Dodávateľ

DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.

IČO: 34139184

Adresa: Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava

Registračné číslo: 2021/3-PO-F6038

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Marec 2021

Záznam platný do: 29. Marec 2024

Posledná zmena: 30. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 000,00 EUR 2 2
2017 13 300,00 EUR 1 1
2018 152 165,00 EUR 2 2
2019 7 700,00 EUR 1 1
2021 419 000,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 000,00 EUR 2 2
2017 13 300,00 EUR 1 1
2018 152 165,00 EUR 2 2
2019 7 700,00 EUR 1 1
2021 419 000,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Trnava 3 171 165,00 171165.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 7 700,00 7700.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 199 000,00 199000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 220 000,00 220000.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 4 000,00 4000.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 13 300,00 13300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Signalizačné zariadenie - svetelná šípka SŠ8 LED, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 040,00 5040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nasvietenie a zviditeľnenie priechodu pre chodcov Mesto Trnava 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Motor na značkovací stroj Hofmann H18 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 16 950,00 16950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách Mesto Trnava 53 333,00 53333.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách Mesto Trnava 130 000,00 130000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Vodiaca doska Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 440,00 8440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Košického samosprávneho kraja 213 613,00 213613.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dopravné značenie v Mestskej časti Bratislava-Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 220 000,00 220000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

info@dopravneznaceniesro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Kostolanský
Adresa:
Píla 90089
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. František Kostolanský
Adresa:
Špačinská cesta 76 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Apríl 2017
Záznam do:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viliam Porubský
Adresa:
Ľ. Štúra 134 Veľké Kostoľany 92207
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Apríl 2017
Záznam do:
21. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 21.12.2018 do: 19.01.2021

StiahniZáznam platný od: 18.04.2017 do: 21.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×