Dodávateľ

NICHOLTRACKT, s.r.o.

Lučenec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NICHOLTRACKT, s.r.o.

IČO: 31583466

Adresa: Fiľakovská 24, Lučenec

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5591

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Jún 2020

Záznam platný do: 30. Jún 2023

Posledná zmena: 2. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 254 334,00 EUR 2 2
2016 205 287,21 EUR 61 61
2017 1 957 691,09 EUR 60 60
2018 383 996,42 EUR 55 55
2019 3 500 815,42 EUR 38 38
2020 459 996,73 EUR 24 24
2021 499 409,00 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 254 334,00 EUR 2 2
2016 205 287,21 EUR 61 61
2017 1 957 691,09 EUR 60 60
2018 383 996,42 EUR 55 55
2019 3 500 815,42 EUR 38 38
2020 459 996,73 EUR 24 24
2021 499 409,00 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 56 828,34 56828.34 EUR
Slovenská správa ciest 2 35 321,67 35321.67 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 488 932,48 488932.48 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 7 259,90 7259.90 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 84 029,98 84029.98 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 31 429,27 31429.27 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 7 530,00 7530.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 11 123,33 11123.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 3 015,30 3015.30 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 119 551,00 119551.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 450,00 450.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 1 317,51 1317.51 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 14 498,99 14498.99 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 1 516,67 1516.67 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 200 213,00 200213.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 35 545,00 35545.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 10 705,00 10705.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 958,32 958.32 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 262 753,00 262753.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 185,00 185.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 11 881,33 11881.33 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 800,00 800.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 848,99 3848.99 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 277 366,00 277366.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 7 886,00 7886.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 4 700 000,00 4700000.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 3 166,67 3166.67 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 33 073,73 33073.73 EUR
Slovenské národné múzeum 6 1 333,68 1333.68 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 1 609,00 1609.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 4 2 678,70 2678.70 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 9 980,00 9980.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 1 982,50 1982.50 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 499,95 499.95 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 1 150,00 1150.00 EUR
Záchranná služba 1 10 833,33 10833.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 29 900,41 29900.41 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 384,90 384.90 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 1 833,33 1833.33 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 1 749,00 1749.00 EUR
Spojená škola 1 129,00 129.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 2 314,08 2314.08 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 2 697,87 2697.87 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 516,67 1516.67 EUR
Národný onkologický ústav 1 618,90 618.90 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 973,33 973.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 466,67 466.67 EUR
Centrum účelových zariadení 1 158,00 158.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 5 20 994,10 20994.10 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 65,75 65.75 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 5 194,99 5194.99 EUR
Výpočtové stredisko SAV 1 215,00 215.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 875,00 1875.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 400,00 400.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 11 109,86 11109.86 EUR
Hlavný banský úrad 1 127,92 127.92 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 600.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 2 377,41 377.41 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 6 267 846,00 267846.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 15 257 241,88 257241.88 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 1 341,67 341.67 EUR
Detský domov Michalovce 1 158,33 158.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 205 020,99 205020.99 EUR
Organizácia pre kultúru a verejné služby 2 5 037,67 5037.67 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 1 927,50 927.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pneumatík a služby pneuservisu. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 143 094,00 143094.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 139 870,00 139870.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
PNEUMATIKY, DUŠE A OCHRANNÉ VLOŽKY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 700 000,00 1700000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky zimné 215/70 R15 C Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 854,44 2854.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na osobné motorové vozidlo ŠKODA SUPERB Prešovský samosprávny kraj 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík + pneuservisné práce Slovenská správa ciest 33 000,00 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 668,00 668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Continental Conti Sport Contact alebo ekvivalent Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 826,40 826.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Pirelli Winter Sotto Zero 3 runflat 225/45 R17 94V XL Runflat a letné pneumatiky Pirelli P Zero runflat 225/40 R18 92W XL Runflat Technická univerzita v Košiciach 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 550,00 9550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné, zimné, terénne (celoročné) Matador - resp. ekvivalent Pôdohospodárska platobná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 4 080,00 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 735,00 10735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá TATRA Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 399,33 1399.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 390,00 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na vozidlo Peugeot 307 Centrum účelových zariadení 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Detský domov Michalovce 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Slovenská agentúra životného prostredia 2 085,00 2085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 80 320,80 80320.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 939,49 939.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 15 525,00 15525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 164,00 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 10 210,00 10210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a duší na nákladné vozidlá Centrum výcviku Lešť 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlo AVIA Národný onkologický ústav 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 376,04 376.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
zimné pneumatiky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné , osobné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 13 598,40 13598.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nových zimných radiálnych pneumatík Spojená škola 149,00 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Hlavný banský úrad 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné auto Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky 295/80 R22,5 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 416,00 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 273,00 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné a nákladné vozidlá Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Duše a vložky na kolesá nákladných motorových vozidiel, duše s pneumatikou, s vložkou na snehovú radlicu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 957,05 18957.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Organizácia pre kultúru a verejné služby 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Organizácia pre kultúru a verejné služby 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoročné terénne pneumatiky pre motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 15 418,00 15418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Centrum výcviku Lešť 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 767,00 2767.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 379,00 379.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Výskumný ústav vodného hospodárstva 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 326,36 326.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Pôdohospodárska platobná agentúra 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 302,80 1302.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
celoročné pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odborné prezutie pneumatík Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 702,00 1702.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letné pneumatiky 215/70 R15C Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 056,00 1056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 278,32 278.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 17 400,00 17400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 112,00 112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disky na pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových letných pneumatík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky a uskladnenie pneumatík motorové vozidlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 030,00 4030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 71 218,00 71218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor a vlečku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 604,33 2604.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 683,28 4683.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné záberové (zadné) pneumatiky na nákladné vozidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 958,00 958.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá, osobné a pracovné stroje , autoduše Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 049,00 2049.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na SUV vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 405,00 405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 163,00 1163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 540,00 2540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá a malotraktory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 941,00 2941.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie . Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 400,00 19400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agro pneumatiky na poľnohospodársky stroj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na dodávkové vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné vozidlá - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 416,66 416.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre nakladače : Pneumatiky MICHELLIN XTLA TL* 17,5 – R25, výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 720,00 6720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 122,00 1122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Pirelli Winter Sottozero3 (MO) 205x60 R16 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63 004,00 63004.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 385,48 8385.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador MPS520 Nordicca van 225/75 R16 121/120N alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415,00 415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlo MB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas TR-09 12.5/80-18 12PR TL, na predné kolesá rýpadlo-nakladačov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na Ford Ranger zn. Nokian alebo Hankook. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 399,00 399.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, celoročné ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 586,64 27586.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na MAN 235/75 R 17,5 132/130 M záberové LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 160,00 1160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 404,00 16404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 59 000,00 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre osobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a služby pneuservisu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43 336,80 43336.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač UNC 60 o rozmere 10.0/75 - 15,3 8PR TR 04 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MPS 400 v rozmere 195/75R16C Slovenské národné múzeum 231,40 231.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 187,68 2187.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Pôdohospodárska platobná agentúra 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS ES-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 57 475,00 57475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre Citroen Berlingo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 10 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 999,00 2999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné a osobné vozidlá letné. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 696,00 696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 939,00 9939.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné vozidlá a mechanizmy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 060,00 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 90 034,37 90034.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 11.00R20 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 8 854,00 8854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné a letné pneumatiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 865,52 2865.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Malacky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 112,00 1112.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 16 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 840,00 2840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 561,00 561.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 86 000,00 86000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na automobilovú techniku Centrum výcviku Lešť 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220,00 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas FL02 7,00/ -12 14PR dušové LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 859,48 859.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 11.00R20 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 616,00 1616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 210,00 3210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík pre osobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 7 900,00 7900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné, úžitkové a nákladné automobily Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 700,00 14700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre agrostroj, traktor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, motocykle, ľahké nákladné automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 069,00 10069.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Ozka AGRO-10 pre traktor EUROGUMA, s.r.o. 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 42 900,00 42900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 11.00R20 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 808,00 808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Suzuki Jimny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 48 000,00 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Pôdohospodárska platobná agentúra 7 192,94 7192.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predné traktorové nezáberové pneumatiky a duše pre Malacky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 437,00 437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 42 200,00 42200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 150 000,00 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné a úžitkové vozidlá. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 29 330,00 29330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 51 278,00 51278.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Peugeot 206 Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 548,00 548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky pre automobily Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Centrum výcviku Lešť 3 217,20 3217.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duše, vložky a pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 974,00 1974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky poľnohospodárske pre Gabčíkovo. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 316,00 2316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatky Continental CrossContact ATR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 450,00 1450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas TR-09 12.5/80-18 12PR TL, na predné kolesá rýpadlo-nakladačov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 040,00 10040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, ochranné vložky a duše pre vozidlá a stroje Správa ciest Košického samosprávneho kraja 164 760,00 164760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá a poľnohospodárske stroje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 809,00 1809.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šípové pneumatiky pre čelné nakladače riadené šmykom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá, osobné vozidlá, autoduše, vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 526,00 1526.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OTR pneumatika 17,5 R 25 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 100,00 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 64 500,00 64500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Hyundai i30 Štatistický úrad Slovenskej republiky 388,00 388.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre kolesový traktor:Pneumatiky radiálne - výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a disky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 264,50 4264.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
AGRO pneumatiky. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 605,35 2605.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 12-16.5, 280/85R24, 420/85R30, 315/80R22,5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 010,00 4010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 41 624,81 41624.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika Matador MP92 Sibir Snow 205/60 R16 92H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika KAMA I-511, 175/80 R16,88Q, TT, M+S LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory pre Šamorín SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 217,60 2217.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 000,00 57000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Cooper Discoverer sport 205/70 R15, M+S LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 42 105,00 42105.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné a úžitkové služobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 76 155,00 76155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre poľnohospodárske vozidlá, stroje, duše a vložky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 35 365,00 35365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 11,2-24 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 466,00 466.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné nové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 205,00 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 092,00 1092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 732,10 128732.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 195/75R16, 5.00-8/3.00 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 616,60 616.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre služobné vozidlá Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 021,24 1021.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Výpočtové stredisko SAV 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a vložky pre vozidlá a mechanizmy kategórie NA - M1, N1, N2, N3, N3G, T, R, P, S, O Správa ciest Košického samosprávneho kraja 133 053,12 133053.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 117 000,00 117000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlá – zimné pneumatiky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 701,20 701.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 975,00 1975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 480,00 2480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 225/65 R16 C Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 392,00 392.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky Bridgestone Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 000,00 57000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na Merlo Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 553,00 553.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Pôdohospodárska platobná agentúra 9 992,00 9992.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné nové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 360,00 360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 66 567,20 66567.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a vložky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 121 151,68 121151.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 100 333,00 100333.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 66 300,00 66300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 4 110,00 4110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 150 840,39 150840.39 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 14 212,00 14212.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 006,00 5006.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4214331155


nicholtrackt@nicholtrackt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 330 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Kulich
Adresa:
Dukelských hrdinov 13 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Rudolf Kulich
Adresa:
Tehelná 2 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
9. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Kulich
Adresa:
Dukelských hrdinov 13 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
9. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kulich
Adresa:
B. Nemcovej 49 Lučenec 98403
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
9. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Rudolf Kulich
Adresa:
Tehelná 2 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Kulich
Adresa:
Dukelských hrdinov 13 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Marčok
Adresa:
M. Gorkého 21 Lučenec 98401
Meno:
JUDr. Ján Marčok
Adresa:
M. Gorkého 21 Lučenec 98401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 9.06.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×