CPV kód

45233142-6

Práce na oprave ciest

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Lokca 2 137,079 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 1,913,166 EUR
Slovenská správa ciest 35 111,604,496 EUR
Obec Horná Súča 1 329,240 EUR
Mesto Malacky 2 649,062 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 127,062 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 372,812 EUR
Mesto Poprad 2 174,537 EUR
Mesto Žilina 1 325,412 EUR
Obec Horné Trhovište 1 82,987 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 67,105 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 12,671 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 33,405,894 EUR
Mesto Trnava 2 223,517 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 195,970 EUR
Mesto Martin 3 398,347 EUR
Trnavský samosprávny kraj 5 4,069,090 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 12 190,000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 159,798 EUR
Mesto Prievidza 1 1,258,795 EUR
EKOLES, s. r. o. 1 992,689 EUR
Košický samosprávny kraj 3 5,924,442 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 416,863 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 239,442 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 73,947 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 4,626,923 EUR
Mesto Turzovka 1 150,214 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 46,754 EUR
Mesto Košice 5 8,502,650 EUR
Mesto Brezno 1 2,099,299 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 63 24,073,784 EUR
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 1 607,510 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 50,893 EUR
Obec Stakčín 1 88,194 EUR
Mesto Fiľakovo 3 333,546 EUR
Obec Zohor 1 100,585 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 1 245,045 EUR
Mesto Medzev 1 166,123 EUR
Mesto Partizánske 2 386,088 EUR
Obec Soblahov 1 54,934 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 6,660 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 16,750 EUR
Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec 1 99,895 EUR
Obec Sačurov 1 118,343 EUR
Mesto Námestovo 1 260,219 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 108,610 EUR
Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec - pozemkové spoločenstvo 1 454,230 EUR
Obec Veľká Čierna 1 91,889 EUR
Obec Nemčice 1 167,138 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 3 8,151,162 EUR
Obec Čaňa 1 44,077 EUR
Obec Ladomerská Vieska 1 72,941 EUR
Mesto Detva 2 140,444 EUR
Obec Vechec 1 67,718 EUR
Mesto Poltár 1 111,849 EUR
Mesto Hlohovec 3 793,473 EUR
Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 1 505,218 EUR
Obec Nový Tekov 1 95,837 EUR
Mestské lesy Lučenec, s.r.o. 1 512,117 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 138,800 EUR
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 1 83,506 EUR
LESY TERA, s.r.o. 1 58,975 EUR
Lesné pozemkové spoločenstvo Semerovské Súľov 1 64,357 EUR
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3 577,104 EUR
Mesto Dolný Kubín 3 279,019 EUR
Mesto Púchov 2 58,915 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 138,073 EUR
Mesto Svätý Jur 1 208,234 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 1,708,597 EUR
Obec Novoť 1 102,219 EUR
Obec Horné Orešany 1 151,353 EUR
Obec Čečejovce 1 82,910 EUR
Obec Uhorská Ves 1 82,111 EUR
Obec Poniky 1 108,000 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 2 246,898 EUR
Obec Orechová Potôň 1 83,316 EUR
Mesto Rimavská Sobota 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 96,096 EUR
Obec Svätuše 1 82,417 EUR
Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á 1 810,000 EUR
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná 1 304,138 EUR
Nová urbariálna spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hanková 1 1,695,139 EUR
KOLLEX, s.r.o. 1 310,000 EUR
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 1 527,999 EUR
Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - k.ú. Horný Štefanov 1 1,400,000 EUR
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota 1 615,000 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty 1 565,000 EUR
Mestský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Kláštor pod Znievom 1 1,072,856 EUR
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 1 863,881 EUR
Obec Helcmanovce 1 142,362 EUR
HC INVEST, s.r.o. 1 679,951 EUR
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 1 1,140,853 EUR
FISH&AGRO farma, s.r.o. 1 453,456 EUR
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 1 1,169,103 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Plevník-Drienové 1 760,918 EUR
Obec Vasiľov 1 66,522 EUR
Obec Dolná Poruba 1 82,962 EUR
Obec Hrušov 1 95,319 EUR
Obec Podbranč 1 324,202 EUR
Obec Vlková 2 151,371 EUR
Obec Kočovce 1 83,750 EUR
Obec Krahule 1 68,367 EUR
Obecné lesy Krahule s.r.o. 1 100,000 EUR
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 1 410,048 EUR
IBO s.r.o. 1 984,994 EUR
UNOLES, s. r. o. 1 805,340 EUR
MALES, s.r.o. 2 3,115,588 EUR
HOLES, s.r.o. 1 492,709 EUR
Obec Juskova Voľa 1 48,888 EUR
Obec Brezovica 1 94,874 EUR
Obec Hrachovo 1 83,142 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 1 870,124 EUR
Obec Dlhá nad Kysucou 1 762,000 EUR
Obec Podhradie 1 82,108 EUR
Obec Skároš 1 68,866 EUR
Obec Temeš 1 48,363 EUR
Ing. Andrea Očková 1 154,268 EUR
Obec Čekovce 1 82,575 EUR
Obec Muránska Lehota 1 82,298 EUR
Obec Ružiná 1 83,108 EUR
Obec Dubodiel 1 56,980 EUR
Obec Nevidzany 1 50,100 EUR
Obec Povrazník 1 98,979 EUR
Obec Komárany 2 94,999 EUR
Obec Bzince pod Javorinou 1 106,960 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 5 22,072,418 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 3 181,971 EUR
FREKOMOS SK, s. r. o. 4 6,075,770 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 7 1,828,236 EUR
EUROVIA SK, a.s. 38 45,210,067 EUR
Skanska SK a.s. 8 2,402,204 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 6,660 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 1 56,666 EUR
CS, s.r.o. 3 304,749 EUR
HASTRA s.r.o. 1 499,902 EUR
PROSPECT spol. s r.o. 2 919,138 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 16 3,584,496 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 11 4,812,679 EUR
Doprastav, a.s. 7 3,985,825 EUR
GASKO, a.s. 1 1,137,600 EUR
CSM - STAV s.r.o. 1 205,838 EUR
PEhAES, a.s. 1 77,916 EUR
CESTY NITRA, a.s. 23 13,459,791 EUR
AQVAREL s.r.o. 1 15 EUR
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 1 199,999 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 1 167,138 EUR
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV 2 123,332 EUR
STRABAG s.r.o. 43 17,710,477 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 1 992,689 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 10 23,002,590 EUR
Hydromeliorácie a.s. 1 95,837 EUR
JOMAKSTAV, s.r.o. 1 1,320,009 EUR
ZE-PRA, spol. s r.o. 10 4,419,843 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 2 3,095,139 EUR
C.I.P.A s.r.o. 1 78,243 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 13 5,964,977 EUR
JASES INVEST, s.r.o. 1 607,510 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 2 1,964,059 EUR
KP building s.r.o. 1 126,827 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 760,918 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 2 1,312,961 EUR
DOKARO výrobné družstvo 1 61,515 EUR
Metrostav a.s. 3 3,855,708 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 1 870,124 EUR
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o. 1 1,169,103 EUR
ENZA, s.r.o. 1 99,895 EUR
Via - kom s.r.o. 1 329,240 EUR
SVOMA, s.r.o. 1 512,117 EUR
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 3 793,473 EUR
C.E.I. consulting a.s. 4 2,212,999 EUR
XENEX, s.r.o. 1 505,218 EUR
RENOVIA, s.r.o. 4 279,219 EUR
BLS com. s.r.o. 1 82,417 EUR
V + V STAVINVEST, s.r.o. 2 455,827 EUR
EKOPRIM, s.r.o. 1 83,506 EUR
ISDS s.r.o. 3 2,274,260 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 1 205,509 EUR
EKOP, s.r.o. 1 33,933 EUR
SBK, s. r. o., Vranov nad Topľou 1 138,073 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 1 17,795,519 EUR
PETER´S ONE, s.r.o. 3 990,978 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 982,540 EUR
Ing. František Hrubjak - STASMONT 1 65,800 EUR
Valašsko SK s. r.o. 1 0 EUR
OMNIKO 1 1,062,240 EUR
L - TRADE, s.r.o. 2 208,333 EUR
STAVEKO-SK, a.s. 2 1,834,856 EUR
BIELOSTAV, s.r.o. 3 577,104 EUR
MONTAGNE, a.s., skrátená forma: MTG, a.s. 1 154,268 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 1 66,522 EUR
SWIETELSKY stavební s.r.o. 3 803,423 EUR
AI STAV s.r.o. 1 208,234 EUR
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 2 3,743,686 EUR
ZILLION, a.s. 1 100,000 EUR
CESTY SK s .r. o. 1 102,219 EUR
Pavol Bačinský 1 159,798 EUR
SAT SLOVENSKO s. r. o. 1 1,539,558 EUR
CESTY SK s.r.o. 6 4,289,830 EUR
HOCHTIEF SK s.r.o. 1 17,795,519 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 32,042 EUR
Ing. Rastislav Hanuštiak 1 82,298 EUR
CEMIS, s. r. o. 1 91,889 EUR
VIAKORP, s.r.o. 2 1,107,209 EUR
FISgroup ASSET, spol. s r.o. 1 9,999 EUR
REKOM - Košice s.r.o. 1 85,000 EUR
Kántor - K.K.C., s.r.o. 1 33,333 EUR
SLOVASTAV, s. r. o. 1 138 EUR
COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, spol. s r.o. 1 0 EUR
Lesostav stred Zvolen s.r.o. 1 81,666 EUR
RENOMONT Profi s. r. o. 9 4,606,350 EUR
PIES SK ,s.r.o. 4 1,869,920 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komunikácie v obci Lokca Obec Lokca 194,393 EUR 2016 Práce Nie 2
Stabilizácia miestnej komunikácie a oporného múru , na spojnici ulíc Jesenského a Boženy Nemcovej v Poprade - Spišskej Sobote Mesto Poprad 110,127 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku kostolu, parkoviska a odvodňovacieho kanála Obec Horné Trhovište 82,987 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská Mesto Považská Bystrica 131,482 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava Páleničné - úsek LC Čierna dolina – za Dlhý grúň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103,178 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava LC Molčanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117,700 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11o na území mesta Mesto Martin 198,333 EUR 2015 Práce Nie 1
I/78 Oravský Podzámok-sanácia zosuvu, km 2,000-2,200 Slovenská správa ciest 958,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest lokality Biela hora Trnavský samosprávny kraj 704,565 EUR 2015 Práce Áno 1
PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA LIEŠNICA – rekonštrukcia“ EKOLES, s. r. o. 833,200 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka. Mesto Malacky od 420,000 do 450,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Lesná cesta Repáky, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 628,553 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta Gader - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 661,346 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 614,174 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava miestnych komunikácií Obec Stakčín 86,027 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Uvrátec Kundrátovo Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 338,354 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Lesnej cesty, L.C. Valy - Javorníky Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec 146,273 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Raková - Suchánka - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 880,522 EUR 2015 Práce Nie 1
I/50 Trenčianske Mitice - zosuv km 127,380 - 128,380 Slovenská správa ciest 3,277,927 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava lesnej cesty Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec - pozemkové spoločenstvo 648,214 EUR 2016 Práce Áno 1
I/78 Oravský Podzámok-sanácia zosuvu, km 4,500-4,750 Slovenská správa ciest 1,649,820 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova MK v meste Turzovka Mesto Turzovka 157,700 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava LC Krivuľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 335,221 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava a rekonštrukcia vozovky miestnych komunikácií v obci Čaňa Obec Čaňa 54,941 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza Mesto Prievidza 2,250,000 EUR 2014 Práce Nie 1
OPRAVA - L.C. HRABLE - SALAŠNÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,014 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK na ulici Školskej Obec Vechec 83,287 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava komunikácií v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 158,333 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Fučíkova ulica Poltár Mesto Poltár 125,034 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Repiská Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 541,609 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarných a ozdravných opatrení v k.ú. Lučenec, Halič. Mestské lesy Lučenec, s.r.o. 437,938 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Pekárenská, Partizánske Mesto Partizánske 191,899 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Do Podkovy Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 107,326 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY, L.C. JEDĽOVNÍK. LESY TERA, s.r.o. 77,832 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIOU LESNÝCH CIEST L.C. JEDĽOVNÍK, L.C. ČIERNY POTOK. Lesné pozemkové spoločenstvo Semerovské Súľov 89,484 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 138,073 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch Mesto Hlohovec 199,392 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Bernolákova v Poprade Mesto Poprad 78,243 EUR 2016 Práce Nie 1
LC Malá Rača - stavebné úpravy, II. etapa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86,033 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Ulice L. Amadea v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 90,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova miestnych komunikácií Obec Nemčice 173,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Bezpečnostné opatrenia na ceste I/59 v prieťahu obcou Uľanka. Slovenská správa ciest 148,208 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Horné Orešany Obec Horné Orešany od 165,000 do 180,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Lesná cesta Hnilé vody, prestavba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 645,860 EUR 2014 Práce Nie 1
Lesná cesta BLÁŽOVO, prestavba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107,888 EUR 2014 Práce Nie 1
Lesná cesta Svarín - Paprička, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 243,837 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čečejovce Obec Čečejovce 100,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - odstránenie havarijného stavu Obec Poniky 160,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč Trnavský samosprávny kraj 1,180,270 EUR 2014 Práce Nie 1
I/66 Banská Bystrica - Oprava zastávkových pruhov. Slovenská správa ciest 198,179 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2,259,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Lesná cesta Vápenná - povodňové škody 2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92,967 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy výtlkov na komunikáciách mesta Martin recyklovaným asfaltom Mesto Martin 199,999 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ulice Šoltésovej Mesto Považská Bystrica 314,300 EUR 2014 Práce Nie 1
Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy v správe RCB Regionálne cesty Bratislava a.s. 670,494 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača 54,100 EUR 2014 Práce Nie 1
I/78 Oravská Polhora - sanácia zosuvu, km 39,200 Slovenská správa ciest 935,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad Správa mestských komunikácií Poprad 135,948 EUR 2014 Práce Nie 1
Úprava a rekonštrukcia povrchov MK Dolné Záhrady Soblahov Obec Soblahov 55,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ulice Mládežníckej, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 195,500 EUR 2014 Práce Nie 1
Košice, stavebné úpravy miestnych komunikácií Mesto Košice 2,870,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja Slobody - I. etapa Mesto Dolný Kubín 44,591 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipožiarna lesná cesta Hančky-Krupné uhlisko. Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 986,213 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcie lesných ciest - Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.. Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 283,348 EUR 2015 Práce Áno 2
Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Veličná. Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á 874,215 EUR 2015 Práce Áno 1
Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia príjazdovej cesty PS Trenčianská Turná Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná 319,254 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest a výstavba protipožiarnej akumulačnej nádrže PS Hanková Nová urbariálna spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hanková 1,787,321 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Zabiedovo Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 549,367 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarných lesných ciest a zlepšenie vodného hospodárstva PSSVL Štefanov Nad Oravou Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - k.ú. Horný Štefanov 1,725,468 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarných vodných nádrží a rekonštrukcia príjazdových ciest PS obce Dolná Lehota Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota 739,426 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia prístupovej lesnej cesty PS urbáru Dolnej Lehoty Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty 705,016 EUR 2015 Práce Áno 1
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií Mesto Košice 5,132,843 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipožiarne cesty Mestský urbársky spolok Kláštor pod Znievom Mestský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Kláštor pod Znievom 1,242,896 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Jaslovské Bohunice. SO 02 Chodník pri ceste III/50415 Obec Jaslovské Bohunice 52,900 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže PS Zálužie Považská Teplá Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 875,742 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta JAHODNÍK - DOVANSKÉ, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605,252 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Lubina, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 501,204 EUR 2015 Práce Áno 1
LC Raková - sanácia zosuvu. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121,043 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava komunikácie a rekonštrukcia chodníka na Železničiarskej ulici v obci Zohor Obec Zohor 121,403 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba kulminačnej nádrže a rekonštrukcia lesnej cesty pre spoločnosť HC INVEST, s.r.o. HC INVEST, s.r.o. 686,394 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba kulminačnej nádrže a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty pre spoločnosť LH Čierny vrch, s.r.o. Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 1,143,338 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest a protipovodňove opatrenia na potoku FISH&AGRO farma, s.r.o. FISH&AGRO farma, s.r.o. 455,254 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest ZLPS Brvnište Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 1,169,132 EUR 2015 Práce Áno 1
IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice - Chodníky ulica Jabloňová 1 a 2, ostatné nezrealizované chodníky Obec Jaslovské Bohunice 222,625 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS PLevník - Drienové Lesné a pozemkové spoločenstvo Plevník-Drienové 774,838 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest KOLLEX, s.r.o. KOLLEX, s.r.o. 342,521 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Gápeľ-Kohútová, I. etapa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 186,587 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Kalaštavská, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332,492 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Šachorka, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430,268 EUR 2015 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy ( opravy ciest ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1,637,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Bory - Hrušov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340,479 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Sirková, prestavba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,110,343 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba miestnej komunikácie – budovateľská ulica. Mesto Banská Štiavnica 137,484 EUR 2015 Práce Nie 1
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu km 3,600 - 3,900 Slovenská správa ciest 2,100,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova povrchu MK (miestnych komunikácií) v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 639,933 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta LEHOTSKÁ - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 985,688 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta HRADNÁ, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 294,167 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Koprovnica, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 468,174 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava miestnych komunikácií Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača 58,340 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s. v roku 2015. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1,300,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia viacúčelových komunikácií Horná Súča, časť Závrska Obec Horná Súča 277,328 EUR 2015 Práce Áno 1
Vrchná stavba ulíc Tajovského a Partizánska - Fiľakovo Mesto Fiľakovo 114,800 EUR 2015 Práce Nie 1
OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NOVÝ TEKOV Obec Nový Tekov 105,020 EUR 2015 Práce Nie 1
LC HRABLE - SALAŠNÁ, OPRAVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 451,740 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Boženy Němcovej Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany 49,657 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Lomnistovo - Jasné Pole - Železnička, prestavba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,427,841 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníkov pre peších a ciest TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 166,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia obce Podbranč Obec Podbranč 345,079 EUR 2015 Práce Áno 1
Cesty KSK 12 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica Košický samosprávny kraj 1,539,327 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ciest lokality Sládkovičovo Trnavský samosprávny kraj 963,360 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ciest lokality Malý Dunaj Trnavský samosprávny kraj 2,112,854 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava-Zeleneč, doplňujúce stavebné práce Trnavský samosprávny kraj 86,047 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Lovce - Piesky - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,735 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta BZOVÁ, rekonštrukcia - revízia projektovej dokumentácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 592,489 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipožiarna lesná cesta Mankovec - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 251,448 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Šošár, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559,751 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno Nitriansky samosprávny kraj 2,236,859 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Dlhá úboč - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 583,063 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Zwinget 2 Krahule Obec Krahule 85,459 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia ciest III/527017 Sucháň-Čebovce, III/050822 Opava, na posilnenie vybavenosti územia Banskobystrický samosprávny kraj 4,541,750 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Údolie, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 606,698 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipožiarna lesná cesta Zverín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 306,546 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Zwinget 2 - Obecné lesy Krahule Obecné lesy Krahule s.r.o. 102,550 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia v lokalite Čechovka IBO s.r.o. 1,424,678 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti UNOLES, s.r.o.. UNOLES, s. r. o. 963,425 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti MALES, s.r.o. MALES, s.r.o. 1,357,055 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti HOLES, s.r.o. HOLES, s.r.o. 493,908 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota. MALES, s.r.o. 1,804,612 EUR 2016 Práce Áno 1
Povrchová úprava MK v obci Juskova Voľa Obec Juskova Voľa 48,635 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií Obec Brezovica 93,604 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava protipožiarnej lesnej cesty Rybník - Hlaviny Di Mihálik, s.r.o. 924,925 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja slobody - I. etapa v Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 166,107 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií v obci Dlhá nad Kysucou. Obec Dlhá nad Kysucou 910,297 EUR 2015 Práce Áno 1
Živičné úpravy povrchov MK v obci Sačurov Obec Sačurov 144,129 EUR 2015 Práce Nie 1
Likvidácia povodňových škôd v okrese Revúca Banskobystrický samosprávny kraj 979,097 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec - Pácin Košický samosprávny kraj 783,541 EUR 2015 Práce Áno 1
Svätuše, Miestna komunikácia - rekonštruckia Obec Svätuše 76,000 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Obec Podhradie 54,064 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Cesty mládeže v Malackách Mesto Malacky 337,015 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mesto Medzev 167,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja Slobody - II. etapa Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 124,999 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Námestie SNP a 1. mája, Partizánske - 1. etapa Mesto Partizánske 194,189 EUR 2016 Práce Nie 1
Vrchná stavba ulíc Tulipánova, Parková, Tichá, Radničná -časť, Šávoľská-pivničný rad - Fiľakovo Mesto Fiľakovo 74,877 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava miestnej komunikácie Jarok - Havarijný stav Obec Novoť 102,219 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad Správa mestských komunikácií Poprad 124,695 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia miestnej komunikácie Skároš Obec Skároš 68,866 EUR 2016 Práce Nie 1
Helcmanovce – rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti „Za Pastirňou“ Obec Helcmanovce 119,672 EUR 2014 Práce Nie 1
Lesná cesta Myslíková, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 892,022 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Drahožica, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 892,602 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta Gader - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 661,346 EUR 2015 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIOU LESNÝCH CIEST L.C. ČIERNY POTOK, L.C. MRAVINY. Ing. Andrea Očková 205,694 EUR 2016 Práce Áno 1
Opravy komunikácií a dopravného značenia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 180,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prestavba lesných ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19,752,379 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix). Slovenská správa ciest 6,738,111 EUR 2014 Práce Nie 4
Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice Košický samosprávny kraj 3,518,900 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
I/66 Brezno-obchvat, I. etapa Slovenská správa ciest 20,895,301 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo Obec Hrachovo 83,142 EUR 2016 Práce Áno 1
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu, km 4,400-4,500 Slovenská správa ciest 987,800 EUR 2017 Práce Nie 1
Úprava lesnej účelovej cesty Opátka - Zlatník z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín Správa ciest Košického samosprávneho kraja 178,168 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta zámkovou dlažbou Mesto Martin 600,000 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave Mesto Trnava 223,518 EUR 2017 Práce Nie 2
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch Mesto Hlohovec 241,665 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce km 113,500 - 129,000, odstránenie havarijného stavu Slovenská správa ciest 17,795,519 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
„Spevnenie lesnej účelovej cesty Opátka - Zlatník asfaltovým krytom z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín „ Správa ciest Košického samosprávneho kraja 238,695 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Muránska Lehota Obec Muránska Lehota 82,298 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova miestnej komunikácie pod Kostolom v obci Ružiná Obec Ružiná 83,108 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova povrchu vozovky miestnej komunikácie Obec Čekovce 82,575 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia extravilánovej miestnej komunikácie - Čierťaže v k.ú. obce Hrušov Obec Hrušov 95,319 EUR 2017 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA POVRCHOV MK PREPOJENIA MEDZI NÁMESTÍM A VINOHRÁDKOM V OBCI DUBODIEL Obec Dubodiel 56,980 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Napojenie IBV s cestou III. triedy Obec Uhorská Ves 82,211 EUR 2017 Práce Áno 1
Miestna komunikácia Vasiľov - rekonštrukcia Obec Vasiľov 66,522 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Temeš 48,363 EUR 2017 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Obec Nevidzany 50,100 EUR 2017 Práce Áno 1
Oprava MK v obci Veľká Čierna Obec Veľká Čierna 91,889 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Povrazník 98,979 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dolná Poruba a výstavba odvodňovacích kanálov - vetvy A, B, C, E Obec Dolná Poruba 82,962 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer Obec Ladomerská Vieska 72,941 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mesto Námestovo 260,219 EUR 2017 Práce Nie 1
CEZHRANIČNÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE POVAŽSKO – VALAŠSKÉHO REGIÓNU Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 410,048 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava vybraných miestnych komunikácií v meste Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 2,110,423 EUR 2017 Práce Nie 1
I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov Slovenská správa ciest 2,010,448 EUR 2017 Práce Nie 1
I/77 Lacková – Stará Ľubovňa Slovenská správa ciest 1,490,676 EUR 2017 Práce Nie 1
I/18 Hôrka - Jánovce Slovenská správa ciest 1,356,927 EUR 2017 Práce Nie 1
I/19 Krčava – V. Nemecké Slovenská správa ciest 947,506 EUR 2017 Práce Nie 1
I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice Slovenská správa ciest 1,695,550 EUR 2017 Práce Nie 1
Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií – stavebný objekt SO 103-00 Klimkovičova Mesto Košice 266,300 EUR 2017 Práce Nie 1
Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBa Regionálne cesty Bratislava a.s. 4,999,862 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec Mesto Hlohovec 396,392 EUR 2018 Práce Nie 1
SVÄTÝ JUR, Partizánska ulica - rekonštrukcia Mesto Svätý Jur 208,234 EUR 2018 Práce Nie 1
Lesná cesta Strečno - Uhliská - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 925,643 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mesto Fiľakovo 176,785 EUR 2018 Práce Nie 1
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta Mesto Košice 883,132 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno Mesto Brezno 2,099,299 EUR 2018 Práce Nie 1
Lesná cesta Čierny jarok - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 229,593 EUR 2018 Práce Nie 1
I/16 Mokrance - Šaca Slovenská správa ciest 429,959 EUR 2018 Práce Nie 1
I/18 Strážske - Nacina Ves Slovenská správa ciest 975,650 EUR 2018 Práce Nie 1
I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI Slovenská správa ciest 1,039,920 EUR 2018 Práce Nie 1
I/66 Veľká Lomnica - Kežmarok Slovenská správa ciest 1,085,324 EUR 2018 Práce Nie 1
I/77 Prieťah mesta Podolínec Slovenská správa ciest 787,266 EUR 2018 Práce Nie 1
I/79 Parchovany - Hriadky Slovenská správa ciest 529,800 EUR 2018 Práce Nie 1
Revitalizácia ciest II.a III.triedy v správe RCBa Regionálne cesty Bratislava a.s. 3,730,441 EUR 2018 Práce Nie 1
I/61 Veľký Biel - Ivánka, oprava cesty Slovenská správa ciest 590,720 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekoštrukcia ulice Kamenná, Žilina Mesto Žilina 331,630 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie, plôch a chodníka Obec Vlková 131,529 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestných komunikáciía chodníkov, Obec Komárany 131,378 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestných komunikáciía chodníkov, Obec Komárany 131,378 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia komunikácie, plôch a chodníka Obec Vlková 131,529 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy ciest asfaltobetónom-súvislá oprava miestnej komunikácie v areáli Psychiatrická nemocnica Hronovce 25,451 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 50,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 50,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín Banskobystrický samosprávny kraj 78,268 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - 4 úseky Obec Bzince pod Javorinou 140,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 1 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 25,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 2 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 35,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 3 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4,050 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 4 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 5 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2,500 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 6 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 150,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 7 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 75,950 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 75,989 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Ľubietová-Povrazník Banskobystrický samosprávny kraj 207,555 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Čierny Balog-Dobroč Banskobystrický samosprávny kraj 62,465 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC Banskobystrický samosprávny kraj 48,030 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-križovatka Banskobystrický samosprávny kraj 120,398 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Krupina-Bzovík závoz Banskobystrický samosprávny kraj 212,160 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Čierny Most-Hradná-Iviny Banskobystrický samosprávny kraj 154,928 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč Banskobystrický samosprávny kraj 295,478 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Poltár - České Brezovo Banskobystrický samosprávny kraj 118,488 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Jelšavská Teplica - Hucín Banskobystrický samosprávny kraj 247,813 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Tisovec-Muráň (Muránska Lehota) Banskobystrický samosprávny kraj 160,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Polom-spojka Banskobystrický samosprávny kraj 288,068 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Rimavská Sobota (ul. Školská - ul. Malohontská) Banskobystrický samosprávny kraj 80,001 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Čelovce Banskobystrický samosprávny kraj 108,756 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Breziny Banskobystrický samosprávny kraj 173,840 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Žiar nad Hronom-železničná stanica Banskobystrický samosprávny kraj 136,980 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre Banskobystrický samosprávny kraj 169,160 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Kostolná-rámový priepust Banskobystrický samosprávny kraj 25,655 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč Banskobystrický samosprávny kraj 295,476 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácii asfaltobetónom Mesto Detva 96,182 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácii penetračným makadamom Mesto Detva 104,700 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Kostolná-rámový priepust, bezpečnostné zariadenia Banskobystrický samosprávny kraj 11,134 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Ľubietová-Povrazník Banskobystrický samosprávny kraj 249,067 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC Banskobystrický samosprávny kraj 57,636 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Čierny Balog-Dobroč Banskobystrický samosprávny kraj 74,958 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava križovatky na ceste III/2415 (06624) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 31,673 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia vozovkovej vrstvy komunikácie Pavlovova Mestská časť Bratislava - Ružinov 95,500 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Vinica-Kamenné Kosihy, Dolné Strháre-Suché Brezovo Banskobystrický samosprávny kraj 821,864 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Kozí Vrbovok-Trpín, Domaníky-trať ŽSR, Domaníky-Medovarce Banskobystrický samosprávny kraj 456,526 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Nevoľné-Kremnica, Lutilla-Slaská Banskobystrický samosprávny kraj 324,535 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Ľubietová-Strelníky, Podkonice-intravilán, Špania Dolina, Hrochoť, Medzibrod Banskobystrický samosprávny kraj 487,017 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Tomášovce-Halič, Mýtna-Šuľa, St.Halič-Tuhár, St.Halič-Tomášovce, Halič-Lovinobaňa, Halič-Lupoč, Lupoč-Praha, Mládzovo-Turičky Banskobystrický samosprávny kraj 1,486,267 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Tále-Srdiečko, Čierny Balog Banskobystrický samosprávny kraj 658,600 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Sielnica, Lukové Banskobystrický samosprávny kraj 107,673 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Husiná-V.Dravce, Behynce-Muráň, Revúca-žel.stanica, Jesenské-Širkovce, Pavlovce-Belín, R. Sobota-Teplý vrch, Kalinovo-Hrachovo, Neporadza-spojka Banskobystrický samosprávny kraj 1,105,402 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Žarnovická Huta, Nová Baňa-Malá Lehota, Brod Kľak Banskobystrický samosprávny kraj 383,347 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Klokoč, Horný Tisovník, Stará Huta-Rakytné Banskobystrický samosprávny kraj 240,237 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Banský Studenec, Banská Štiavnica-Šobov Banskobystrický samosprávny kraj 146,411 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie Mesto Púchov 57,600 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava komunikácie pri zastávke na SNP,Považská Bystrica a oprava komunikácie pri zastávke pri Priemyselnej škole,Považská Bystrica Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 13,010 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Miestna komunikácia Obec Kočovce 134,038 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava svahu cesty v Nemeckej Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 105,828 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prepojovacia komunikácia Mesto Košice 146,198 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 40,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie Obec Orechová Potôň 100,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov mestských komunikácií pre roky 2017 a 2018 Mesto Nové Mesto nad Váhom 280,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dokončenie cesty v osade Mesto Hanušovce nad Topľou 9,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Banská Bystrica-2017 (RI35, RI36, RI37, RI38, RI39, RI40, RI41, RI42, RI43, RI44) Banskobystrický samosprávny kraj 702,197 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Brezno-2017 (RI45, RI46, RI47, RI48, RI49, RI50) Banskobystrický samosprávny kraj 529,225 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) Banskobystrický samosprávny kraj 310,943 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Krupina-2017 (RI58, RI59, RI60, RI61, RI62, RI63, RI64, RI65, RI66) Banskobystrický samosprávny kraj 594,783 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) Banskobystrický samosprávny kraj 899,051 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) Banskobystrický samosprávny kraj 451,141 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) Banskobystrický samosprávny kraj 686,809 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Revúca-2017 (RI87, RI88, RI89, RI90, RI91, RI92) Banskobystrický samosprávny kraj 816,858 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-1-2017 (RI93, RI94, RI95, RI96, RI97, RI98, RI101, RI103) Banskobystrický samosprávny kraj 585,407 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-2-2017 (RI99, RI100, RI102, RI104, RI105, RI106, RI107) Banskobystrický samosprávny kraj 416,397 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) Banskobystrický samosprávny kraj 1,327,864 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) Banskobystrický samosprávny kraj 733,870 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Žarnovica - 2017 (RI119, RI120, RI121, RI122, RI123, RI124) Banskobystrický samosprávny kraj 618,350 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Zvolen - 2017 (RI115, RI116, RI117, RI118) Banskobystrický samosprávny kraj 206,917 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Veľký Krtíš - 2017 (RI108, RI109, RI110, RI111, RI112, RI113, RI114) Banskobystrický samosprávny kraj 1,327,863 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 38,520 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 300,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Brezno-2017 (RI45, RI46, RI47, RI48, RI49, RI50) Banskobystrický samosprávny kraj 529,225 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) Banskobystrický samosprávny kraj 430,943 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 1 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 24,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 2 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 24,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 3 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 24,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Žarnovica - 2017 (RI119, RI120, RI121, RI122, RI123, RI124) Banskobystrický samosprávny kraj 618,350 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-1-2017 (RI93, RI94, RI95, RI96, RI97, RI98, RI101, RI103) Banskobystrický samosprávny kraj 585,407 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Revúca-2017 (RI87, RI88, RI89, RI90, RI91, RI92) Banskobystrický samosprávny kraj 816,858 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) Banskobystrický samosprávny kraj 430,943 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) Banskobystrický samosprávny kraj 733,870 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) Banskobystrický samosprávny kraj 451,141 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) Banskobystrický samosprávny kraj 899,051 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Zvolen - 2017 (RI115, RI116, RI117, RI118) Banskobystrický samosprávny kraj 206,917 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) Banskobystrický samosprávny kraj 686,809 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie Mesto Púchov 15,277 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) Banskobystrický samosprávny kraj 686,809 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnych komunikácií Mesto Rimavská Sobota 819,442 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty Slovenská správa ciest 746,658 EUR 2018 Práce Nie 1
I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty Slovenská správa ciest 1,848,818 EUR 2018 Práce Nie 1
I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY Slovenská správa ciest 566,535 EUR 2018 Práce Nie 1
Cesta I/63 Šamorín, križovatky. Slovenská správa ciest 1,037,402 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava ciest I. triedy: I/16 Vidiná - Pinciná Slovenská správa ciest 1,090,017 EUR 2018 Práce Nie 1