563 791,00 EUR 9 9
2017 1 695 941,00 EUR 13 14
2018 2 869 517,00 EUR 14 14
2019 587 498,00 EUR 16 16
2020 2 651 701,00 EUR 7 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 4 2 991 970,00 2991970.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 2 005 099,00 2005099.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 1 385 112,00 1385112.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 4 098 491,00 4098491.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11 4 417 235,00 4417235.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 25 963 181,00 963181.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy Slovenská správa ciest 3 242 250,00 3242250.0 EUR 2014 Práce Nie 3
I/64, Porubka, Rajecké Teplice -obnova adhézie krytu vozovky. Slovenská správa ciest 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 567 500,00 1567500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 331 000,00 331000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 167 000,00 167000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 255 880,00 255880.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova povchových vlastností vozoviek nátermi Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 786 750,00 786750.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 305 000,00 305000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65 B4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 360,00 4360.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 115,00 2115.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 781,00 13781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 217,00 1217.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 378,00 1378.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Asfaltová emulzia C65 B4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 812,00 6812.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 700,00 23700.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 2
Asfaltová emulzia C65 B4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 180,00 2180.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 920,00 19920.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 527,00 46527.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 2
Asfaltová emulzia C65 B4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 635,00 1635.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 149,00 17149.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 532 374,00 532374.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Materiály na aplikáciu postrekových technológií a vysprávky vozoviek Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 816 612,00 816612.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 820,00 2820.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386 400,00 386400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 111,00 19111.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 406 700,00 406700.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 406,00 3406.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 974,00 6974.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 344 176,00 1344176.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 687,00 2687.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 936,00 1936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen emulznými technológiami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 597 900,00 1597900.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 282,00 4282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 194,00 15194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 986 655,00 986655.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 717,00 2717.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 323,00 8323.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava ciest emulznými technológiami za studena Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
II. Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 68 890,00 68890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 760,00 5760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,12 9999.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 208 260,00 208260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 984,00 9984.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 192 500,00 192500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 500,00 28500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 700,00 11700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 483,00 4483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 964,00 7964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 017,00 3017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes Správa ciest Košického samosprávneho kraja 49 500,00 49500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 500,00 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katiónaktívna asfaltová emulzia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 203 500,00 203500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 591,00 6591.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 555,00 3555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 377,00 1377.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 035,00 19035.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 398 220,00 2398220.0 EUR 2020 Práce Nie 5
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23 400,00 23400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 34 950,00 34950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 900,00 11900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 500,00 9500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 200,00 15200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Katiónaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 213 714,00 213714.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

zvolen@bitunova.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 164 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Šufliarský
Adresa:
Neresnícka cesta 3 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Melichová
Adresa:
Neresnícka cesta 3 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oleg Deripaska
Adresa:
kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
7. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Dr. techn. Peter Krammer
Adresa:
Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Thomas Birtel
Adresa:
Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Siegfried Wanker
Adresa:
Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Hannes Truntschnig
Adresa:
Ruthgasse 19 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Christian Harder
Adresa:
Pattendorf 75 Möllbrücke 9813
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 7.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×