Dodávateľ

BRAKON s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BRAKON s.r.o.

IČO: 48220931

Adresa: Františkánske námestie 6, Prešov

Registračné číslo: 2021/7-PO-F6946

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Júl 2021

Záznam platný do: 2. Júl 2024

Posledná zmena: 20. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 10 003,62 EUR 4 4
2019 11 730,16 EUR 9 9
2020 1 494,65 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 10 003,62 EUR 4 4
2019 11 730,16 EUR 9 9
2020 1 494,65 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 941,67 941.67 EUR
Mesto Prešov 1 1 833,00 1833.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 674,16 674.16 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 511,58 511.58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 983,33 983.33 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 4 270,00 4270.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 149,00 2149.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 79,00 79.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 2 990,00 2990.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 300,00 300.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 122,50 5122.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 891,12 1891.12 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 983,17 983.17 EUR
Ústav na výkon väzby 1 499,90 499.90 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dámske spodné nohavičky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 148,00 6148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dámske podprsenky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 086,50 6086.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tepláková súprava, tričko, pyžamo, osuška Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do kuchyne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 792,08 792.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostná pracovná obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné oblečenie s výšivkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 818,00 818.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
BOZP oblečenie „Občianske hliadky“ Mesto Prešov 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové vinylové rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dámske spodné nohavičky Ústav na výkon väzby 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×