Dodávateľ

CESTY SK s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CESTY SK s.r.o.

IČO: 36580058

Adresa: Mojmírova 8, Košice

Registračné číslo: 2019/8-PO-E1900

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. August 2019

Záznam platný do: 4. August 2022

Posledná zmena: 29. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 208 999,00 EUR 3 3
2017 7 985 847,83 EUR 16 17
2018 6 318 988,99 EUR 10 11
2019 5 214 250,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 208 999,00 EUR 3 3
2017 7 985 847,83 EUR 16 17
2018 6 318 988,99 EUR 10 11
2019 5 214 250,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 2 625 622,00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 2 895 884,00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 109 129,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 1 326 077,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 4 937 264,00 EUR
Košický samosprávny kraj 2 1 694 153,00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 69 999,99 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 35 999,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 2 982 776,83 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 579 775,00 EUR
Mesto Čadca 1 389 565,00 EUR
Obec Liesek 1 273 515,00 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 128 750,00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 356 598,00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 1 307 053,00 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 164 940,00 EUR
Obec Smižany 1 478 142,00 EUR
Obec Vinné 1 0,00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 286 999,00 EUR
Obec Kráľova Lehota 1 85 844,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácii v meste Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry 128 750,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišská Stará Ves Mesto Spišská Stará Ves 164 940,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota Obec Kráľova Lehota 85 844,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 109 129,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 329 710,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia cestného spojenia SNINA-MEDZILABORCE-KROSNO III-3548,III-3587 Miroľa-križovatka Makovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 933 758,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Liesek 273 515,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce Žilinský samosprávny kraj 1 848 843,00 EUR 2017 Práce Áno 2
Oprava vybraných miestnych komunikácií v meste Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 2 110 423,00 EUR 2017 Práce Nie 1
IBV Panský kruh, Smižany – SO 01 Komunikácie a spevnené plochy – I.etapa, 1. časť – Komunikácie a Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lipovej ulici c Smižanoch Obec Smižany 478 142,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Cesty KSK 11- A1 –Obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice okolie Košický samosprávny kraj 1 694 154,00 EUR 2018 Práce Nie 2
Rekonštrukcia a modernizácia krytov vybraných komunikácií v meste Čadca. Mesto Čadca 389 565,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 412 329,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy miestnych komunikácií ul. Kapitána Nálepku, Ul. J. D. Matejovie a okružná križovatka v Liptovskom Hrádku Mesto Liptovský Hrádok 427 918,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Ľubietová-Strelníky, Podkonice-intravilán, Špania Dolina, Hrochoť, Medzibrod Banskobystrický samosprávny kraj 487 016,60 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Tomášovce-Halič, Mýtna-Šuľa, St.Halič-Tuhár, St.Halič-Tomášovce, Halič-Lovinobaňa, Halič-Lupoč, Lupoč-Praha, Mládzovo-Turičky Banskobystrický samosprávny kraj 1 486 266,50 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2278 Rabča - Sihelné v km 5,440 - 5,940 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 33 600,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Revitalizácia jazera Obec Vinné EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-2-2017 (RI99, RI100, RI102, RI104, RI105, RI106, RI107) Banskobystrický samosprávny kraj 416 397,26 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Veľký Krtíš - 2017 (RI108, RI109, RI110, RI111, RI112, RI113, RI114) Banskobystrický samosprávny kraj 1 327 863,24 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Čadca, k.ú. Olešná (4 úseky) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 220 000,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Čadca, 3. časti (1. časť k.ú. Korňa - 2 úseky; 2. časť k.ú. Makov - 1 úsek; 3. časť k.ú. Horný Kelčov - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 212 100,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) Banskobystrický samosprávny kraj 430 943,34 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Čadca (1. časť: k.ú. Turzovka - 2 úseky; 2. časť: k.ú. Korňa - 1 úsek; 3. časť: k.ú. Staškov - 1 úsek; 4. časť: k.ú. Dlhá nad Kysucou - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 278 300,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 42 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
3. Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón Správa ciest Košického samosprávneho kraja 86 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 298 096,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/537 Starý Smokovec - Tatranská Lomnica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 156 351,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina Slovenská správa ciest 3 591 816,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 937 264,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 619 355,00 EUR 2019 Práce Nie 2
+421445219078


klohnova@cestysk.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 10 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mária Jenkutová
Adresa:
Košické Oľšany Košické Oľšany 044 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kolarčík
Adresa:
P. Jilemnického 2530/17 Spišská Nová Ves 052 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Jenkutová
Adresa:
Košické Oľšany Košické Oľšany 044 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kolarčík
Adresa:
P. Jilemnického 2530/17 Spišská Nová Ves 052 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Kvetoslava Pěničková
Adresa:
Mojmírova Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×