Obstarávanie

I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
566 535,00
Konečná suma(Bez DPH):
566 535,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia opravy vozovky cesty I/75 v intraviláne obce Trnovec nad Váhom a priľahlého extravilánu. Oprava pozostáva s výmeny ložnej a obrusnej vrstvy krytu vozovky a časti podložia a položenia výstužnej vložky. Šírkové a smerové usporiadanie cesty po oprave ostane zachované. Práce budú realizované tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu a po úsekoch. Premávka na opravovanom úseku môže byť spustená až po dokončení a skonsolidovaní nových asfaltových vrstiev. Cieľom opravy je obnovenie prevádzkových vlastností na predmetnom úseku cesty I. triedy, ktorá vzhľadom na rozsah porúch ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na vozovke sa vyskytujú výrazné poruchy krytu (výtlky, sieťové trhliny, rozpad obrusnej vrstvy, pozdĺžne a priečne trhliny, pozdĺžne koľaje), ktoré pravdepodobne v niektorých miestach zasahujú až do podkladových vrstiev vozovky. Na vozovke je množstvo starých vysprávok po predošlých lokálnych opravách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Skanska SK a.s. 8 566 535,00 Neuvedené EUR 3. Október 2018 234926