Dodávateľ

EMIS, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EMIS s.r.o.

IČO: 35708816

Adresa: Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava

Registračné číslo: 2019/12-PO-C4688

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2019

Záznam platný do: 6. December 2022

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 345 500,00 EUR 1 1
2015 607 260,00 EUR 2 2
2017 12 158 005,00 EUR 6 15
2018 334 953,00 EUR 3 4
2019 1 067 900,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 345 500,00 EUR 1 1
2015 607 260,00 EUR 2 2
2017 12 158 005,00 EUR 6 15
2018 334 953,00 EUR 3 4
2019 1 067 900,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 3 1 785 450,00 1785450.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 35 260,00 35260.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 366 450,00 366450.00 EUR
Dopravný úrad 1 99 939,00 99939.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 7 775,00 7775.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 21 900,00 21900.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 14 12 196 844,00 12196844.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technická podpora ESID System GIS. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 384,00 29384.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Navýšenie/zmena licencií ESID System GIS CC Slovenská správa ciest 345 500,00 345500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality ESID System GIS o automatizovanú zrýchlenú tvorbu zmlúv nehnuteľného majetku Slovenská správa ciest 572 000,00 572000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 10 700 000,00 10700000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 484 793,00 484793.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 912 197,00 912197.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 607 094,00 607094.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Softvérové vybavenie na interpretáciu údajov DPZ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie na interpretáciu údajov DPZ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie na podporu údržby ESID ASSETS CC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Register železničnej infraštruktúry Dopravný úrad 99 939,00 99939.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova maintanance na softvér Stereo Analyst for ArcGIS Národné lesnícke centrum (NLC) 7 776,00 7776.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie na podporu údržby ESID ASSETS Professional CC – pre úsek líniovej infraštruktúry Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Register účtovnej evidencie pasív Slovenská správa ciest 867 950,00 867950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
+421914700000/914700000


m.vanek@emis-online.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Vanek
Adresa:
Ulica Jána Bottu 64 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Vanek
Adresa:
Ulica Jána Bottu 64 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
17. Máj 2017
Záznam do:
16. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Vanek
Adresa:
Ulica Jána Bottu 64 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Hlavná 31 Trnava 917 01
Meno:
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Hlavná 31 Trnava 90701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 17.05.2017 do: 16.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Technická podpora pre ESID System GIS 44 076,00 EUR Služby 14. December 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky EMIS, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×