Obstarávateľ

Mesto Hanušovce nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 1 218 312,00 EUR 2
2016 97 800,00 EUR 10
2017 473 752,98 EUR 9
2018 770 812,95 EUR 4
2020 185 430,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 100,00 EUR 2
2017 17 500,00 EUR 2
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 215,83 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 6 660,00 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 1 594 416,00 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 1 527 361,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 198 881,56 EUR
Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE 1 367 153,00 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 145 374,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 0,00 EUR
AGRATECH s.r.o. 3 75 833,33 EUR
Slavko Jurko - JS Agrotechnika 1 79 583,33 EUR
FÚRA s.r.o. 1 0,00 EUR
PAPERA s.r.o. 1 112,50 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 2 7 241,66 EUR
AUDY s.r.o. 2 3 125,00 EUR
TechnoBank, s.r.o. 1 504,13 EUR
OLHA TRADE, s.r.o. 1 3 999,00 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 0,00 EUR
PNEU DT s.r.o. 1 375,00 EUR
RBN group s. r. o. 2 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia Malého kaštieľa Hanušovce nad Topľou 835 260,00 594 416,00 71.16% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou 383 052,00 305 960,83 79.87% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Oprava Hanušovského a Medzianského potoka 2018 Práce Áno 0 Nie
Kancelársky papier A4 150,00 93,75 62.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 6 000,00 3 332,50 55.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 4 500,00 2 569,44 57.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Asfaltová zmes AC 179,85 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery do laserových tlačiarní 2 800,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkový kôš na psie exkrementy 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Odpadkový kôš na psie exkrementy 700,00 416,63 59.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vonkajšia informačná vitrína 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Elektrické polohovacie lôžko pre denný stacionár 4 750,00 2 604,16 54.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zdravotné pomôcky pre denný stacionár 6 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 53 900,00 53 200,00 98.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou na rok 2017 18 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 8 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 9 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dokončenie cesty v osade 9 000,00 5 550,00 61.66% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Traktor s príslušenstvom 121 824,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Nádrž na vodu na plastovej palete 741,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Čerpadlo s elektrocentrálou 1 428,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Pneumatiky pre nákladné vozidlo AVIA 480,00 312,50 65.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 5 000,00 3 465,27 69.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Traktor s príslušenstvom 129 639,99 66 319,44 51.15% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 76 000,00 74 775,96 98.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Traktor s príslušenstvom 129 639,99 63 194,44 48.74% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 83 923,95 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 86 528,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou 527 361,00 527 361,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 73 000,00 70 905,60 97.13% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou 185 430,00 145 374,00 78.39% EUR 2020 Práce Áno 1 Ánohttp://www.hanusovcenadtoplou.sk


+421902970857


sekretariat@hanusovce.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 115 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×