Dodávateľ

EUROSENSE s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUROSENSE, s.r.o.

IČO: 34109323

Adresa: Kutuzovova 13, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1924

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. November 2019

Záznam platný do: 28. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 480 000,00 EUR 1 1
2015 1 059 944,00 EUR 3 3
2017 10 872 501,00 EUR 3 3
2018 351 019,00 EUR 2 3
2020 300,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 480 000,00 EUR 1 1
2015 1 059 944,00 EUR 3 3
2017 10 872 501,00 EUR 3 3
2018 351 019,00 EUR 2 3
2020 300,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 480 000,00 480000.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 807 944,00 807944.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 45 118,00 45118.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300,00 300.00 EUR
Mesto Košice 1 252 000,00 252000.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 11 178 402,00 11178402.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytnutie licencie (súhlasu) na používanie sady digitálnych ortofotomáp a digitálneho modelu terénu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 199 200,00 199200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodanie databáz účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy SR vrátane poskytnutia licencie (súhlasu) na použitie (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 569 144,00 569144.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Strategická hluková mapa mesta Košice Mesto Košice 302 400,00 302400.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Aktualizácia účelových digitálnych farebných ortofotomáp Slovenská správa ciest 576 000,00 576000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné databázy digitálneho terénneho modelu a 2D obvodov budov pre určenie transformácie povodňovej vlny na toku Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 118,00 45118.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 10 700 000,00 10700000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 484 793,00 484793.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 396 739,00 396739.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 607 094,00 607094.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Ortofotosnímky územia Riečka - Hriňová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

eurosense@eurosense.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Sylvia Maes
Adresa:
Krekelstraat 12 Destelbergen 9070
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Virginie Maes
Adresa:
Hof van Wingene 11 Wingene 8750
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Emile Maes
Adresa:
Sint Jozefstraat 11 Pittem 8740
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
16. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Emile Maes
Adresa:
Sint Jozefstraat 11 Pittem 8740
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.02.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 16.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Komplexné databázy digitálneho terénneho modelu a 2D obvodov budov pre určenie transformácie povodňovej vlny na toku Nitra 45 500,00 EUR Služby Dátum neuvedený SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EUROSENSE s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×