Dodávateľ

SGS Czech Republic, s.r.o.

PRAHA 5
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SGS Czech Republic, s.r.o.

IČO: 48589241

Adresa: K Hájům 1233/2, Stodůlky , Praha 5

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3958

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Júl 2020

Záznam platný do: 29. Júl 2023

Posledná zmena: 30. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 072 880,00 EUR 7 8
2015 423 935,00 EUR 3 3
2016 16 190 857,00 EUR 3 3
2018 255 000,00 EUR 1 1
2019 697 970,00 EUR 1 1
2020 93 200,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 072 880,00 EUR 7 8
2015 423 935,00 EUR 3 3
2016 16 190 857,00 EUR 3 3
2018 255 000,00 EUR 1 1
2020 791 170,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 4 842 758,00 842758.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 16 190 940,00 16190940.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 93 200,00 93200.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 255 000,00 255000.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 882 974,00 882974.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 541 500,00 541500.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 927 470,00 927470.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Polomka - bodová závada Slovenská správa ciest 180 000,00 180000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 432,00 100432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 882 974,00 882974.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť stavebno-technického dozoru pre električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 229 500,00 229500.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Brezno - obchvat, I. etapa. Slovenská správa ciest 231 180,00 231180.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stavebný dozor pre investičnú akciu „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave“ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 649 800,00 649800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25,00 25.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu I/77 Bardejov juhozápadný obchvat Slovenská správa ciest 222 820,00 222820.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty Slovenská správa ciest 201 090,00 201090.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 504 420,00 11504420.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 608 260,00 4608260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja Bratislavský samosprávny kraj 306 000,00 306000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE PROJEKT MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ RADIÁLA Hlavné mesto SR Bratislava 697 970,00 697970.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji jeseň 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 93 200,00 93200.0 EUR 2020 Služby Nie 1

ondrej.janov@sgs.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 386 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Jan Chochol
Adresa:
Jugoslávských partyzánů 12 Praha 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Jan Chochol
Adresa:
Jugoslávských partyzánů 12 Praha 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
22. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jan Chyba
Adresa:
Vysoká Pec 151 Bohutín 26241
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jana Kupková
Adresa:
Podskalská 8 Praha 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. David Topinka
Adresa:
Na Rybářce 11 Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jiří Hanousek
Adresa:
Pohraniční Stráže 2081 Varnsdorf 407 47
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2018
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Mucha
Adresa:
Prokopa Velikého 845 Kolín 28002
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Fuka
Adresa:
Květnového vítězství 4 Praha 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mellen
Adresa:
Rychtáře Petříka 6 Praha 10000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
29. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Kalantzis
Adresa:
Rennweg 19 Basel 4052
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Christopher Kirk
Adresa:
3 CH DE PETIT-OCHE Commugny 1291
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ewald van der Helm
Adresa:
CH. DE LA LECHERETTE 24 Bernex 1233
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marc Etienne Ray
Adresa:
ROUTE DES DEUX COMMUNES 34 Etoy 1163
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gérard André M Lamarche
Adresa:
Rout d’Arlon 19-21 Luxembourg 8008
Krajina:
Luxemburské veľkovojvodstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sergio Marchionne
Adresa:
88 Zugerstrasse Walchwil 6318
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
August Von Finck
Adresa:
Amiraplatz 1 München 80333
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heinz Walter Bähni
Adresa:
Les Grans Champs 27 Chéserex 1275
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carla Denise de Geyseleer
Adresa:
La Résidence du Cedre, Rte de Geneve 15 Crassier 1263
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wang Kwok Ng
Adresa:
Villa 14 Grand-Saconnex 1218
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Olivier Merkt
Adresa:
CH. LOUIS-DEGALLIER 9 Versoix 1290
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Laurent Mieville
Adresa:
ROUTE DE BELMONT 45 Conversion 1093
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean-Paul Bonvin
Adresa:
CH. DU ROYER 50 Lens 1978
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Arnaud Luisier
Adresa:
AENUE DES MORGINES 11 Petit-Lancy 1213
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Shelby Robert Du Pasquier
Adresa:
Route de Chene 30 Genéve 1208
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
August Francois Von Finck
Adresa:
Talstrasse 83 Zürich 8001
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Cornelius Grupp
Adresa:
Werkstrasse 1 Lilienfeld 3180
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paul Jr Desmarais
Adresa:
751 Square Victoria Montreal QC H2Y 2J3
Krajina:
Kanada
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henri Jean Gallienne Ian Luc
Adresa:
Av. Marnix 24 Brussel 1000
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pierre Martel
Adresa:
21A Chemin des Chameroz Montreux 1822
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean-Luc De Buman
Adresa:
ROUTE DE LAUSANNE 53 Cully 1096
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Nataša Kučerová
Adresa:
Šemša 185 Šemša 04421

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 29.07.2020 do: 22.04.2021

StiahniZáznam platný od: 21.08.2018 do: 29.07.2020

StiahniZáznam platný od: 16.08.2017 do: 21.08.2018

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 16.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×