Obstarávanie

Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
78 268,00
Konečná suma(Bez DPH):
55 833,33
Zaplatené:
71.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2, t, ks, m3, dni
Množstvo:
10459.93
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Stavebné práce, stavebné úpravy na ceste II/591, staničenie v km 11,533-11,608 - úpravy na 2 vybratých úsekoch, dĺžky 75 m, šírka vozovky 7,50 m, plocha úseku 562,50 m. Odstránenie nevyhovujúceho, resp. havarijného stavu vozovky.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odstránenie asfaltového krytu frézovaním v ploche nad 500 m², hr. 200 mm, s odvozom na stredisko v Banskej Bystrici - špecifikácia-200 mm (presun do Banskej Bystrici), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: Vybúranie pôvodných konštrukčných vrstiev a podložia s vyrovaním a úpravou podložia pod geotextílu-špecifikácia 640 mm , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 612,00; Technické vlastnosti: Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m² s odvozom do 3 km a likvidáciou (vegetácia za dláždenou priekopou), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140,00; Technické vlastnosti: Zachovanie odvodnenia položením drenáže cestnej, (AGROSIL2500 rúra 200/6 m LP perforácia 220° do dláždenej priekopy alebo ekvivalent (dodávka a doprava)-špecifikácia priemer 200 mm/6m perf. (od čela vjazdu po vtok cestného priepustu), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,00; Technické vlastnosti: Dočasné uloženie vybúraných pôvodných konštr. vrstiev a podložia do cestnej priekopy s postupným zhutňovaním pre zriadenie dočasnej obchádzky uzavretého úseku cesty , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 262,50; Technické vlastnosti: ŠD fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením (lôžko pod cestný panel IZD 98/10/180 pre zriadenie dočasnej obchádzky - špecifikácia 150 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,00; Technické vlastnosti: Dodávka, zriadenie panelovej cesty a odvoz panelov (cestný panel IZD 98/10/180), 45 ks cest. panelu, prenájom-špecifikácia 3000x 2000x150 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45,00; Technické vlastnosti: Sada cestnej svetelnej signalizácie vrátane batérií pre riadenie dopravy počas čiastočnej uzávierky (prenájom), Jednotka: dní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20,00; Technické vlastnosti: Dodávka a položenie geotextílie na upravené podložie (75x8+450 plocha + prekrýv. pásov 0,5 m) , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1050,00; Technické vlastnosti: Podklad zo ŠD fr. 0-63 s rozpr. a zhutn., 2 x 150 mm - špecifikácia 2 x 150 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: Dodávka a kladenie 3D bunkového výstuž. systému, komplet, 224x260x200mm (PRS Neoweb 200 alebo ekvivalent), vrátane spojov jednotlivých sekcií a fixácie krajných buniek sekcií roxormi k vrstve ŠD, špecifikácia 15 kN/m, 16 kN/m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 580; Technické vlastnosti: ŠD fr.0-63 s rozprestretím a zhutnením (obsyp 3D bunkového výstuž. systému, komplet), špecifikácia 200 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: ŠD fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm (miera zhutnenia podľa Proctor-Standard nad 95 %)- špecifikácia 150 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: Postrek infiltračný, špecifikácia 1,0 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: Postrek spojovací, špecifikácia 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1125,00; Technické vlastnosti: Acp 22 s dovozom rozprestretím a zhutnením, špecifikácia 80 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: Sklovláknitá výstužná mreža s osadením a ukotvením Glasgrid 8511, veľkosť oka 25 x 25 mm) alebo ekvivalent, špecifikácia - 100/100 kN/m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: ACL 22 s dovozom, rozprestrením a zhutnením-špecifikácia 70 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: ACO 11 s dovozom, rozprestrením a zhutnením-špecifikácia 40 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 562,50; Technické vlastnosti: Presun hmôt na realizáciu prác (ŠD fr. 0-63 mm) , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 697,43; Technické vlastnosti: Odstránenie podkl. vrstiev náhradnej komunikácie s vyčistením priestoru cestnej priekopy po ukončení prác na hlavnom objekte, s odvozom na určené miesto (do 3 km) , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 262,50; Technické vlastnosti: Rozobratie pôvodného zvodidla s odvozom do Banskej Bystrice., Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,00; Technické vlastnosti: Dosypanie krajníc so zhutnením, vyfrézovaný materiál, špecifikácia š 1m/hr.250 mm. Dovoz v rámci stavby, rozprestretie, zhutnenie. , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150,00; Technické vlastnosti: Osadenie a montáž zvodidla s vykopaním jamôk a s obetónovaním stĺpikov pri vz. 4m, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,00; Technické vlastnosti: Zvodidlo oceľové priame , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,00; Technické vlastnosti: Stĺpik UE 140 mm pozinkovaný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,00; Technické vlastnosti: Stĺpik UE 100 mm pozinkovaný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,00; Technické vlastnosti: Spojka 3/vdov 101 725-12/A, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 7 67 000,00 20% EUR 1. Jún 2016 110566

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×