Obstarávanie

Rekonštrukcia cesty Krupina-Bzovík závoz


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
212 160,00
Konečná suma(Bez DPH):
132 416,66
Zaplatené:
62.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2, m, ks,
Množstvo:
42264.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Stavebné práce, stavebné úpravy na ceste III/2560 (III/066009) III/2530 Krupina-Bzovík závoz; Staničenie v km 0,887-2,187, dĺžka úseku 1300 m, šírka vozovky priemer 6,80 m, plocha úseku 8 880,00 m2, korekcia vozovky 40,00 m2, napojenia MK, križovatka.; Pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: ACL 16; II dovoz + rozprestrenie + zhutnenie, špecifikácia priem.50 mm. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8856,00; Technické vlastnosti: Frézovanie zač.kon. úseku so zapílením a zasekaním, špecifikácia 20 mm (0-40), s naložením, odvozom na medziskládku do 2 km, do Krupiny. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 68,00; Technické vlastnosti: Frézovanie - odstránenie nerovností (roliet), špecifikácia priem.25 mm, s naložením, odvozom na medziskládku do 2 km, do Krupiny. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4440,00; Technické vlastnosti: Dosypanie krajníc, zhutnenie, s dovozom z medziskládky, špecifikácia 750x90 mm. Použiť vyfrézovaný materiál z medziskládky. , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250,00; Technické vlastnosti: ZDZ A2a, T900, podklad pozink.plech s ochranou so zahnutým okrajom, retroref.fólia tr.1, spojovací materiál a príslušenstvo + montáž do betónového základu 500x700mm, špecifikácia stĺpik priem.60, pozinkovaný, hr.2 mm. (Dvojitá zákruta, prvá vpravo). , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,00; Technické vlastnosti: ZDZ A2a, T900, podklad pozink. plech s ochranou so zahnutým okrajom, retroref.fólia tr.1, spojovací materiál a príslušenstvo + montáž do betónového základu 500x700mm, špecifikácia stĺpik priem.60, pozinkovaný, hr.2 mm.(Smerovacia doska). , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,00; Technické vlastnosti: Čistenie vozovky-zametanie. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8880,00; Technické vlastnosti: Zrezanie krajníc s odvozom do 10 km, špecifikácia do 10 cm., Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000,00; Technické vlastnosti: Postrek spojovací, špecifikácia 0,6 kg/m2., Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8880,00; Technické vlastnosti: ACo 11, II s dovozom, rozprestretie, zhutnenie, špecifikácia 40 mm., Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8880,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 9 158 900,00 20% EUR 7. Jún 2016 111016

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×