Obstarávateľ

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 105 499,00 EUR 8
2016 779 077,00 EUR 7
2017 965 893,00 EUR 6
2018 328 500,00 EUR 4
2019 884 102,00 EUR 2
2020 1 116 261,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 3 000,00 EUR 1
2018 2
2018 13 000,00 EUR 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Doprastav Asfalt, a.s. 1 225 201,00 EUR
MET Slovakia, a. s. 1 168 999,00 EUR
ELGAS, s.r.o. 3 874 913,00 EUR
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 2 937 810,00 EUR
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 2 650 644,00 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 65 000,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 0,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 119 950,00 EUR
IZOTECH Group, spol. s r.o. 1 1 116 261,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 0,00 EUR
Alkon SV, s.r.o. 1 0,00 EUR
Insvet s.r.o. 1 49 200,00 EUR
Valašsko SK s. r.o. 1 0,00 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 39 513,00 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 1 0,00 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 1 0,00 EUR
OLIVEX, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
ARBOEKO s.r.o. 3 0,00 EUR
Slovenské trvalky, s.r.o. 1 0,00 EUR
MF MetalForming, s.r.o. 1 0,00 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Jilemnického, Vinohradníckej a Škultétyho v Novom Meste nad Váhom 160 000,00 144 715,00 90.44% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty II. v Novom Meste nad Váhom 450 000,00 324 286,66 72.06% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií-2014-2015 199 000,00 187 667,50 94.3% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v N. Meste n/V - sprac. realizač. projektu 58 000,00 41 000,00 70.68% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie Domu dôchodcov a sociálnych služieb. 80 000,00 54 166,66 67.7% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Prístavba šatní k Zimnému štadiónu v Novom Meste nad Váhom 195 000,00 217 916,66 111.75% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zastrešenie pódia amfiteátra v Parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom 40 000,00 39 513,00 98.78% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 168 999,00 168 999,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie elektrickej energie 204 500,00 204 500,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie elektrickej energie 350 656,00 350 656,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu 319 757,00 319 757,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča v Novom Meste nad Váhom 2018 Práce Nie 0 Nie
Novostavba garáží v areáli bývalých vojenských kasární na Ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom 2018 Práce Nie 0 Nie
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy 117 960,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy 117 957,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných drevín 9 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 1 660,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM - výmena okien , dverí 66 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Objekt Mestskej polície-výmena okien, dverí 16 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Automatický externý defibrilátor 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 2 480,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov mestských komunikácií pre roky 2017 a 2018 280 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných drevín 10 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných drevín(náhradná výsadba za výrub stromov) 3 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drvič konárov 60 000,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 260 000,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 2 500,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných drevín 13 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kúpa trvaliek a okrasných tráv 6 000,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
„Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami „ 119 950,00 119 950,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Komunálne vozidlo č.2 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodanie stroja na úpravu ľadu 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul. Komenského v Novom Meste nad Váhom 764 152,00 764 152,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Prestavba objektu na bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ul. Bzinská v Novom Meste nad Váhom 1 116 261,00 1 116 261,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Ánohttp://www.nove-mesto.sk


+421948569434


mikulova@torvo.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 372 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×