Obstarávanie

Rekonštrukcia cesty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
240 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
115 666,66
Zaplatené:
48.19%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Rekonštrukcia poškodenej vozovky cesty

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t (výmena podkladu) , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1450,580; Technické vlastnosti: Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t ( výmena podkladu ) , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 435,170; Technické vlastnosti: Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9119,480; Technické vlastnosti: Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,000; Technické vlastnosti: Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230,250; Technické vlastnosti: Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 (odkop pre spevnenú krajnicu) , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 318,090; Technické vlastnosti: Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 318,090; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 318,090; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6997,980; Technické vlastnosti: Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1089,176; Technické vlastnosti: Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 552,600; Technické vlastnosti: Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm (výmena podkladu) , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1450,580; Technické vlastnosti: Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150 mm (výmena podkladu) , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1450,580; Technické vlastnosti: Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr. 150 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 552,600; Technické vlastnosti: Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom (priemerná hrúbka 3 cm) , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 670,282; Technické vlastnosti: Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9119,480; Technické vlastnosti: Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 50mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9119,480; Technické vlastnosti: Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 921,000; Technické vlastnosti: Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1842,000; Technické vlastnosti: Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 921,000; Technické vlastnosti: Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1842,000; Technické vlastnosti: Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,840; Technické vlastnosti: Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,840; Technické vlastnosti: Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2763,000; Technické vlastnosti: Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,840; Technické vlastnosti: Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,000; Technické vlastnosti: Obrubník betónový A 1/828 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,500; Technické vlastnosti: Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 76,420; Technické vlastnosti: Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 76,420; Technické vlastnosti: Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9119,480; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1998,666; Technické vlastnosti: Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 43970,652; Technické vlastnosti: Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 217,585; Technické vlastnosti: Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1199,849; Technické vlastnosti: Dočasné dopravné značenie v zmysle PDZ etapa 1-9 , Jednotka: sub, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3081,820

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CS, s.r.o. 7 138 800,00 20% EUR 18. Február 2016 102184

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×