Dodávateľ

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Brno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 25317628

Adresa: Mlýnská 388/68, Trnitá , Brno

Registračné číslo: 2018/4-PO-D6953

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Apríl 2018

Záznam platný do: 29. Apríl 2021

Posledná zmena: 28. Apríl 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 93 259,00 EUR 1 1
2017 143 477,00 EUR 1 1
2018 303 635,00 EUR 2 2
2019 648 648,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 93 259,00 EUR 1 1
2017 143 477,00 EUR 1 1
2018 303 635,00 EUR 2 2
2019 648 648,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Žilina 1 196 239,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 257 224,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 498 820,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 143 477,00 EUR
Obec Stročín 1 93 259,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stročín - lávka pre peších cez rieku Ondavu do Mestiska Obec Stročín 79 728,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mostného objektu č. 2244-001- most cez Kozinský potok v osade Kozinská, k.ú.Zázrivá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 143 477,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051 – 002 v obci Kysucký Lieskovec Žilinský samosprávny kraj 107 396,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina Mesto Žilina 196 239,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240 Žilinský samosprávny kraj 149 828,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 498 820,00 EUR 2019 Práce Nie 1
+421420543532229


firesta@firesta.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Fišer
Adresa:
Jeřabinová 934/13 Brno 60200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Fišer
Adresa:
Jeřabinová 934/13 Brno 60200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
poruban advokáti s. r. o.
Adresa:
Jilemnického 2/532 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×