Obstarávanie

Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
254 966,00
Konečná suma(Bez DPH):
254 963,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky sú stavebné práce týkajúce sa obnovy ciest II. a III. triedy na vybraných úsekoch v Žilinskom kraji. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby v rozsahu spracovania projektu a realizácie prenosného dopravného značenia (PDZ) počas realizácie prác a po ukončení prác aj jeho odstránenie. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v samostatných prílohách B1, B2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6, B7.1 a B7.12 pod názvom Opis predmetu zákazky (tiež TD), v prílohách návrh na plnenie kritéria - F1, F2, F3.1, F3.2, F4, F5, F6, F7.1 a F7.2 (výkazy výmer pre jednotlivé časti predmetu zákazky) a návrhu ZOD, spracovanej pre každú časť predmetu zákazky (prílohy C1 až C7).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VHS-Asfalty, s.r.o. 8 43 902,00 Neuvedené EUR 6. Október 2020 288953
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 6 23 986,00 Neuvedené EUR 5. Október 2020 288952
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 10 38 543,00 Neuvedené EUR 5. Október 2020 288951
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 6 28 822,00 Neuvedené EUR 5. Október 2020 288950
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 7 46 754,00 Neuvedené EUR 5. Október 2020 288949
EUROVIA SK, a.s. 8 41 716,00 Neuvedené EUR 5. Október 2020 288948
EUROVIA SK, a.s. 9 31 240,00 Neuvedené EUR 5. Október 2020 288947

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 4,5,6 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113542/content/1102327/download","filename":"8_vykaz_vymer_SO_4_Liesek (1).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113542/content/1102328/download","filename":"8_vykaz_vymer_SO_5_Zazriva (1).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113542/content/1102329/download","filename":"8_vykaz_vymer_SO6_Novot (1).xls"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1 až 7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102330/download","filename":"Príloha F1 - SO 1 časť 12087 Strečno - IN - časť 1..XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102331/download","filename":"príloha F2 - SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN.XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102332/download","filename":"Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce (17).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102333/download","filename":"Príloha F3.2 - SO 3.2 časť 3 584 Kvačany - L.Sielnica (14).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102334/download","filename":"Príloha F4 - SO 4 časť 4 Liesek - (8).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102335/download","filename":"Príloha F5 - SO 5 časť 5 Zázrivá - (8).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102336/download","filename":"Príloha F6 - SO 6 časť 6 Novoť - (7).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102337/download","filename":"Príloha F7.1 - SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko (5).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113543/content/1102338/download","filename":"Príloha F7.2 - SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová (6).xls"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk - časť 1. až 7. 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113412/content/1102117/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113412/content/1102118/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113412/content/1102119/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113412/content/1102120/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113412/content/1102121/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113412/content/1102122/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113412/content/1102123/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť 7.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obnova povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji – Liesek - časť 4. 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113453/content/1102176/download","filename":"162-4.cast-CS-Liesek.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1 až 7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102348/download","filename":"Príloha F1 - SO 1 časť 12087 Strečno - IN (9).XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102349/download","filename":"príloha F2 - SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN (9).XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102350/download","filename":"Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce (16).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102351/download","filename":"Príloha F3.2 - SO 3.2 časť 3 584 Kvačany - L.Sielnica (13).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102352/download","filename":"Príloha F4 - SO 4 časť 4 Liesek - (9).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102353/download","filename":"Príloha F5 - SO 5 časť 5 Zázrivá - (9).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102354/download","filename":"Príloha F6 - SO 6 časť 6 Novoť - (8).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102355/download","filename":"Príloha F7.1 - SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko (9).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113545/content/1102356/download","filename":"Príloha F7.2 - SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová (10).xls"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obnova povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji – L. Sielnica a L. Matiašovce - časť 3. 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113448/content/1102173/download","filename":"161-3.cast-CS-L. Sielnica a L. Matiašovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1 až 7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102339/download","filename":"Príloha F1 - SO 1 časť 12087 Strečno - IN - časť 1.XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102340/download","filename":"príloha F2 - SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN.XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102341/download","filename":"Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce (14).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102342/download","filename":"Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce (15).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102343/download","filename":"Príloha F4 - SO 4 časť 4 Liesek - (7).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102344/download","filename":"Príloha F5 - SO 5 časť 5 Zázrivá - (7).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102345/download","filename":"Príloha F6 - SO 6 časť 6 Novoť - (10).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102346/download","filename":"Príloha F7.1 - SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko (6).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113544/content/1102347/download","filename":"Príloha F7.2 - SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová (7).xls"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1 až 7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113540/content/1102390/download","filename":"ponuky - časť 1 až 7.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1,3,4,5,6,7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102303/download","filename":"11_1_Príloha F1 - SO 1 časť 12087 Strečno - IN (1).XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102304/download","filename":"11_3_Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102305/download","filename":"11_3_Príloha F3.2 - SO 3.2 časť 3 584 Kvačany - L.Sielnica (1).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102306/download","filename":"11_4_Príloha F4 - SO 4 časť 4 Liesek (1).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102307/download","filename":"11_5_Príloha F5 - SO 5 časť 5 Zázrivá (1).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102308/download","filename":"11_6_Príloha F6 - SO 6 časť 6 Novoť (1).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102309/download","filename":"11_7_Príloha F7.1 - SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko (1).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113539/content/1102310/download","filename":"11_7_Príloha F7.2 - SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová (1).xls"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113488/content/1102219/download","filename":"správa_o_zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady + Prílohy 12. August 2020 12. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082128/download","filename":"Príloha C1 - ZoD_asfalty_HPOV_časť 1.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082129/download","filename":"Príloha C2 - ZoD_asfalty_HPOV_časť 2.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082130/download","filename":"Príloha C3 - ZoD_asfalty_Liptov_časť 3.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082131/download","filename":"Príloha C4 -ZoD_asfalty_Orava_časť 4.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082132/download","filename":"Príloha C5 - ZoD_asfalty_Orava_časť 5.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082133/download","filename":"Príloha C6 - ZoD_asfalty_Orava_časť 6.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082135/download","filename":"Príloha B1 - Opis PZ SO 1 časť 1 2087 Strečno - IN.DOC"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082136/download","filename":"Príloha B2 - Opis PZ SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN.DOC"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082137/download","filename":"Príloha B3 - Opis PZ SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082138/download","filename":"Príloha B3 - Opis PZ SO 3.2 časť 3 584 Kvačany - L. Sielnica.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082139/download","filename":"Príloha B4 - Opis PZ SO 4 časť 4 II_520 Liesek.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082140/download","filename":"Príloha B5 - Opis PZ SO 5 časť 5 III_2240 Zázrivá.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082141/download","filename":"Príloha B6 - Opis PZ SO 6 časť 6 III_2270 Novoť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082142/download","filename":"Príloha B7 - Opis PZ SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082144/download","filename":"Príloha F1 - SO 1 časť 12087 Strečno - IN.XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082145/download","filename":"príloha F2 - SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN.XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082146/download","filename":"Príloha F3 .2 - SO 3.2 časť 3 584 Kvačany - L.Sielnica.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082147/download","filename":"Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082148/download","filename":"Príloha F4 - SO 4 časť 4 Liesek.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082149/download","filename":"Príloha F5 - SO 5 časť 5 Zázrivá.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082150/download","filename":"Príloha F6 - SO 6 časť 6 Novoť.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082151/download","filename":"Príloha F7.1 - SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082153/download","filename":"Príloha I - Manual_pre_vyplnenie_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082176/download","filename":"Ohlásenia Orava 2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082177/download","filename":"Ohlásenie - Kláštor pod Znievom - Vrícko, Ďanová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082236/download","filename":"Ohlásenie Liptov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082250/download","filename":"Príloha C7 - ZoD_asfalty_Turiec_časť 7.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082251/download","filename":"Príloha B7 - Opis PZ SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1082252/download","filename":"Príloha F7.2 - SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1083206/download","filename":"Príloha J - JED s ev. č. oznámenia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1083207/download","filename":"Súťažné podklady.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103639/content/1083208/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1,2,5 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113575/content/1102393/download","filename":"ponuky - časť 1,2,5.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava z 13.08.2020 13. August 2020 13. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104425/content/1083640/download","filename":"Súťažné podklady - oprava z 13.08.2020.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104425/content/1083641/download","filename":"Súťažné podklady - oprava z 13.08.2020.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obnova povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji – Kláštor pod Znievom a Ďanová - časť 7. 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113462/content/1102189/download","filename":"168-7.čast-ZoD_VHS-1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - Zázrivá - časť 5. 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113456/content/1102181/download","filename":"163-5.čast-CS-Zázrivá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 ZVO 23. September 2020 23. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109432/content/1094522/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obnova povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji – Kamenná Poruba - časť 2 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113446/content/1102170/download","filename":"160-2.cast-EUROV-K.Poruba.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk. 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113413/content/1102124/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113413/content/1102125/download","filename":"tabuľka č. 1 - Hodnotiaci harok vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky a ostatných požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113413/content/1102126/download","filename":"Výpis_8150 (1) Cestné stavby LM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113413/content/1102127/download","filename":"Výpis_10438 (2) EUROVIA SK, a.s..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obnova povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji – Novoť - časť 6. 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113457/content/1102183/download","filename":"164-6.cast-CS-Novoť.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP z 07.09.2020 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107397/content/1089840/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427546 (1) z 07.09.2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 427546.pdf 24. August 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105675/content/1089838/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427546.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP z 24.08.2020 + aktuálne VV 24. August 2020 24. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086199/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427546.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086200/download","filename":"VV z 24.08.2020.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086201/download","filename":"Príloha F1 - SO 1 časť 12087 Strečno - IN.XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086202/download","filename":"príloha F2 - SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN.XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086203/download","filename":"Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086204/download","filename":"Príloha F3.2 - SO 3.2 časť 3 584 Kvačany - L.Sielnica.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086205/download","filename":"Príloha F4 - SO 4 časť 4 Liesek -.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086206/download","filename":"Príloha F5 - SO 5 časť 5 Zázrivá -.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086207/download","filename":"Príloha F6 - SO 6 časť 6 Novoť -.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086208/download","filename":"Príloha F7.1 - SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105676/content/1086209/download","filename":"Príloha F7.2 - SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová.xls"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP z 20.08.2020 - zmena lehoty na predkladanie a otváranie ponúk 20. August 2020 20. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105373/content/1085469/download","filename":"Súťažné podklady - oprava z 20.08.2020.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105373/content/1085470/download","filename":"Súťažné podklady - oprava z 20.08.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105373/content/1085471/download","filename":"Príloha B2 - Opis PZ SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN - oprava z 20.08.2020.DOC"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1,2,3,5,7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113541/content/1102320/download","filename":"Príloha F1 - SO 1 časť 12087 Strečno - IN (5).XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113541/content/1102321/download","filename":"príloha F2 - SO 2 časť 2 2108 K. Poruba - IN (4).XLS"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113541/content/1102322/download","filename":"Príloha F3.1 - SO 3.1 časť 3 584 Huty - L. Matiašovce (11).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113541/content/1102323/download","filename":"Príloha F3.2 - SO 3.2 časť 3 584 Kvačany - L.Sielnica (11).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113541/content/1102324/download","filename":"Príloha F5 - SO 5 časť 5 Zázrivá - (6).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113541/content/1102325/download","filename":"Príloha F7.1 - SO 7.1 časť 7 III_1796_Kláštor pod Znievom - Vrícko (8).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113541/content/1102326/download","filename":"Príloha F7.2 - SO 7.2 časť 7 III_2140_I65 - Ďanová (9).xls"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obnova povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji – Strečno - časť 1 19. Október 2020 19. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113444/content/1102168/download","filename":"159-1.cast-Eurovia-Strečno.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji - časť 1,2,3,5,7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113574/content/1102392/download","filename":"ponuky - časť 1,2,3,5,7.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji- časť 1,2,5,7 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113546/content/1102391/download","filename":"ponuky - časť 1,2,5,7.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×