Dodávateľ

RENOVIA, s.r.o.

Lieskovec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RENOVIA, s.r.o.

IČO: 31627684

Adresa: Lieskovská cesta 488, Lieskovec

Registračné číslo: 2017/1-PO-D2240

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Január 2017

Záznam platný do: 16. Január 2020

Posledná zmena: 13. Január 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 227 430,00 EUR 3 3
2015 90 393,00 EUR 2 2
2016 256 139,00 EUR 4 4
2017 98 979,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 227 430,00 EUR 3 3
2015 90 393,00 EUR 2 2
2016 256 139,00 EUR 4 4
2017 98 979,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 66 017,00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 58 400,00 EUR
Obec Banská Belá 1 31 993,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 180 240,00 EUR
Obec Repište 1 75 899,00 EUR
Obec Veľká Lehota 1 65 606,00 EUR
Obec Beňuš 1 95 807,00 EUR
Obec Povrazník 1 98 979,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Starej cesty Repište Obec Repište 89 000,00 EUR 2016 Práce Áno 1
AB OZ Beňuš - spevnená plocha LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 422,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapa Obec Veľká Lehota 143 077,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 649 605,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava miestnej komunikácie Banská Belá - Halča Obec Banská Belá 40 800,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK a oprava fasády MŠ Beňuš Obec Beňuš 83 627,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Povrazník 98 979,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty Čierny Balog-Dobroč Banskobystrický samosprávny kraj 62 465,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC Banskobystrický samosprávny kraj 48 030,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Poltár - České Brezovo Banskobystrický samosprávny kraj 118 488,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1

renovia@renovia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Veselovský
Adresa:
Hájik 9 Lieskovec 96221
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Máj 1955
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2017

Meno:
Jaroslav Krnáč
Adresa:
Janka Kráľa 9 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
3. August 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2017

Meno:
Jozef Veselovský
Adresa:
Hájik 9 Lieskovec 96221
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Máj 1955
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017

Meno:
Jaroslav Krnáč
Adresa:
Janka Kráľa 9 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
3. August 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×