Obstarávateľ

Obec Zemianske Kostoľany

Zemianske Kostoľany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 198 700,00 EUR 1
2015 1 178 292,00 EUR 3
2016 264 421,00 EUR 8
2017 196 071,00 EUR 3
2018 1 045 133,48 EUR 2
2019 597 595,60 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3 000,00 EUR 1
2019 1
2019 1 727,30 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 1 612 870,00 EUR
Marius Pedersen, a.s. 1 506,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 46 754,00 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 1 320 492,00 EUR
Pow-en a. s. 1 37 498,16 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 3 65 038,90 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 40 124,55 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 1 161,58 EUR
OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza 1 339 319,00 EUR
HYCA s.r.o. 1 95 833,33 EUR
MENERT spol. s r.o. 1 965 000,00 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 289,17 EUR
Jarmila Kováčová DONOR 2 172 130,00 EUR
VEPOS, spol.s.r.o. 4 240 642,00 EUR
EMS KOMPLET s. r. o. 1 39 693,00 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 389,17 EUR
Roman Laco - ROADA 1 322,50 EUR
A.K.MOTOR s.r.o 1 18 325,00 EUR
IPP Consulting, s.r.o. 1 57 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. v Zemienskych Kostoľanoch 856 811,00 612 870,00 71.52% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Boženy Němcovej Zemianske Kostoľany 49 657,00 38 961,66 78.46% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Parkovacie spevnené plochy a dopravné riešenie ul. Domovina – časť bytovky a ul. Pod horou v Zemianskych Kostoľanoch 198 700,00 80 943,33 40.73% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce Zemianske Kostoľany 35 680,00 37 880,83 106.16% EUR 2016 Služby Nie 4 Áno
BAROKOVÁ KÚRIA - ROZVODY INŽINIERSKYCH SIETÍ 74 998,00 74 998,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
VÝMENA PLYNOVÝCH KOTLOV V ZŠ 39 693,00 39 693,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany 271 824,00 267 076,66 98.25% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce Zemianske Kostoľany 195 691,00 195 691,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 400,00 268,75 67.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Úžitkové motorové vozidlo do 3,5 tony - valník s dvojkabínou 24 000,00 15 270,83 63.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Škrabka na zemiaky ŠKBZ 12, alebo ekvivalent + lapač šupiek a škrobu LS1N, alebo ekvivalent alebo ekvivalent 1 650,00 967,98 58.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 68 000,00 38 975,83 57.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 20 000,00 7 643,73 38.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 380,00 240,97 63.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 2 ks plechových garáží 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Poplastované pletivo, viazací drôt, napínací drôt alebo ekvivalent 1 157,64 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 80 133,48 47 916,66 59.79% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
„Zberný dvor v obci Zemianske Kostoľany“ 965 000,00 965 000,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Drvič biologického odpadu 48 149,60 33 437,12 69.44% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov 153 627,00 79 861,10 51.98% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora ( Plošinová váha ) 863,65 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora ( Plošinová váha ) 863,65 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Dodávka zemného plynu 11 500,00 7 579,51 65.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 45 000,00 31 248,46 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Ihrisko TJ Slovan – šatne – prístavba a nadstavba 2019 Práce Nie 0 Nie
Ihrisko TJ Slovan – šatne – prístavba a nadstavba 339 319,00 339 319,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Ánohttp://www.zemianskekostolany.sk


+421465466177


obecz.kostolany@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×