Dodávateľ

Pittel+Brausewetter, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Pittel + Brausewetter s.r.o.

IČO: 35943653

Adresa: Stará Vajnorská 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/7-PO-E1850

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Júl 2019

Záznam platný do: 26. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 897 082,00 EUR 5 5
2015 1 495 848,00 EUR 3 3
2016 244 904,00 EUR 3 3
2017 26 333 000,00 EUR 2 2
2018 2 666 666,00 EUR 1 1
2019 34 407 167,00 EUR 6 6
2020 651 155,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 631 633,00 EUR 4 4
2015 3 761 297,00 EUR 4 4
2016 244 904,00 EUR 3 3
2017 26 333 000,00 EUR 2 2
2018 2 666 666,00 EUR 1 1
2019 33 692 952,00 EUR 4 4
2020 1 365 370,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 6 099 666,00 6099666.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 651 155,00 651155.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 3 093,00 3093.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 400 000,00 400000.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 296 975,00 296975.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 9 62 411 924,00 62411924.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 2 346,00 2346.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 830 663,00 830663.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Dúbravka Mestská časť Bratislava - Dúbravka 800 000,00 800000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zmena využitia spevnenej plochy, Černyševského ul. pri športovej hale PENGYM, Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 100 000,00 1100000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Plošné opravy miestnych komunikácií nad 15 m2, opravy odvodnenia, bezbariérové úpravy Mestská časť Bratislava - Petržalka 199 990,00 199990.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Lokálne opravy miestnych komunikácií po zimnej sezóne do 15m2 Mestská časť Bratislava - Petržalka 161 650,00 161650.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Vrakuňa Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Plošné opravy miestnych komunikácií nad 15 m2, opravy odvodnenia, bezbariérové úpravy v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 199 990,00 199990.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Opravy cementobetónových vozoviek. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000,00 400000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 440 016,00 1440016.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 8 183 364,00 8183364.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2 265 449,00 2265449.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 333 000,00 2333000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 24 000 000,00 24000000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 666 666,00 2666666.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 32 264 141,00 32264141.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 35 941,00 35941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 095 895,00 1095895.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 303 956,00 303956.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 194 173,00 194173.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Asfaltovanie, oprava povrchov električkových tratí, frézovanie a odvoz asfaltových povrchov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 999 403,00 999403.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 520 042,00 520042.0 EUR 2019 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dipl. Päd. Martina Drexler
Adresa:
Schwenkgasse 7/18 Wien 1120
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Petra Koppensteiner
Adresa:
Iglseegasse 29 Perchtoldsdorf 2380
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Karin Fürhauser-Brünner
Adresa:
Kalksburger Straße 2a Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Vera Brünner
Adresa:
Lindauergasse 5 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl-Ing. Wolfgang Heinlein
Adresa:
Speckbachergasse 22/48 Wien 1160
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl-Ing Manfred Heinlein
Adresa:
Penzingerstrasse 68 Wien 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Klaus Heinlein
Adresa:
Stockertgasse 17 Klosterneuburg 3400
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Dr.techn. Andreas Makovec
Adresa:
Aichholzgasse 8/30 Wien 1120
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Wolfgang Fürhauser
Adresa:
Kalksburger Straße 2a Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jutta Petri
Adresa:
Am Bruckfeld 1 Kircshtetten 3062
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Wolfgang Fürhauser
Adresa:
Kalksburger Straße 2a Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Wolfgang Makovec
Adresa:
Rotenmühlgasse 14 Wien 1120
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Branislav Pospíšil
Adresa:
Záhradnícka 30 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×