Obstarávanie

Oprava cesty I/66 v meste Podbrezová v úseku s dotykom s areálom Železiarní v Podbrezovej“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
775 554,00
Konečná suma(Bez DPH):
567 692,00
Zaplatené:
73.19%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava cestnej kanalizácie na vybranom (kritickom) úseku cesty I/66 v súbehu s areálom Železiarni Podbrezová, a.s. v dotyku s oporným múrom vpravo umiestnenom v samotnom areáli železiarní. Celková dĺžka vychádza z dĺžky opravy cestnej kanalizácie v rozsahu 552,30m. V nadväznosti na súvisiace práce predstavuje celkový rozsah opravy v dĺžke 571,00m a zodpovedá ckm 121,439824 122,149874 podľa pasportu cesty I/66. K uvedenému pasportu je vztiahnuté pracovné staničenie a predstavuje úsek v km 0,640 00 1,350 00. Súčasťou opravy sú súvisiace práce na ceste I/66 v rozsahu: - v km 0,640 00 1,350 00 oprava cesty I/66 (ul. Sládkovičova) - v km 0,640 00 1,196 10 oprava chodníka vpravo - v km 0,640 00 1,101 00 oprava oporného múru vpravo - v km 0,645 45 1,191 35 oprava cestnej kanalizácie Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 9 567 692,00 Neuvedené EUR 1. Október 2020 286828

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 2 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111397/content/1098302/download","filename":"Ponuka_uch_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 9 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111523/content/1098494/download","filename":"Ponuka_uch_9.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetľovanie SP - odpoveď na otázku č. 1 8. Júl 2020 8. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099230/content/1074034/download","filename":"1.1 Pokyny pre zaujemcov_upravene.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - opravený VV 23. Júl 2020 23. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101480/content/1078204/download","filename":"06.2-8_Cenova_cast_2020_07_22.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101480/content/1078205/download","filename":"06.9_Celkovy_vykaz_vymer_2020_07_22.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 8 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111517/content/1098482/download","filename":"Ponuka_uch_8.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetľovanie SP - odpoveď na otázku č. 7 14. Júl 2020 14. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100044/content/1075569/download","filename":"Obchodné podmienky_upravené.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 4 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111507/content/1098460/download","filename":"Ponuka_uch_4_cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111507/content/1098461/download","filename":"Ponuka_uch_4_cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111507/content/1098462/download","filename":"Ponuka_uch_4_cast 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 7 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111516/content/1098481/download","filename":"Ponuka_uch_7.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 426982.pdf 30. Jún 2020 27. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098009/content/1078763/download","filename":"Odpovede na otázky VO 426982.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2020 15. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100264/content/1075965/download","filename":"1.1 Pokyny pre zaujemcov_upravene_lehoty.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. August 2020 24. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105683/content/1086222/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Október 2020 5. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111327/content/1098181/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 1 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111330/content/1098185/download","filename":"Ponuka_uch_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 3 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111505/content/1098459/download","filename":"Ponuka_uch_3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Október 2020 5. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111328/content/1098183/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Október 2020 5. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111325/content/1098180/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 6 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111514/content/1098477/download","filename":"Ponuka_uch_6_časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111514/content/1098478/download","filename":"Ponuka_uch_6_časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111514/content/1098479/download","filename":"Ponuka_uch_6_časť 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Potvrdenie o zverejnení zmluvy 5. Október 2020 5. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111317/content/1098155/download","filename":"1241_6231_2020 - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač 5 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111508/content/1098468/download","filename":"Ponuka_uch_5_časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111508/content/1098469/download","filename":"Ponuka_uch_5_časť 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Október 2020 5. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111321/content/1098166/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 29. Jún 2020 29. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071132/download","filename":"1.1 Pokyny pre zaujemcov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071134/download","filename":"1.2 Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071135/download","filename":"1.3 FORMULARE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071136/download","filename":"1.4 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071137/download","filename":"Obchodné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071138/download","filename":"Príloha (k) - Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071139/download","filename":"Zväzok C - TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071140/download","filename":"Zväzok D - Cenova cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097831/content/1071141/download","filename":"Zväzok E - DRS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×