Dodávateľ

NOPE a.s. - hlavný člen

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NOPE a.s.

IČO: 35758805

Adresa: Kazanská 48, Bratislava

Registračné číslo: 2017/7-PO-D4205

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Júl 2017

Záznam platný do: 9. Júl 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 340 848,00 EUR 2 2
2015 4 019 513,00 EUR 2 2
2016 426 972,00 EUR 3 3
2017 548 084,00 EUR 2 2
2018 3 985 610,00 EUR 4 4
2019 22 346 392,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 200 000,00 EUR 1 1
2015 4 160 361,00 EUR 3 3
2016 300 600,00 EUR 2 2
2017 193 542,00 EUR 2 2
2018 999 420,00 EUR 3 3
2019 24 114 512,00 EUR 4 4
2020 1 698 984,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 2 1 964 000,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 32 181 274,00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 223 645,00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 298 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie ISD na diaľnice D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta -štátna hranica SR/MR-SR/RR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 294,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka, montáž, technický servis a opravy meteozariadení. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 286 138,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka, montáž, technický servis a opravy meteozariadení. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 700 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servis dopravných technologických zariadení Boschung Slovenská správa ciest 470 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 128 649,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 170,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 844 475,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstavba cestnej svetelnej signalizácie Hlavné mesto SR Bratislava 368 459,46 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 417 156,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
BUS pruh Popradská - Svornosti (3) Generálny investor Bratislavy (GIB) 223 645,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 174 185,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 345 523,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 247 408,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis dopravných technologických zariadení BOSCHUNG. Slovenská správa ciest 1 400 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup meteozariadení pre potreby ZÚ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 197 585,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421245525137


nope@nopeas.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 656 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Novák
Adresa:
Černík 100 Černík 94105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Novák
Adresa:
Černík 100 Černík 94105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KRION Partners s. r. o.
Adresa:
Palisády 50 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×