Obstarávateľ

Mesto Detva

Detva

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.1

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 804 757,00 EUR 6
2015 423 815,00 EUR 1
2016 548 814,10 EUR 8
2017 2 204 648,00 EUR 7
2018 3 618 399,77 EUR 7
2019 1 299 779,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 1 384 207,00 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 2 709 397,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 37 045,00 EUR
Union poisťovňa, a.s. 1 78 030,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 126 680,97 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 142 930,00 EUR
STRABAG s.r.o. 8 1 377 943,16 EUR
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 2 1 192 940,00 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 36 000,00 EUR
KOLEK, s.r.o. 1 384 207,00 EUR
REDOX, s.r.o. 2 406 800,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 4 113 735,83 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 1 669 000,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 12 316,67 EUR
HEX-STAV, s.r.o. 1 22 472,00 EUR
SIROŇ plus s.r.o. 2 606 554,00 EUR
KLC s.r.o. 1 66 900,00 EUR
ASTA - STAV s.r.o. 1 1 860 154,00 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1 226 000,00 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 11 999,00 EUR
FEREX, s.r.o. 1 5 799,17 EUR
AUTO VIBA s.r.o. 1 12 438,33 EUR
Lesostav stred Zvolen s.r.o. 1 81 666,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia chodníka na ul. M.R. Štefánika v Detve 70 621,00 28 730,00 40.68% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Oprava mestskej komunikácie garáže Dolinky 52 767,00 30 870,83 58.5% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku,Detva 197 020,00 127 388,33 64.65% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Oprava chodníka A.Hlinku, Detva 56 786,00 28 245,00 49.73% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia chodníkov Dolinky - Detva 44 212,00 18 726,66 42.35% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Spevnené plochy a chodníky pri DK A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia 383 351,00 194 756,66 50.8% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ Detva 423 815,00 289 963,00 68.41% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rozšírenie kapacít MŠ Obrancov mieru 876/5, Detva-nadstavba 223 304,00 223 304,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva 384 207,00 384 207,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti MŠ M.R. Štefánika č. 908/40, Detva 403 984,00 403 984,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti MŠ A. Bernoláka 19, Detva 383 250,00 383 250,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva-Studienec – kompostáreň. 135 000,00 135 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve 770 400,00 770 400,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 6 Áno
Nájomný bytový dom č.4-Dolinky, Detva 1 951 047,00 1 860 154,00 95.34% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Kompostovacia technika v rámci projektu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva – Studienec, Kompostáreň“ 2018 Tovary Áno 0 Nie
Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania 339 370,00 339 370,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva 389 851,00 389 851,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete 669 000,00 669 000,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Komunálna technika v rámci projektu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva - Studienec, Kompostáreň“ 2018 Tovary Áno 0 Nie
Zariadenie detského ihriska 14 400,00 9 999,16 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup technológie na zber a úpravu mestskej zelene 43 542,00 30 000,00 68.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie separovaného zberu 44 060,10 29 513,19 66.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kontajnerov a odpadkových košov na komunálny odpad 7 700,00 4 832,64 62.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácii asfaltobetónom 96 182,00 48 981,80 50.92% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácii penetračným makadamom 104 700,00 68 055,00 65.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo BlueHDi 100k FEEL 14 926,00 10 365,27 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 120 l , 240 l a 1 100 l. 9 144,00 6 350,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2019 118 663,00 82 384,16 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 120 l , 240 l a 1 100 l. 14 783,00 10 263,89 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obnova Komunitného centra 2018 Práce Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 33 387,77 23 183,30 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva 220 961,00 220 960,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
Obnova Komunitného centra 880 345,00 788 956,00 89.61% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 419 434,00 419 434,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
+421453700408

+421453700447

+421903218403

+421453700403

+421453700446

+421908911329


mariasulekova@agenturavo.sk
anna.golianova@detva.sk
jaroslav.stasak@detva.sk
jozefbalko@mail.telekom.sk
stefan.slemensky@detva.sk
jaroslav.durcik@detva.sk
tomasklibani@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 299 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×