Dodávateľ

EKOM PLUS, s.r.o.

Dunajská Streda
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKOM PLUS, s.r.o.

IČO: 36236403

Adresa: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda

Registračné číslo: 2020/5-PO-B596

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Máj 2020

Záznam platný do: 17. Máj 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 385 033,00 EUR 6 6
2015 6 238 996,00 EUR 11 11
2016 21 556 685,00 EUR 11 11
2017 15 772 688,00 EUR 24 24
2018 1 341 828,00 EUR 4 4
2019 1 844 619,00 EUR 6 17
2020 767 707,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 385 033,00 EUR 6 6
2015 5 723 271,00 EUR 9 9
2016 10 602 807,00 EUR 4 4
2017 23 588 234,00 EUR 22 22
2018 3 088 188,00 EUR 11 11
2019 3 313 892,00 EUR 7 13
2020 1 206 131,00 EUR 7 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 913 166,00 1913166.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 231 719,00 231719.00 EUR
Obec Potônske Lúky 1 49 678,00 49678.00 EUR
B.C.INVEST,a.s. 1 146 171,00 146171.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 14 2 167 725,00 2167725.00 EUR
Obec Dolné Saliby 1 95 625,00 95625.00 EUR
Obec Čaka 1 91 208,00 91208.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 42 41 566 190,00 41566190.00 EUR
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 1 164 304,00 164304.00 EUR
Obec Tôň 1 74 478,00 74478.00 EUR
Obec Dunajský Klátov 1 74 964,00 74964.00 EUR
Mesto Veľký Meder 1 86 184,00 86184.00 EUR
Obec Dolná Streda 1 91 754,00 91754.00 EUR
Obec Ladice 2 153 661,00 153661.00 EUR
Obec Malé Dvorníky 1 324 175,00 324175.00 EUR
Obec Radava 1 103 092,00 103092.00 EUR
Združenie obcí Medzičilizia 1 202 200,00 202200.00 EUR
Obec Kyselica 2 142 447,00 142447.00 EUR
Obec Mierovo 1 74 491,00 74491.00 EUR
Obec Hurbanova Ves 1 79 832,00 79832.00 EUR
Obec Ňárad 1 74 492,00 74492.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo Mesto Dunajská Streda 72 500,00 72500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii (ulica Alszer a Sóspuszta) Obec Dolné Saliby 157 548,00 157548.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Poľnej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 230 000,00 230000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova časti Hviezdoslavovej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 54 000,00 54000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Ulice L. Amadea v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 90 000,00 90000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova časti Ulice I. Gyurcsóa a Športovej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 133 000,00 133000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Gombótášskej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 38 770,00 38770.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova komunikácie pred obytným blokom č. 291 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 103 000,00 103000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesných ciest obhospodárovateľa lesných pozemkov B.C.INVEST, a.s., Dunajská Streda B.C.INVEST,a.s. 182 869,00 182869.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v meste Veľký Meder Mesto Veľký Meder 81 674,00 81674.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka na Záhumenskej ulici v Dolnej Strede Obec Dolná Streda 117 313,00 117313.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby- Združenie obcí Medzičilizia Združenie obcí Medzičilizia 228 412,00 228412.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno Nitriansky samosprávny kraj 2 236 859,00 2236859.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Čaka Obec Čaka 98 289,00 98289.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikáckií v obci Radava Obec Radava 99 197,00 99197.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 612 640,00 2612640.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest - I. štvrťrok 2016 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 411 420,00 411420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest - I. štvrťrok 2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 493 704,00 493704.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 997 087,00 9997087.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 201 626,00 201626.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 907 465,00 1907465.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 383 525,00 383525.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 522 253,00 522253.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Kyselica Obec Kyselica 74 452,00 74452.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo Obec Mierovo 74 491,00 74491.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônské Lúky Obec Potônske Lúky 60 661,00 60661.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – I. etapa Obec Hurbanova Ves 89 902,00 89902.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Dunajský Klátov Obec Dunajský Klátov 74 964,00 74964.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Tôň Obec Tôň 74 478,00 74478.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad Obec Ňárad 74 492,00 74492.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry a revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice Obec Ladice 77 638,00 77638.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Prepojovacia komunikácia – Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 268 397,00 268397.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507-II/572 Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 141 100,00 141100.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia miestnej infraštruktúry a revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice Obec Ladice 76 023,00 76023.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 717 961,00 5717961.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 000 000,00 9000000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica. Obec Kyselica 67 995,00 67995.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 575 803,00 2575803.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900 031,00 1900031.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zimná údržba komunikácii Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 164 304,00 164304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 132 200,00 132200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 26 502,00 26502.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 333 156,00 1333156.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 268,00 2268.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 167,00 200167.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 565 002,00 565002.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 41 138,00 41138.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B, Galantská c. II/507 – Malodvornícka c. III/1425“ Mesto Dunajská Streda 414 036,00 414036.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 000,00 250000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ Mesto Dunajská Streda 191 069,00 191069.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 929,00 10929.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 000,00 250000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 646 179,00 1646179.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ Mesto Dunajská Streda 295 161,00 295161.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové Mesto nad Váhom, km 51,180 - 54,580 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 378 540,00 378540.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/504 Borovce - Trebatice, km 48,20 - 49,30 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 151 672,00 151672.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 123 594,00 123594.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 773 484,00 773484.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 341 936,00 341936.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 117 681,00 117681.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/561 Veľký Meder - Okoč, km 0,000 - 1,170 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 104 887,00 104887.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 20 243,00 20243.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Cyklotrasa Sacravelo – Báč, Kyselica Trnavský samosprávny kraj 231 719,00 231719.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno Obec Malé Dvorníky 464 811,00 464811.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty II/507 od križovatky I/63 po nadjazd v meste Dunajská Streda, km 0,000 - 0,977 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 106 926,00 106926.0 EUR 2020 Práce Nie 1
+421903793859


ekom@real-net.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ernest Szomolai
Adresa:
Lajosa Kassáka 4 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ernest Szomolai
Adresa:
Lajosa Kassáka 4 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STANO a partneri s.r.o.
Adresa:
Nám. 1. mája 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×