Dodávateľ

BUNG Slovensko s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BUNG Slovensko s.r.o.

IČO: 35908025

Adresa: Ružová dolina 6, Bratislava

Registračné číslo: 2019/5-PO-F586

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Máj 2019

Záznam platný do: 31. Máj 2022

Posledná zmena: 29. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 51 738,00 EUR 6 6
2015 357 847,00 EUR 12 18
2016 10 815 226,00 EUR 14 15
2017 70 380,00 EUR 3 3
2019 79 800,00 EUR 1 1
2020 90 896,00 EUR 2 5
2021 2 887 110,00 EUR 2 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 49 766,00 EUR 5 5
2015 250 519,00 EUR 10 13
2016 10 830 846,00 EUR 14 18
2017 164 060,00 EUR 6 6
2019 79 800,00 EUR 1 1
2020 90 896,00 EUR 2 5
2021 2 887 110,00 EUR 2 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 49 660,00 49660.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 51 350,00 51350.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 38 496,00 38496.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 39 13 881 691,00 13881691.00 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 4 149 100,00 149100.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 182 700,00 182700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL. Slovenská správa ciest 51 350,00 51350.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský Svätý Ján Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 137 250,00 137250.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34,00 34.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 767 194,00 4767194.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 415,00 38415.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 705,00 18705.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14,00 14.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stavebný dozor a inžinierske činnosti Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 49 660,00 49660.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 104 510,00 104510.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 774,00 48774.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 331,00 14331.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 850,00 17850.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 387,00 2387.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25,00 25.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 457,00 3457.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 196 391,00 196391.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 244,00 22244.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 58 185,00 58185.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 862,00 22862.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 199 048,00 199048.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 198 499,00 198499.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000,00 448000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 177 177,00 177177.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 364,00 31364.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 947,00 14947.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 206 900,00 5206900.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 062,00 14062.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 210,00 25210.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 112 549,00 112549.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 900,00 18900.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 880,00 19880.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117 540,00 117540.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 79 800,00 79800.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 149 478,00 149478.0 EUR 2020 Služby Áno 1
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU Žilinský samosprávny kraj 77 596,00 77596.0 EUR 2020 Služby Áno 4
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 738 010,00 2738010.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Protipovodňové opatrenia – stavebný dozor Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 149 100,00 149100.0 EUR 2021 Služby Áno 4

office@bung.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Pittner
Adresa:
Pieskovcová 15 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Jasečko
Adresa:
Horný Šianec 7 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slavomír Badín
Adresa:
Na križovatkách 37G Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. -Ing. (FH) Harald Weißbrod
Adresa:
Rennbahnstraße 52 Walldorf 69190
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Prof. Dr.-Ing. Manfred Keuser
Adresa:
Ludwig-Ganghofer Straße 33A Grünwald 82031
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Margita Mikolášková
Adresa:
Na Zongorke 7435/6 Trenčín 91180
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
M. Eng. Weißbrod
Adresa:
Caspar-David-Friedrich Str. 55 Walldorf 69190
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Baltzer
Adresa:
Lammerskreuzstraße 7 Roetgen 52159
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Emil Gallovič
Adresa:
Kúty 48 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Jasečko
Adresa:
Horný Šianec 7 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Klincová 37/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 21.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×