Dodávateľ

Sokol trade spol. s r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Sokol trade spol. s r.o.

IČO: 36605735

Adresa: Husárska 33, Košice

Registračné číslo: 2019/10-PO-D1453

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Október 2019

Záznam platný do: 8. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 130 209,74 EUR 44 44
2017 472 382,51 EUR 14 14
2018 573 979,00 EUR 3 3
2019 16 583,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 130 209,74 EUR 44 44
2017 472 382,51 EUR 14 14
2018 573 979,00 EUR 3 3
2019 16 583,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 30 106,00 30106.00 EUR
Mesto Žilina 2 0,00 0.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 8 997,00 8997.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 28 000,00 28000.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 16 583,33 16583.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 2 895,00 2895.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 169 537,00 169537.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 47 000,00 47000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 9 478,18 9478.18 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 108 000,00 108000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 13 600,00 13600.00 EUR
Mesto Rajec 1 108 800,00 108800.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 898,88 1898.88 EUR
HOREZZA, a.s. 1 29 998,88 29998.88 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 105 315,00 105315.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 2 998,88 2998.88 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 320 118,00 320118.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 67 200,00 67200.00 EUR
Mesto Krompachy 1 0,00 0.00 EUR
Obec Zemplínske Jastrabie 1 108 259,80 108259.80 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 25 208,00 25208.00 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 84 800,00 84800.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 121 951,00 121951.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 39 980,00 39980.00 EUR
Obec Čaňa 1 20 854,00 20854.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 160 500,00 160500.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 457 014,50 457014.50 EUR
Mesto Sereď 1 27 880,00 27880.00 EUR
Horská záchranná služba 1 198 500,00 198500.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 70 335,87 70335.87 EUR
Národný onkologický ústav 1 291 528,00 291528.00 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 83 082,50 83082.50 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 14 238,00 14238.00 EUR
jai group s.r.o. 1 5 800,00 5800.00 EUR
Amfiteáter Prešov 1 17 200,00 17200.00 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 28 583,33 28583.33 EUR
Základná škola Staničná 13 1 43 850,00 43850.00 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 29 858,00 29858.00 EUR
Základná škola 1 52 500,00 52500.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 1 088,76 1088.76 EUR
DOMKO-Domov sociálnych služieb 1 29 166,67 29166.67 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina 1 118 000,00 118000.00 EUR
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 1 92 450,00 92450.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia administratívnej budovy Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 169 537,00 169537.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Prístavba pracoviska CT, NOÚ Národný onkologický ústav 291 528,00 291528.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy priestorov 1., 2. a 4.NP v objekte mestského úradu v Hlohovci Mesto Hlohovec 160 500,00 160500.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zimný štadión Harmincová, Bratislava – Dúbravka: Výstaba tribúny Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 121 951,00 121951.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia úseku II. pavilónu - RTG Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 136 000,00 136000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia vilového domu Kancelária prezidenta SR 650 000,00 650000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu/Z.J. Obec Zemplínske Jastrabie 162 223,94 162223.94 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Elektronický termostat Technická univerzita v Košiciach 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné úpravy hospodárskeho pavilónu spojené so zmenou účelu budovy. Mesto Rajec 159 722,39 159722.39 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebná oprava podlahy v garážach pre nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Montovaná stavba Amfiteáter Prešov 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka prvkov interiéru a prác na odstránenie nepriaznivej akustiky vo vybavovacej hale pobočky verejného obstarávateľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 478,26 9478.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačné práce jai group s.r.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
vzduchotechnika - vetranie bazénovej haly HOREZZA, a.s. 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické zariadenia a prístroje, osvetľovacie zariadenia, el. žiarovky a batérie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Styčníková doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplotenie školských a verejných priestorov Mesto Sereď 31 460,00 31460.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Dodávka a montáž kazetového stropu na schodisko - podhľadu z minerálnych kaziet Technická univerzita v Košiciach 700,00 700.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba, prístvba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Umelecko-remeselná obnova časti omietky fasády budovy Kancelária prezidenta SR 14 832,00 14832.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu vzduchotechniky bazénu Základná škola 70 000,00 70000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia schodísk a chodníkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava strechy MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 163 760,00 163760.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Projekčný náter Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia strechy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 110 508,71 110508.71 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
projektová dokumentácia modulovej budovy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 208,33 2208.33 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava strechy MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 163 760,00 163760.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia Zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 42 300,00 42300.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oporný múr-nahradenia novým. Slovenský hydrometeorologický ústav 52 155,48 52155.48 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava starej kabeláže slaboprúdu - internet + telefóny v jestvujúcich miestnostiach a oprava analógovej telefónnej ústredne v budove školy Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 193,82 14193.82 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava sociálnych zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 17 509,00 17509.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Umelecko-remeselná obnova balkóna a kamenného schodiska Kancelária prezidenta SR 31 200,00 31200.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava sociálneho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava strechy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Diagnostické, farmaceutické a mikrobiologické kultúry Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 338,25 8338.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záchranná stanica v lyžiarskom stredisku 2 Horská záchranná služba 320 628,00 320628.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava terasy a schodov, realizácia zábradlia na schodoch hlavného vchodu. Slovenský hydrometeorologický ústav 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava prechodovej chodby Základná škola Staničná 13 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
PAVILÓN MŠ PRE DETI S AUTIZMOM Spojená škola 316 390,00 316390.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy – oprava a výmena strešnej krytiny a obnova vstupného schodiska Štátny pedagogický ústav 32 749,00 32749.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ústredného vykurovania Obec Čaňa 26 244,83 26244.83 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Objekty mäkkého turizmu alebo ekvivalent Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina 140 873,85 140873.85 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Ión meter, ISE elektróda amoniak a dusičnany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 410,00 2410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia Budovy správcu Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 108 504,00 108504.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prístavba budovy materskej školy (2,2) - o Mestská časť Košice-Staré Mesto 102 500,00 102500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie verejných hygienických zariadení MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 51 583,00 51583.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prestrešenie tribúny - multifunkčné ihrisko "Pod Okruhliskom" Mesto Krompachy 37 197,00 37197.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výroba, doprava a montáž nábytku do predajne (4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 17 088,00 17088.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výmena elektroinštálacie a svietidiel Základná škola, Požiarnická 3, Košice 49 100,00 49100.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na internáte B3 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 128 613,00 128613.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Stavebná údržba konštrukcii a súvisiacich prvkov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, oprava výmenou, opravy havarijného stavu, vykonávanie oprav existujúceho zvislého a vodorovného značenia (3) Rozhlas a televízia Slovenska 68 333,00 68333.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia súvislých úsekov chodníkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Drobné stavebné práce - rekonštrukcia kancelárskych priestorov Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 92 000,00 92000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na B4 a kúpeľní na A2 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 34 560,00 34560.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka - zámková dlažba Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 308,00 4308.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 38 520,00 38520.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
stavebné úpravy Ekonomická univerzita v Bratislave 14 647,33 14647.33 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 35 627,34 35627.34 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Drobné stavebné práce - Rekonštrukcia schodiska a oprava stien Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 25 500,00 25500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Prestavba a dostavba terasy na miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby DOMKO-Domov sociálnych služieb 42 112,09 42112.09 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 016,00 23016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 100 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Doc. Ing. Jozef Sokol
Adresa:
Husárska 33 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
1. Marec 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Sokol
Adresa:
Husárska 33 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
1. Marec 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Sokolová
Adresa:
Husárska 33 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
1. Marec 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc. Ing. Jozef Sokol
Adresa:
Husárska 33 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Sokol
Adresa:
Husárska 33 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Sokolová
Adresa:
Husárska 33 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Adresa:
Palárikova 1 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.09.2019 do: 1.03.2022

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 12.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×