Dodávateľ

RODEX CAR, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RODEX CAR, s.r.o.

IČO: 35860251

Adresa: Komárňanská 83, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3523

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Jún 2020

Záznam platný do: 24. Jún 2023

Posledná zmena: 25. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 191 531,00 EUR 2 3
2015 212 611,00 EUR 2 4
2016 421 211,69 EUR 33 33
2017 49 511,09 EUR 9 9
2018 657 512,58 EUR 15 18
2019 88 582,49 EUR 4 4
2020 100 775,15 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 191 531,00 EUR 2 3
2015 212 611,00 EUR 2 4
2016 421 211,69 EUR 33 33
2017 49 511,09 EUR 9 9
2018 657 512,58 EUR 15 18
2019 88 582,49 EUR 4 4
2020 100 775,15 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 7 129,30 7129.30 EUR
Slovenská správa ciest 7 510 015,00 510015.00 EUR
Mesto Žilina 2 7,92 7.92 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 939,00 939.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 200.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 6 4 515,31 4515.31 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 435,00 435.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 120 000,00 120000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 254 375,08 254375.08 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 101 648,00 101648.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 1 275,55 1275.55 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 4,50 4.50 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 11 583,33 11583.33 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 5 000,00 5000.00 EUR
Dopravný úrad 1 4,17 4.17 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 80 000,00 80000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 12 500,00 12500.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 125 082,50 125082.50 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 10,00 10.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 3 900,00 3900.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 20 000,00 20000.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 583,33 4583.33 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 25 583,33 25583.33 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 130 000,00 130000.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 159 582,50 159582.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 370,00 1370.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 21,20 21.20 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 84 610,99 84610.99 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 8 332,00 8332.00 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 4 30 764,00 30764.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 12 943,66 12943.66 EUR
Národné osvetové centrum 1 4 800,00 4800.00 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 500,00 500.00 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 1 10,00 10.00 EUR
Úrad vládneho auditu 2 9,33 9.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská správa ciest 205 883,00 205883.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Servis a oprava motorových vozidiel Slovenská inovačná a energetická agentúra 105 401,00 105401.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na motorových vozidlách NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis a údržba služobných motorových vozidiel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 115 000,00 115000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis a opravy OMV a NMV Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 205 553,00 205553.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava a servis služobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 130 000,00 130000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
OPRAVA, SERVIS ÚŽITKOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SÚVISIACE VYBAVENIE MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská správa ciest 402 632,00 402632.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15,00 15.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy motorových vozidiel na 2 roky Národné osvetové centrum 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výrobcom predpísaný servis na osobnom motorovom vozidle HYUNDAI ix35 po ubehnutí 30 000 km Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 230000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 349,20 349.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 50 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 312,00 312.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výrobcom predpísaný servis na osobnom motorovom vozidle HYUNDAI ix35 po ubehnutí 90 000 km Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 520,00 520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis na vozidlá HYUNDAI i30 po ubehnutí 30 000 km Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Výskumná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Opravy a servis osobných motorových vozidiel Pôdohospodárska platobná agentúra 25 540,00 25540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Záručné servisné prehliadky a opravy osobných motorových vozidiel značky Škoda Pôdohospodárska platobná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 213000 km Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Auto-opravárenské služby Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka motorového vozidla AUDI A4 Prešovský samosprávny kraj 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis osobných motorových vozidiel Pôdohospodárska platobná agentúra 8 952,00 8952.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Záručné servisné prehliadky a opravy osobných motorových vozidiel značky Škoda Pôdohospodárska platobná agentúra 6 250,00 6250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis služobných motorových vozidiel Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 800,00 19800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis služobných osobných motorových vozidiel Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 33,00 33.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena predných a zadných brzdových kotúčov a brzdových obložení na motorovom vozidle AUDI A4 Prešovský samosprávny kraj 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výrobcom predpísaný servis na osobnom motorovom vozidle HYUNDAI ix35 po ubehnutí 90 000 km Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výrobcom predpísaný servis na osobnom motorovom vozidle HYUNDAI ix35 po ubehnutí 60 000 km Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava osobného motorového vozidla VOLKSWAGEN Passat Prešovský samosprávny kraj 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 939,49 939.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a servisná prehliadka osobného motorového vozidla VOLVO S 80 Prešovský samosprávny kraj 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a servisná prehliadka osobného motorového vozidla ŠKODA SUPERB Prešovský samosprávny kraj 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných automobilov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 40 080,00 40080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie defektácie a opravy vozidla ŠKODA FABIA COM CLASS 1,4 50KW - oprava zdvihatiek ventilov, výmena rozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel – pozáručný servis Mesto Žilina 25,05 25.05 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis a opravy motorových vozidiel Slovenská správa ciest 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis a oprava služobných osobných motorových vozidiel Generálna prokuratúra SR 13,00 13.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel – pozáručný servis Úrad vládneho auditu 20,00 20.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31,20 31.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy motorových vozidiel Dopravný úrad 38 000,00 38000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných automobilov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 74 520,00 74520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 6 250,00 6250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručné opravy a údržba osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel továrenských značiek Volkswagen a Škoda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 642,54 1642.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava služobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 507,00 3507.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel – pozáručný servis Úrad vládneho auditu 20,00 20.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 136 275,32 136275.32 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozáručné opravy a údržba osobných a nákladných motorových vozidiel - pozáručný servis Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134 999,17 134999.17 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Ekonomická univerzita v Bratislave 26 220,00 26220.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel Prešovský samosprávny kraj 40,00 40.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných automobilov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 108 000,00 108000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Servis, údržba a opravy motorových vozidiel (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie opráv, údržby, záručného a pozáručného servisu služobných motorových vozidiel Národný bezpečnostný úrad 12,84 12.84 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie opráv, údržby, záručného a pozáručného servisu služobných motorových vozidiel Národný bezpečnostný úrad 12,84 12.84 EUR 2018 Služby Nie 1
Záručný, pozáručný servis a opravy služobných vozidiel Mesto Žilina 25,00 25.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 54 196,04 54196.04 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis,údržba a oprava služobného motorového vozidla Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Hlavné mesto SR Bratislava 205 200,00 205200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava služobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 224,00 4224.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 385,00 2385.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 132 581,14 132581.14 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel 2019-2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 132 581,14 132581.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely do motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 649,24 17649.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrola, diagnostika a servis osobných vozidiel v roku 2020 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Bratislavský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 85 843,75 85843.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Žilinský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 18 498,25 18498.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Prešovský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 642,50 19642.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy motorových vozidiel (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1http://www.rodexcar.sk


+421253636944


janosik@rodexcar.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 152 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Jánošík
Adresa:
Kosodrevinová 54 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Simon
Adresa:
Furdekova 25 Bratislava - mestská časť Rusovce 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Simon
Adresa:
Furdekova 25 Bratislava - mestská časť Rusovce 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Simon
Adresa:
Furdekova 25 Bratislava - mestská časť Rusovce 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jánošík
Adresa:
Kosodrevinová 54 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
Adresa:
Ružinovská 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
Adresa:
Vajnorská 8/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×