Dodávateľ

SPINET, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SPINET, a.s.

IČO: 35720905

Adresa: Sabinovská 3, Bratislava

Registračné číslo: 2019/2-PO-A6850

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. December 2019

Záznam platný do: 5. December 2022

Posledná zmena: 16. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 129 856,00 EUR 6 6
2015 17 200,00 EUR 1 1
2016 358 771,00 EUR 4 4
2017 371 894,33 EUR 2 2
2018 1 881 869,30 EUR 7 7
2019 1 834 218,00 EUR 3 3
2020 251 903,00 EUR 4 4
2021 11 674,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 883 900,00 EUR 4 4
2015 263 156,00 EUR 3 3
2016 356 494,00 EUR 3 3
2017 10 610,33 EUR 2 2
2018 1 322 907,30 EUR 6 6
2019 1 260 656,00 EUR 4 4
2020 1 717 311,00 EUR 4 4
2021 42 351,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 531 442,63 531442.63 EUR
Slovenská správa ciest 1 84 510,00 84510.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 5 354 225,00 5354225.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 7 1 887 208,00 1887208.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka 800 setov rádiosond s balónom pre operatívne aerologické merania systémom Vaisala DigiCora. Slovenský hydrometeorologický ústav 149 300,00 149300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a inštalácia kamier na monitoring kvality ovzdušia a stavu atmosféry pre monitorovacie stanice Slovenský hydrometeorologický ústav 78 650,00 78650.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Profylaktika a údržba prenosných meteorologických staníc TACMET MAWS 201M Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 333,00 14333.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a kalibrácie snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa-anemometre a meracích senzorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 666,00 100666.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 294,00 4294.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka, montáž, technický servis a opravy meteozariadení. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 286 138,00 286138.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a inštalácia meteorologických senzorov a meteorologických stožiarov pre pracoviská Leteckej meteorologickej služby Slovenský hydrometeorologický ústav 309 500,00 309500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka, montáž, technický servis a opravy meteozariadení. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 700 000,00 5700000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rádiosondy a balóny Slovenský hydrometeorologický ústav 211 400,00 211400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 128 649,00 128649.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 844 475,00 844475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup setov rádiosond a balónov Slovenský hydrometeorologický ústav 735 875,00 735875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis a údržba systému cestných meteorologických zariadení Vaisala Slovenská správa ciest 84 510,00 84510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Transmissometer Slovenský hydrometeorologický ústav 205 000,00 205000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a servis klimatologickej stanice Maws 20 Vaysala Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika a profylaktika mobilnej meteostanice TACMET MAWS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 417 156,00 417156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika a profylaktika mobilnej meteostanice TACMET MAWS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka a montáž meteozariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 174 185,00 1174185.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 869 920,00 869920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup ceilometrov so softvérom Slovenský hydrometeorologický ústav 213 133,00 213133.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 000,00 125000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup meteozariadení pre potreby ZÚ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 197 585,00 3197585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 286,00 12286.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 840,00 9840.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 677,00 30677.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 847,00 8847.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 827,00 2827.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 98 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrej Kadlic
Adresa:
Bezručova 9 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Pavel Čičák PhD.
Adresa:
Bzovicka 30 Bratislava 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Pavel Čičák PhD.
Adresa:
Bzovicka 30 Bratislava 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Záznam do:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Pavel Čičák PhD.
Adresa:
Bzovicka 30 Bratislava 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erik Pauer
Adresa:
Hronská 2 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Kadlic
Adresa:
Bezručova 9 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Lucia Sandtner PhD.
Adresa:
Sadová A Senica 90501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 1.10.2018 do: 2.03.2021

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 1.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rádiosondy pre aerosondážne merania 158 500,00 EUR Tovary 23. Február 2017 Slovenský hydrometeorologický ústav SPINET, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×