Dodávateľ

HASTRA s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HASTRA s.r.o.

IČO: 31606296

Adresa: Dolné Rudiny 2/3528, Žilina

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3404

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Január 2020

Záznam platný do: 18. Január 2023

Posledná zmena: 13. Máj 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 28 405 394,00 EUR 11 11
2015 9 507 608,00 EUR 13 13
2016 4 369 248,00 EUR 11 11
2017 2 272 561,00 EUR 8 8
2018 9 884 093,00 EUR 7 9
2019 7 802 741,00 EUR 10 10
2020 12 463 790,00 EUR 6 6
2021 36 694 516,00 EUR 9 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 28 314 094,00 EUR 10 10
2015 9 598 908,00 EUR 14 14
2016 4 369 248,00 EUR 11 11
2017 2 272 561,00 EUR 8 8
2018 9 884 093,00 EUR 7 9
2019 5 029 632,00 EUR 5 5
2020 15 235 830,00 EUR 10 10
2021 28 802 556,00 EUR 9 9
2022 7 893 029,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 329 695,00 329695.00 EUR
Slovenská správa ciest 2 9 192 988,00 9192988.00 EUR
Mesto Žilina 1 125 611,00 125611.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 950 204,00 950204.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 9 2 501 447,00 2501447.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 499 902,00 499902.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 23 23 232 837,00 23232837.00 EUR
Obec Terchová 2 717 000,00 717000.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 137 413,00 137413.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 286 860,00 2286860.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 479 435,00 1479435.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 13 085 386,00 13085386.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 554 754,00 554754.00 EUR
Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT 1 298 150,00 298150.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 5 951 361,00 5951361.00 EUR
Triangle Group International, s.r.o. 1 869 983,00 869983.00 EUR
Obec Štiavnička 1 97 985,00 97985.00 EUR
Obec Štiavnické Bane 1 121 958,00 121958.00 EUR
Obec Lúky 1 111 293,00 111293.00 EUR
Obec Teplička nad Váhom 3 2 691 864,00 2691864.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 425 000,00 425000.00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 273 792,00 273792.00 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 870 517,00 870517.00 EUR
Kamil Mahút STAVOMAT a spol. 2 384 166,00 384166.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 16 500 000,00 16500000.00 EUR
Belské Služby, s.r.o. 1 183 421,00 183421.00 EUR
EIP Services, s.r.o. 1 204 166,00 204166.00 EUR
Obec Hlboké nad Váhom 1 97 995,00 97995.00 EUR
EUCA, s.r.o. 1 559 900,00 559900.00 EUR
Malá Fatra 1 4 962 467,00 4962467.00 EUR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 19 945 000,00 19945000.00 EUR
Obec Nesluša 1 251 215,00 251215.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 1 506 186,00 1506186.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
KNsP Čadca - urgentný príjem Žilinský samosprávny kraj 330 335,00 330335.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – urgentný príjem Žilinský samosprávny kraj 776 422,00 776422.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Protipožiarna lesná cesta Gader - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 661 346,00 661346.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prístavba k Hotelu Diery Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT 250 276,00 250276.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozhľadňa - Terchovské srdce Obec Terchová 183 333,00 183333.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Štiavnička Obec Štiavnička 119 640,00 119640.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu LÚKY Obec Lúky 111 293,00 111293.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Školská kuchyňa s jedálňou. Obec Teplička nad Váhom 1 314 950,00 1314950.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 020 000,00 1020000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zabezpečovacie práce na ceste III/01175 v úseku Terchová - Vrátna dolina Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 900 000,00 4900000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta ev. č. 499-044 – Krajinský most - Rekonštrukcia nosných prvkov hornej stavby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 000,00 600000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Technológia na spracovanie mäsa Kamil Mahút STAVOMAT a spol. 245 310,00 245310.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa Kamil Mahút STAVOMAT a spol. 68 451,00 68451.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Sanácia zosuvu telesa cesty III/059029 v intraviláne obce Huty v km 1,742-1,770 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 64 112,00 64112.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium Hlinská, Žilina – stavebné úpravy - rekonštrukcia šatní, vstupu a jeho nadkrytie Žilinský samosprávny kraj 75 128,00 75128.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výber zhotoviteľa na realizáciu rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti – Žilina Hájik, 2.etapa Mesto Žilina 96 000,00 96000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Regulácia dedinského potoka, Teplička nad Váhom Obec Teplička nad Váhom 139 300,00 139300.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 97 450,00 97450.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SPŠ stavebná v Žiline – Stavebné úpravy, zateplenie auly a telocvične Žilinský samosprávny kraj 286 755,00 286755.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava oporných múrov a obnova odvodňovacích zariadení na ceste III/01175 Terchová - Vrátna dolina po mimoriadnej udalosti - povodni Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 908 396,00 908396.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a prístavba domu kultúry v Kysuckom Novom Meste - dodatočné práce Mesto Kysucké Nové Mesto 91 931,00 91931.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča, pre účel Penzión - stavebné práce. Triangle Group International, s.r.o. 936 902,00 936902.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Drevo a výplne otvorov Belské Služby, s.r.o. 110 800,00 110800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Energetické úspory výrobných priestorov spoločnosti EIP Services, s.r.o. EIP Services, s.r.o. 293 106,00 293106.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu Obec Hlboké nad Váhom 98 134,00 98134.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie cestovného ruchu Lúčky EUCA, s.r.o. 614 160,00 614160.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Sanácia zosuvu cesty III/2211 Hrboltová v km 1,345 – 1,393 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 95 300,00 95300.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 598 514,00 598514.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 431 015,00 431015.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L.N.Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem Žilinský samosprávny kraj 235 997,00 235997.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a prístavba domu kultúry v Kysuckom Novom Meste Mesto Kysucké Nové Mesto 463 454,00 463454.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Regulácia Dedinského potoka, Teplička nad Váhom Obec Teplička nad Váhom 1 495 000,00 1495000.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 945 000,00 19945000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
I/78 Námestovo - prieťah Slovenská správa ciest 5 638 896,00 5638896.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Nadstavba a prestavba domu rozvoja CR a tradičnej kultúry Obec Terchová 499 000,00 499000.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Sanácia zosuvov na ceste III/2262 (Dolný Kubín – Záskalie) – oprava úseku cesty v km 0,280 – 0,310 a 0,380 – 0,410 Žilinský samosprávny kraj 115 301,00 115301.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia oporného múra cesty II/541 Buková - Veľké Rovné Žilinský samosprávny kraj 124 628,00 124628.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 516 184,00 516184.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty bezpečnostného inžinierstva, blok B Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 247 603,00 247603.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy športovej haly Mesto Liptovský Hrádok 273 792,00 273792.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien. Žilinský samosprávny kraj 405 769,00 405769.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 631 851,00 631851.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia športového areálu Štiavnické Bane Obec Štiavnické Bane 121 958,00 121958.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 074 345,00 1074345.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rozšírenie MŠ Nesluša Obec Nesluša 251 215,00 251215.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- 2 fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji Slovenská správa ciest 3 554 092,00 3554092.0 EUR 2018 Práce Áno 1
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – zníženie energetickej náročnosti objektov – úpravy okenných výplní a fasády – II. etapa Žilinský samosprávny kraj 358 863,00 358863.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Odstránenie objektu ubytovne – UNIMO H Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 248 067,00 248067.0 EUR 2018 Práce Nie 1
HNsP Trstená - prístavba a modernizácia GPO Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 506 187,00 1506187.0 EUR 2018 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu Blok A,B a Blok C,D Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 015 466,00 3015466.0 EUR 2018 Práce Áno 2
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 500 000,00 5500000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 768 493,00 768493.0 EUR 2019 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 416 262,00 416262.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice 870 517,00 870517.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom Malá Fatra 5 002 723,00 5002723.0 EUR 2020 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 272,00 1980272.0 EUR 2019 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 322 863,00 1322863.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – objekt SO 04 Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 874 989,00 874989.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov BD,BE – objekt SO 02 Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 558 832,00 1558832.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov BA,BB,BC – objekt SO 01 Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 176 173,00 2176173.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – objekt SO 03 Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 127 944,00 1127944.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy hospodárskeho bloku, Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 763 385,00 1763385.0 EUR 2020 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 978 225,00 978225.0 EUR 2019 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 101,00 305101.0 EUR 2019 Práce Nie 1
D1 Dubná skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 286 860,00 2286860.0 EUR 2019 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 239 570,00 1239570.0 EUR 2019 Práce Nie 1
VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 300 000,00 5300000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prístavba evakuačného výťahu Poliklinika I, ul..Považská 12 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 270 166,00 270166.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 500 000,00 16500000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 095 013,00 1095013.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Odstránenie následkov požiaru a dočasné prekrytie chirurgického pavilónu. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica od 150 000,00 do 200 000,00 150000 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školy Trenčiansky samosprávny kraj 1 479 435,00 1479435.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 905 500,00 23905500.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 471 738,00 1471738.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 905 500,00 23905500.0 EUR 2021 Práce Áno 2
+4217342205


hastra@hastra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 123 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Hanuliak
Adresa:
Limbová 9 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Hanuliak
Adresa:
Družstevná 15 Belá 01305
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Hanuliak
Adresa:
181 Belá 01305
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Hanuliak
Adresa:
Limbová 9 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
DEDÁK & Partners, s. r. o.
Adresa:
Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
JUDr. Katarína Jančárová
Adresa:
Legionárska Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 11.01.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Sanácia zosuvu cesty III/2211 Hrboltová v km 1,345 – 1,393 95 300,00 EUR Práce 14. September 2016 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja HASTRA s.r.o.
Odstránenie následkov požiaru a dočasné prekrytie chirurgického pavilónu. od 150 000,00 do 200 000,00 EUR Práce 29. Október 2021 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica HASTRA s.r.o.;SANAC, s.r.o.,

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×