Dodávateľ

CS, s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CS, s.r.o.

IČO: 44101937

Adresa: Strojárenská 5487, Trnava

Registračné číslo: 2019/12-PO-B9042

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. December 2019

Záznam platný do: 17. December 2022

Posledná zmena: 19. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 351 881,00 EUR 8 8
2015 6 656 710,00 EUR 21 21
2016 5 002 530,00 EUR 22 23
2017 10 788 042,00 EUR 29 29
2018 4 898 127,00 EUR 14 14
2019 11 238 050,00 EUR 12 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 148 571,00 EUR 7 7
2015 6 860 020,00 EUR 22 22
2016 4 840 510,00 EUR 20 21
2017 10 950 062,00 EUR 31 31
2018 4 755 477,00 EUR 12 12
2019 11 380 700,00 EUR 14 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 797 000,00 EUR
Obec Horné Trhovište 1 82 987,00 EUR
Obec Šelpice 1 125 945,00 EUR
Obec Šenkvice 1 749 531,00 EUR
Obec Zavar 3 5 371 417,00 EUR
Mesto Trnava 23 10 907 416,00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 863 000,00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 1 327 726,00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 1 569 733,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 835 338,00 EUR
Mesto Piešťany 2 614 972,00 EUR
Malokarpatské múzeum v Pezinku 2 556 784,00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 40 800,00 EUR
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 3 336 011,00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 206 574,00 EUR
Obec Vlčkovce 1 825 781,00 EUR
Mesto Partizánske 1 559 895,00 EUR
Mesto Senec 6 3 657 934,00 EUR
Obec Dolné Dubové 2 274 132,00 EUR
Mesto Vrbové 1 139 249,00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 347 893,00 EUR
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 1 216 267,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 138 800,00 EUR
Obec Zvončín 4 622 176,00 EUR
Obec Skýcov 1 86 720,00 EUR
Mesto Leopoldov 2 362 587,00 EUR
Obec Rumanová 1 42 140,00 EUR
Obec Veľký Biel 1 42 359,00 EUR
Obec Červený Hrádok 2 650 675,00 EUR
Obec Horné Orešany 1 189 070,00 EUR
Obec Majcichov 1 239 930,00 EUR
Obec Dechtice 4 886 014,00 EUR
Obec Unín 1 287 641,00 EUR
Obec Cífer 1 336 208,00 EUR
Obec Boleráz 1 922 058,00 EUR
Obec Smolenice 2 142 938,00 EUR
Obec Lovce 2 178 887,00 EUR
Obec Špačince 2 481 915,00 EUR
Obec Bohdanovce nad Trnavou 2 362 276,00 EUR
Obec Dolná Poruba 1 82 962,00 EUR
Obec Podlužany 1 92 361,00 EUR
Obec Suchá nad Parnou 2 953 948,00 EUR
Obec Nižná 1 77 880,00 EUR
Obec Priepasné 1 80 656,00 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 139 749,00 EUR
Obec Košolná 1 156 875,00 EUR
Obec Prašník 1 93 353,00 EUR
Obec Čajkov 1 79 654,00 EUR
Obec Tesáre 1 81 781,00 EUR
Obec Siladice 1 94 330,00 EUR
Obec Košeca 1 81 476,00 EUR
Obec Dolné Lovčice 1 83 036,00 EUR
Obec Borová 1 74 777,00 EUR
Obec Dlhá 1 81 523,00 EUR
Obec Slovenská Nová Ves 1 61 583,00 EUR
Obec Poriadie 1 78 984,00 EUR
Obec Buková 1 161 633,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku kostolu, parkoviska a odvodňovacieho kanála Obec Horné Trhovište 82 987,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Kanalizácia v obci Šelpice - realizačný úsek zberač D-1, šachta Š60 až Š90 a zberač D1-1 Obec Šelpice 176 930,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba miestnej komunikácie Tichej ul. v obci Zavar Obec Zavar 95 239,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Projekt pozemkových úprav k. ú. Vlčkovce - poľné cesty Obec Vlčkovce 884 355,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia nemocničných budov, vybudovanie výťahov pre dve budovy, vybudovanie parkoviska pre pacientov Fakultná nemocnica Trnava 1 445 576,00 EUR 2016 Práce Nie 2
Zlepšenie teplotechnických parametrov stavby Kultúrny dom Hrnčiarovce nad Parnou Obec Hrnčiarovce nad Parnou 179 947,00 EUR 2016 Práce Nie 1
ZŠ s MŠ Spartakovská, optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie telocvične Mesto Trnava 189 922,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Nadstavba MŠ Obec Zvončín 194 898,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Materská škola Veľký Biel - dostavba jedálne a nadstavba triedy Obec Veľký Biel 42 359,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Zvončín 252 562,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Cyklistická cesta - Bratislavská ul., Senec Mesto Senec 74 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica, Trnava Mesto Trnava 495 807,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana - Cintorínska ulica Dechtice Obec Dechtice 68 600,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Humanizácia OS Linčianska v Trnave Mesto Trnava 198 342,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Parkovisko Špačinská cesta 2 – 40, Parkovisko pred ZŠ s MŠ Nám. SUT Mesto Trnava 162 251,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Kanalizácia mesta Vrbové – I. etapa – ul. Oslobodenia Mesto Vrbové 149 406,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacít Materskej škôlky v Smoleniciach Obec Smolenice 39 995,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK v obci Majcichov – III.etapa Obec Majcichov 297 534,00 EUR 2015 Práce Nie 1
NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE – DOPLŇUJÚCE STAVEBNÉ PRÁCE Mesto Senec 30 752,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova NKP - cestný most na Trulaskach - Leopoldov Mesto Leopoldov 73 868,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Hokejbalové ihrisko Obec Hrnčiarovce nad Parnou 66 928,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana – Segedínska ul. Dechtice Obec Dechtice 66 442,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Havarijná situácia – výmena podláh v ZŠ a MŠ Smolenice Obec Smolenice 76 562,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mostu na Radlinského ul. v Trnave - naviac práce Mesto Trnava 54 715,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu - doplňujúce stavebné práce Bratislavský samosprávny kraj 28 500,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave Trnavský samosprávny kraj 1 550 350,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Novostavba chodníka I. etapa, III. etapa, Dažďová kanalizácia v obci Dolné Dubové Obec Dolné Dubové 97 560,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia Románskej rotundy Dechtice Obec Dechtice 303 197,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu Bratislavský samosprávny kraj 194 840,00 EUR 2015 Práce Áno 1
NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE Mesto Senec 924 629,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie Trnava, Námestie SNP Mesto Trnava 197 075,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - obec Podlužany Obec Podlužany 97 802,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia plánu spoločných zariadení a opatrení v obci Boleráz Obec Boleráz 923 280,00 EUR 2016 Práce Áno 1
1.1.Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave Trnavský samosprávny kraj 198 507,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Komplexná modernizácia III - Campus - MTF STU na ulici Jána Bottu v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 882 349,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Parkoviská - Spartakovská 8, Jiráskova 14-16 a ZŠ J. Bottu v Trnave Mesto Trnava 114 888,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Obecná splašková kanalizácia Košolná 1. etapa Obec Košolná 156 875,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Bohdanovce nad Trnavou kanalizácia IV. etapa Obec Bohdanovce nad Trnavou 121 221,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čajkov Obec Čajkov 83 341,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka, Nižná Obec Nižná 77 880,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Tesáre Obec Tesáre 81 781,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava strechy – krovu a výmena krytiny Kaštieľ Malinovo Malokarpatské múzeum v Pezinku 221 132,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníkov a výstavba odvodňovacieho kanála Obec Siladice 92 517,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Celoobecná kanalizácia Dolné Dubové Obec Dolné Dubové 124 862,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vjazdov a odvodňovacích priekop v obci Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 40 800,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Zberný dvor Špačince - Rozšírenie Obec Špačince 123 988,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mostu na Radlinského ul. v Trnave Mesto Trnava 829 207,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Nadstavba materskej školy v Špačinciach Obec Špačince 394 282,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ 9. mája v Bánovciach nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 347 893,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia oporného múra Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 139 749,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Úprava komunikácie a inžinierskych sietí na ul. Výhon, Zavar Obec Zavar 237 586,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Novostavba mosta a priľahlej komunikácie v obci Košeca Obec Košeca 81 476,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava bloku A školského internátu Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 256 000,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Prístavba telocvične k ZŠ Bohdanovce nad Trnavou Obec Bohdanovce nad Trnavou 209 352,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné práce pre obec Zavar Obec Zavar 5 000 000,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malinovského Mesto Partizánske 559 895,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka a vjazdov, Ulica SNP, Dolné Lovčice Obec Dolné Lovčice 83 036,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonšrukcia autobusovej zástavky s realizáciou prístreška Obec Rumanová 42 140,00 EUR 2017 Práce Áno 1
SKÝCOV - rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Skýcov 86 720,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Chodníky, verejné priestranstvo a parkové úpravy v centrálnej časti obce Zvončín Obec Zvončín 72 202,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Lovce Obec Lovce 82 177,00 EUR 2017 Práce Áno 1
LOVCE - rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Lovce 96 710,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Borová Obec Borová 74 777,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Dlhá Obec Dlhá 81 523,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dolná Poruba a výstavba odvodňovacích kanálov - vetvy A, B, C, E Obec Dolná Poruba 82 962,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka v obci Slovenská Nová Ves Obec Slovenská Nová Ves 61 583,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Oprava komunikácie v obci Priepasne Obec Priepasné 80 656,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Spádové detské ihrisko na Limbovej ulici v Trnave Mesto Trnava 247 843,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Nadstavba tretieho podlažia budovy materskej školy Mesto Senec 726 852,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov pre základnú školu Kysucká 14, Senec Mesto Senec 942 530,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave Mesto Trnava 223 491,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, III. etapa Mesto Trnava 144 955,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov Obec Poriadie 78 984,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave Mesto Trnava 159 860,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Cyklotrasa Váhovce Trnavský samosprávny kraj 186 763,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Kultúrny dom s obecným úradom - zateplenie a obnova a rekonštrukcia UK v obci Cífer Obec Cífer 336 208,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova KD Buková Obec Buková 161 633,00 EUR 2017 Práce Áno 1
DOM SMÚTKU - rekonštrukcia, Prašník Obec Prašník 93 353,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova objektu športových kabín - Obec Zvončín Obec Zvončín 127 075,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Nadstavba materskej školy, Horné Orešany Obec Horné Orešany 190 404,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Nový park v Leopoldove Mesto Leopoldov 286 000,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká Mesto Trnava 225 769,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave Mesto Trnava 848 625,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou Obec Suchá nad Parnou 346 696,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Prestupný dopravný terminál Šenkvice Obec Šenkvice 749 531,00 EUR 2018 Práce Áno 1
G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov Mesto Trnava 262 652,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Koreňová čistiareň odpadových vôd Červený Hrádok Obec Červený Hrádok 235 415,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave Mesto Trnava 60 218,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici Mesto Trnava 1 226 539,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Materskej školy Dechtice Obec Dechtice 376 970,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Červený Hrádok - zmena a doplnenie kanalizácie Obec Červený Hrádok 437 812,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec Mesto Senec 865 228,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava, údržba, rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí, oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia v meste Trnava Mesto Trnava 5 106 000,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava Mesto Trnava 544 960,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou, súpisné číslo 68 II. Obec Suchá nad Parnou 643 492,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Obytný súbor HEINOLA – Piešťany, technická infraštruktúra Mesto Piešťany 139 500,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch Mesto Piešťany 475 472,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Chodník Rovná 4 (EVO) Mesto Trnava 2 260,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji Prešovský samosprávny kraj 40 207 629,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne Obec Unín 287 641,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou Obec Hrnčiarovce nad Parnou 61 557,00 EUR 2019 Služby Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj 835 338,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - k národnej kultúrnej pamiatke - Dom meštiansky Malokarpatské múzeum v Pezinku 286 804,00 EUR 2019 Práce Nie 1
CHODNÍKY TRNAVA Mesto Trnava 44 992,00 EUR 2019 Práce Nie 2
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa Mesto Trnava 213 093,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

cstt@cstt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Lenghardt
Adresa:
Ružová 14 Zeleneč 91921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Marcian PhD.
Adresa:
Ulica Átriová 16P Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudovít Kožuch
Adresa:
Drobná ulica 3 Hrnčiarovce nad Parnou 91935
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Baďura
Adresa:
441 Ružindol 91961
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Baďura
Adresa:
441 Ružindol 91961
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Lenghardt
Adresa:
Ružová 14 Zeleneč 91921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudovít Kožuch
Adresa:
Drobná ulica 3 Hrnčiarovce nad Parnou 91935
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Marcian PhD.
Adresa:
Ulica Átriová 16P Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Jozef Bačik
Adresa:
Andreja Žarnova 1 Trnava 91702

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×