Dodávateľ

FISgroup ASSET, spol. s r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FISgroup ASSET, spol. s r.o.

IČO: 44496788

Adresa: Považská 23, Bratislava

Registračné číslo: 2015/11-PO-D9695

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. November 2015

Záznam platný do: 24. November 2018

Posledná zmena: 27. Január 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 027 505,70 EUR 45 45
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 212 000,00 EUR 2 2
2016 4 815 505,70 EUR 43 43

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Hriadky 1 113 121,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 6 760,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 38 911,00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 415 999,00 EUR
Obec Baška 1 89 880,00 EUR
Obec Višňov 1 99 999,00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 205 836,50 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 3 599,00 EUR
Obec Nový Ruskov 1 95 498,00 EUR
Obec Kurimany 1 82 899,00 EUR
Obec Chrastné 1 75 500,00 EUR
Obec Malá Tŕňa 1 175 989,50 EUR
Obec Beniakovce 1 76 999,90 EUR
Obec Cimenná 1 75 999,00 EUR
Obec Nesluša 1 29 249,00 EUR
Obec Stredné Plachtince 1 45 899,00 EUR
Obec Kopernica 1 65 789,00 EUR
Obec Vyšná Hutka 1 112 000,00 EUR
Obec Slavkovce 1 70 880,00 EUR
Obec Turčianske Jaseno 2 317 170,00 EUR
Obec Hnilčík 1 33 599,00 EUR
Obec Štvrtok 1 77 999,00 EUR
Obec Vysoká nad Uhom 1 65 999,00 EUR
Obec Nižný Čaj 1 100 000,00 EUR
Obec Komárany 2 100 168,00 EUR
Obec Benkovce 1 82 491,00 EUR
Obec Vyšný Kazimír 1 80 999,00 EUR
Obec Kmeťovo 1 99 599,00 EUR
Obec Iliašovce 1 91 520,00 EUR
Základná škola Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš 1 18 000,00 EUR
Obec Slanské Nové Mesto 1 77 770,00 EUR
Základná školas materskou školou, Hubeného 25 1 0,00 EUR
Obec Žalobín 1 0,00 EUR
Mestská časť Košice - Lorinčík 1 49 187,90 EUR
Obec Vrádište 1 73 000,00 EUR
Obec Kučín 2 199 198,90 EUR
Obec Vyšné Nemecké 1 80 999,00 EUR
KEN-EX, spol. s r.o. 1 1 279 999,00 EUR
Obec Malá Franková 1 58 000,00 EUR
Obec Kožuchov 1 108 999,50 EUR
Obec Záborie 1 151 999,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Multifunkčné ihrisko Obec Nižný Čaj 180 754,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko Obec Vyšná Hutka 197 844,23 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestných komunikáciía chodníkov, Obec Komárany 131 378,44 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Obec Benkovce 122 067,11 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Baška 99 496,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia a živičné úpravy miestnych komunikácií Obec Iliašovce 119 874,37 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zachytenie a využitie dažďovej vody na základnej škole Základná škola Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš 25 960,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výstavba chodníkov Obec Slavkovce 101 271,40 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodník pozdĺž cesty/SNM Obec Slanské Nové Mesto 79 515,79 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Komunitné centrum /HRD Obec Hriadky 148 929,30 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Asfaltovanie školského dvora - dopravné ihrisko Základná školas materskou školou, Hubeného 25 11 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Obec Žalobín 86 512,25 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kurimany 108 985,72 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Trafostanica - modernizácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 50 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kopernica 89 267,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Chrastné 89 952,38 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výstavba miestnej komunikácie Mestská časť Košice - Lorinčík 59 510,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zubné lekárstvo - nástroje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 770,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie alebo ekvivalent Obec Vrádište 93 444,42 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Multifukčné a detské ihrisko Obec Kučín 126 124,26 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Kompaktný pickup Mitsubishi L200 Double Cab 2,4 DI Obec Nesluša 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifukčné a detské ihrisko Obec Komárany 144 152,64 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia vilového domu Kancelária prezidenta SR 650 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Viacúčelové športové ihrisko 20 x 40 m (VNU) Obec Vysoká nad Uhom 101 556,84 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Multifunkčné a detské ihrisko alebo ekvivalent Obec Vyšný Kazimír 138 225,54 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko (SP) Obec Stredné Plachtince 49 984,52 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Revitalizácia verejného priestranstva Obec Vyšné Nemecké 102 748,54 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia schátralého ihriska s celoročným využitím Obec Kmeťovo 147 762,92 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zvýšenie energ. účinnosti exist. verejných budov vrátane zateplenia - Budova Obecného úradu a Kultúrneho domu/VŠN Obec Višňov 167 600,29 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy Obec Kučín 164 545,64 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Modernizácia domu smútku a úprava okolia Obec Beniakovce 80 008,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zateplenie a stavebné úpravy za účelom zlepšenia energetickej efektivity budovy Obec Malá Franková 70 022,88 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti stavy budovy materskej školy Obec Turčianske Jaseno 254 647,10 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením a využitím OZE Obec Cimenná 93 073,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Oprava obecnej budovy Obec Hnilčík 42 266,55 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Modernizácia domu smútku a úprava okolia Obec Štvrtok 93 225,98 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Obecný úrad - kultúrno/spoločenské centrum, obnova objektu Obec Turčianske Jaseno 169 566,85 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU/KZCH Obec Kožuchov 143 966,92 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Dom smútku Obec Nový Ruskov 121 121,72 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Obecný úrad - kultúrno/spoločenské centrum, obnova objektu Obec Záborie 198 316,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Tréningová zimná športová hala KEN-EX, spol. s r.o. 1 610 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií III. a IV. triedy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 250 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Materská škola Lienka MT - novostavba Obec Malá Tŕňa 196 574,99 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia schodiska Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 200,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Voľnočasové ihrisko Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 10 500,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Viktor Baker
Adresa:
Ovručská 1665/11 Bratislava 831 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×