Obstarávanie

I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
566 535,00
Konečná suma(Bez DPH):
566 535,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia opravy vozovky cesty I/75 v intraviláne obce Trnovec nad Váhom a priľahlého extravilánu. Oprava pozostáva s výmeny ložnej a obrusnej vrstvy krytu vozovky a časti podložia a položenia výstužnej vložky. Šírkové a smerové usporiadanie cesty po oprave ostane zachované. Práce budú realizované tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu a po úsekoch. Premávka na opravovanom úseku môže byť spustená až po dokončení a skonsolidovaní nových asfaltových vrstiev. Cieľom opravy je obnovenie prevádzkových vlastností na predmetnom úseku cesty I. triedy, ktorá vzhľadom na rozsah porúch ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na vozovke sa vyskytujú výrazné poruchy krytu (výtlky, sieťové trhliny, rozpad obrusnej vrstvy, pozdĺžne a priečne trhliny, pozdĺžne koľaje), ktoré pravdepodobne v niektorých miestach zasahujú až do podkladových vrstiev vozovky. Na vozovke je množstvo starých vysprávok po predošlých lokálnych opravách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Skanska SK a.s. 8 566 535,00 Neuvedené EUR 3. Október 2018 234926

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Cesty Nitra 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023379/content/910543/download","filename":"CESTY NITRA - PONUKA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007799/content/828132/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY I 75 Trnovec.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. September 2018 25. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036655/content/828135/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Špecifikácia ceny 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007801/content/828133/download","filename":"Špecifikácia ceny I 75 Trnovec -.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy I/51 Trnovec-koniec obce po most-oprava cesty 8. Október 2018 8. Október 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Doprastav 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023388/content/910555/download","filename":"Doprastav - Ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmluva o dielo 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007803/content/828134/download","filename":"Zmluva o dielo I 75 Trnovec.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY 13. Február 2019 13. Február 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Eurovia 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023380/content/910545/download","filename":"EUROVIA - Ponuka na zverenenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25072018 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013701/content/804116/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY I 75 Trnovec_25072018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006229/content/910658/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Skanska 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023376/content/910537/download","filename":"Skanska - Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Alpine Slovakia spol. s r.o. a PSJ Hydrotranzit, a.s. 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023387/content/910553/download","filename":"Zmluva o dielo I 75 Trnovec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Swietelsky - Slovakia 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023381/content/910546/download","filename":"Swietelsky - PONUKA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023373/content/910534/download","filename":"sprava k zakazke § 24.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - STRABAG 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023377/content/910539/download","filename":"STRABAG - PONUKA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×