Obstarávateľ

Regionálne cesty Bratislava a.s.

Bratislava-Vrakuňa

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 875 937,00 EUR 4
2015 8 943 696,00 EUR 9
2016 3 693 977,00 EUR 17
2017 806 870,00 EUR 16
2018 10 224 013,00 EUR 13
2019 3 697 030,00 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 100,00 EUR 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 8 18 956 191,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 3 2 472 123,00 EUR
HAKOM, s.r.o. 1 1 177,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 705 603,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 347 531,04 EUR
HELVET, s.r.o. 1 6 500,00 EUR
OAT spol. s r.o. 1 228 480,00 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 2 2 280,00 EUR
CHEMOLAK a.s. 4 29 062,50 EUR
MURTEC s.r.o. 1 210 000,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 6 23 476,00 EUR
UNIASFALT s.r.o. 8 51 430,00 EUR
I N G E O a.s. Ž I L I N A 1 89 520,00 EUR
Bennet Oil s.r.o. 2 30 847,00 EUR
MATADORFIX s.r.o. 3 5 548,00 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 11 135 243,00 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 1 409,00 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 1 9 734,00 EUR
Painthouse, s. r. o. 1 11 700,00 EUR
TANKER, s.r.o. 1 11 580,00 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 32 000,00 EUR
Solar 2009, a. s. 2 28 402,00 EUR
ADVANCE OIL s. r. o. 2 43 440,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Operatívne zalievanie škár a trhlín na cestách II. a III. triedy v správe Regionálnych ciest Bratislava a.s. 198 400,00 190 400,00 95.96% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy 3 343 982,00 3 343 982,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy v správe RCB 670 494,00 380 096,66 56.68% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok Pernek 2 301 000,00 1 419 786,00 61.7% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy 4 999 554,00 2 934 563,00 58.69% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Oprava mosta ev. č. III/0614-003 medzi obcami Zálesie a Malinovo. 520 000,00 512 718,00 98.59% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Oprava mosta ev.č.503-22b-Estakáda Malacky 910 000,00 588 002,50 64.61% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Podrobný inžinierskogeologický prieskum cesty II/503 Pezinok Pernek 83 000,00 74 600,00 89.87% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Mobilná revízna plošina mostných objektov 175 000,00 175 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 8 798,00 8 798,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 2 161,00 2 161,00 100.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 5 896,00 5 896,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 1 147,00 1 147,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 5 833,00 4 860,83 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 21 608,00 18 006,66 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 4 084,00 4 084,00 100.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí 1 903,00 1 585,83 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Stavebné práce - SO 01 KOMUNIKÁCIA C 9,5/60 623 600,00 369 736,00 59.29% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBa 4 999 862,00 3 964 605,00 79.29% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Stavebné práce-Okružná križovatka na ceste III/5037-Nová Dedinka 480 662,00 342 289,00 71.21% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022-Most cez potok Malina-Malacky 710 048,00 710 048,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia ciest II.a III.triedy v správe RCBa 3 730 441,00 3 730 441,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Nové pneumatiky a oceľový disk 1 200,00 658,33 54.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 19 500,00 12 415,83 63.67% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové pneumatiky na kolesové traktory 3 000,00 1 241,66 41.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náterové látky, riedidlo a balotina na vodorovné dopravné značenie. 14 250,00 9 718,75 68.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov 6 200,00 3 995,83 64.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorové oleje 2 900,00 1 174,16 40.48% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 12 000,00 9 983,33 83.19% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náterové látky a riedidlo na vodorovné dopravné značenie. 1 200,00 999,16 83.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 155 000,00 150 428,88 97.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 18 500,00 13 290,00 71.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre motoré vozidlá 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Náterové látky a balotina na vodorovné dopravné značenie. 5 500,00 2 457,50 44.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náplne do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov 7 500,00 4 791,66 63.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 14 000,00 10 070,83 71.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 16 500,00 11 999,16 72.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 15 500,00 11 415,00 73.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny leasing osobného motorového vozidla 38 000,00 26 666,66 70.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Náterové látky, balotina a riedidlo na vodorovné dopravné značenie 14 000,00 11 250,00 80.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 22 500,00 15 025,83 66.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov 4 380,00 3 066,66 70.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa bielej farby na vodorovné dopravné značenie a balotiny 1 700,00 833,33 49.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 12 500,00 8 111,66 64.89% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nových, originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní 600,00 267,50 44.58% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 12 000,00 9 996,66 83.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 5 500,00 3 775,00 68.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela a žltá) 2 000,00 1 166,66 58.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 17 500,00 13 216,66 75.52% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 15 500,00 11 616,66 74.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových a atramentových náplní do laserových tlačiarní 5 090,00 3 750,00 73.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 10 500,00 7 540,83 71.81% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 18 500,00 13 957,50 75.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, žltá), balotiny a riedidla 12 000,00 5 416,66 45.13% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní 6 500,00 3 691,66 56.79% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 200 000,00 197 102,16 98.55% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 10 500,00 8 062,50 76.78% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 13 000,00 9 650,00 74.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, čierna) a riedidla 5 500,00 2 416,66 43.93% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stavebné práce-INFRAŠTRUKTÚRA ZÓNA TRIBLAVINA 2018 Práce Nie 0 Nie
Motorová nafta 26 500,00 21 350,00 80.56% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 20 000,00 14 850,00 74.25% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 13 000,00 9 710,83 74.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, čierna,žltá) a riedidla 17 000,00 11 700,00 68.82% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zvodidlový materiál k jednostrannému zvodidlu JSNH4/N2 3 000,00 980,83 32.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Revitalizácia ciest II. a III. triedy 3 644 030,00 3 644 030,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
+421243415936
+421243424000


jozef.hentek@rcba.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 91 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×