Dodávateľ

PROSPECT spol. s r.o.

Nové Zámky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PROSPECT, spol. s r.o.

IČO: 34107100

Adresa: J.Simora 5, Nové Zámky

Registračné číslo: 2019/8-PO-D1039

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 29. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 38 544,00 EUR 1 1
2015 5 210 620,00 EUR 16 16
2016 8 276 944,00 EUR 30 30
2017 3 254 850,00 EUR 15 15
2018 5 265 314,00 EUR 9 9
2019 290 000,00 EUR 1 1
2020 857 613,00 EUR 3 3
2021 518 685,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 38 544,00 EUR 1 1
2015 5 210 620,00 EUR 16 16
2016 8 276 944,00 EUR 30 30
2017 3 254 850,00 EUR 15 15
2018 5 265 314,00 EUR 9 9
2019 290 000,00 EUR 1 1
2020 857 613,00 EUR 3 3
2021 518 685,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Zemné 1 212 092,00 212092.00 EUR
Obec Zemianska Olča 1 399 500,00 399500.00 EUR
QUERCUS, s.r.o. 1 346 780,00 346780.00 EUR
Obec Davidov 1 120 160,00 120160.00 EUR
Obec Hrabičov 1 28 842,00 28842.00 EUR
Obec Veľké Turovce 2 304 301,00 304301.00 EUR
Obec Veľká Čalomija 2 353 843,00 353843.00 EUR
Obec Vieska nad Žitavou 1 260 000,00 260000.00 EUR
Obec Vyhne 1 191 850,00 191850.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 924 642,00 924642.00 EUR
Obec Bertotovce 2 1 001 179,00 1001179.00 EUR
Obec Radošina 1 273 113,00 273113.00 EUR
Obec Padáň 1 302 512,00 302512.00 EUR
Obec Trstená na Ostrove 1 290 000,00 290000.00 EUR
Obec Bátka 1 73 089,00 73089.00 EUR
Obec Rakúsy 2 138 022,00 138022.00 EUR
Obec Gerlachov 2 210 499,00 210499.00 EUR
Obec Sása 1 129 877,00 129877.00 EUR
Obec Lehôtka pod Brehmi 1 376 681,00 376681.00 EUR
Obec Vlachy 1 103 200,00 103200.00 EUR
Obec Dražice 1 127 071,00 127071.00 EUR
Obec Jelenec 1 499 000,00 499000.00 EUR
Obec Chotín 1 231 000,00 231000.00 EUR
Obec Záborské 1 301 000,00 301000.00 EUR
Obec Turčianska Štiavnička 1 660 056,00 660056.00 EUR
Obec Liptovská Kokava 2 290 974,00 290974.00 EUR
Obec Jurské 1 99 787,00 99787.00 EUR
Obec Tekovské Lužany 1 277 120,00 277120.00 EUR
Obec Močenok 1 199 209,00 199209.00 EUR
Obec Tomášovce 2 579 937,00 579937.00 EUR
Mesto Želiezovce 1 337 090,00 337090.00 EUR
Mesto Jelšava 1 260 924,00 260924.00 EUR
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná 1 304 138,00 304138.00 EUR
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota 1 615 000,00 615000.00 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice 1 280 000,00 280000.00 EUR
Obec Dubník 3 1 029 308,00 1029308.00 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 198 477,00 198477.00 EUR
Obec Tomášovce 1 127 243,00 127243.00 EUR
Obec Ipeľské Predmostie 1 84 900,00 84900.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 132 700,00 132700.00 EUR
Obec Večelkov 1 201 838,00 201838.00 EUR
Obec Medovarce 1 261 224,00 261224.00 EUR
Obec Čabradský Vrbovok 1 213 676,00 213676.00 EUR
Obec Gortva 1 73 085,00 73085.00 EUR
Obec Cakov 1 65 280,00 65280.00 EUR
Obec Žíp 1 69 502,00 69502.00 EUR
Obec Uzovská Panica 1 70 251,00 70251.00 EUR
Pozemkové spoločenstvo Hutírová 1 994 708,00 994708.00 EUR
Obec Stará Bašta 1 99 232,00 99232.00 EUR
Obec Šurice 1 99 313,00 99313.00 EUR
Obec Mužla 3 864 496,00 864496.00 EUR
Obec Horná Potôň 1 239 201,00 239201.00 EUR
Obec Rakovice 1 359 589,00 359589.00 EUR
FOR FAMILY s. r. o. 1 1 997 510,00 1997510.00 EUR
Obec Petrova Ves 2 445 267,00 445267.00 EUR
Obec Rykynčice 1 850 000,00 850000.00 EUR
Obec Sebechleby 1 270 750,00 270750.00 EUR
Mesto Dudince 1 299 000,00 299000.00 EUR
Obec Veselé 1 114 200,00 114200.00 EUR
Obec Hontianske Trsťany 1 164 500,00 164500.00 EUR
Obec Vyšná Olšava 1 340 000,00 340000.00 EUR
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo 1 1 829 547,00 1829547.00 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 1 596 600,00 596600.00 EUR
TILIA nezisková organizácia 1 518 685,00 518685.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kanalizácia - časť pod záhradami Obec Zemné 212 092,00 212092.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zavedenie efektívnych opatrení na dosiahnutie zlepšenia energetickej hospodárnosti výrobných objektov a zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti QUERCUS, s.r.o. QUERCUS, s.r.o. 435 500,00 435500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Odvodnenie cintorína Obec Davidov 138 183,00 138183.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stojisko pre 1.100 litrové kontajnery Obec Hrabičov 34 779,00 34779.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov Obec Veľké Turovce 191 348,00 191348.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Odvádzanie povrchových vôd Obec Veľká Čalomija 157 427,00 157427.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Úprava a revitalizácia vodných tokov na území Bertotovce, SO 01 Škurcovský potok a rámové priestupy Obec Bertotovce 851 924,00 851924.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zniženie spotreby energie budovy Obecného úradu Gerlachov Obec Gerlachov 110 564,00 110564.0 EUR 2016 Práce Nie 1
2.1 „BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU V SÁSE – VÝMENA OKIEN“ Obec Sása 123 383,00 123383.0 EUR 2016 Práce Nie 1
ČOV LEHÔTKA POD BREHMI Obec Lehôtka pod Brehmi 394 901,00 394901.0 EUR 2016 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA“ Obec Liptovská Kokava 141 134,00 141134.0 EUR 2016 Práce Nie 1
kúpa traktora Obec Rakúsy 32 120,00 32120.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia príjazdovej cesty PS Trenčianská Turná Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná 319 254,00 319254.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarných vodných nádrží a rekonštrukcia príjazdových ciest PS obce Dolná Lehota Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota 739 426,00 739426.0 EUR 2015 Práce Áno 1
PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA MICHALKOVÁ PS Urbariát obce Chlebnice Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice 314 461,00 314461.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Obec Veľká Ves nad Ipľom Obec Veľká Ves nad Ipľom 162 218,00 162218.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Obec Močenok Obec Močenok 158 918,00 158918.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Obec Gerlachov Obec Gerlachov 81 336,00 81336.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Obec Bertotovce Obec Bertotovce 78 746,00 78746.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Obec Rakúsy Obec Rakúsy 83 331,00 83331.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Obec Jurské Obec Jurské 81 617,00 81617.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obec Dražice - Vybudovanie kamerového systému Obec Dražice 107 531,00 107531.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obec Tomášovce (RS) - Vybudovanie kamerového systému Obec Tomášovce 113 833,00 113833.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obec Tomášovce (LC) - Vybudovanie kamerového systému Obec Tomášovce 118 688,00 118688.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Základná škola Mostná č. 3, Nové Zámky - Zateplenie obvodového plášťa Mesto Nové Zámky 750 000,00 750000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Povodňové opatrenia obce Turčianska Štiavnička Obec Turčianska Štiavnička 776 697,00 776697.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Večelkov Obec Večelkov 184 868,00 184868.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu, Medovarce Obec Medovarce 252 358,00 252358.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok, zateplenie kultúrneho domu Obec Čabradský Vrbovok 184 868,00 184868.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu - Obec Liptovská Kokava Obec Liptovská Kokava 141 734,00 141734.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie kamerového systému BÁTKA Obec Bátka 112 036,00 112036.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie kamerového systému GORTVA Obec Gortva 112 030,00 112030.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie kamerového systému CAKOV Obec Cakov 99 558,00 99558.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie kamerového systému ŽÍP Obec Žíp 106 304,00 106304.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie kamerového systému UZOVSKÁ PANICA Obec Uzovská Panica 107 501,00 107501.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístupová lesná cesta, Zázrivá - 2. Etapa Pozemkové spoločenstvo Hutírová 784 486,00 784486.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulice Telek - Stará Bašta Obec Stará Bašta 90 741,00 90741.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Šurice - Malá strana Obec Šurice 90 414,00 90414.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke Mestského úradu Mesto Želiezovce 337 090,00 337090.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Tomášovce Obec Tomášovce 452 312,00 452312.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Obec Mužla 276 157,00 276157.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rakovice zberný dvor Obec Rakovice 359 589,00 359589.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor v obci Horná Potôň Obec Horná Potôň 239 201,00 239201.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba pálenice FOR FAMILY s. r. o. 1 998 456,00 1998456.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor Padáň Obec Padáň 302 512,00 302512.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie prašnosti ovzdušia a stabilizácia zeminy-Jelšava Mesto Jelšava 432 342,00 432342.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zberný dvor odpadov Petrova Ves Obec Petrova Ves 265 555,00 265555.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby Obec Sebechleby 271 283,00 271283.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov Obec Veľké Turovce 138 950,00 138950.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Protipovodňové opatrenia obce Vlachy Obec Vlachy 103 200,00 103200.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Prístavba a stavebné úpravy objektu na stacionár pre dôchodcov Vieska na Žitavou Obec Vieska nad Žitavou 260 000,00 260000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš, 2. etapa Obec Dubník 167 182,00 167182.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Splašková kanalizácia a vodovod – IBV Dudince Mesto Dudince 301 733,00 301733.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Klub, Vyhne Obec Vyhne 193 250,00 193250.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Riešenie odtokových pomerov - ochrana obce Záborské pred záplavami Obec Záborské 301 000,00 301000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy – Ipeľské Predmostie Obec Ipeľské Predmostie 84 900,00 84900.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy Obec Veľká Čalomija 218 200,00 218200.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie materskej školy, Obec Veselé Obec Veselé 114 200,00 114200.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie Materskej školy a výmena vykurovacieho systému Obec Mužla 316 250,00 316250.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy a obecného bytu Obec Hontianske Trsťany 166 651,00 166651.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Jelenec Obec Jelenec 499 000,00 499000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Materská škola – rozšírenie kapacity a zníženie energetickej náročnosti Mesto Moldava nad Bodvou 150 345,00 150345.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš, 1. etapa Obec Dubník 197 600,00 197600.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede Okresný súd Dunajská Streda 666 510,00 666510.0 EUR 2018 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie“ Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo 2 122 138,00 2122138.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla Obec Mužla 272 089,00 272089.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Obnova Obecného úradu Chotín Obec Chotín 231 000,00 231000.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Obec Dubník 671 358,00 671358.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 281 229,00 281229.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Vyšná Olšava (2) Obec Vyšná Olšava 340 000,00 340000.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rykynčice – rekonštrukcia vodovodu Obec Rykynčice 850 000,00 850000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Trstená na Ostrove Obec Trstená na Ostrove 303 877,00 303877.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zberný dvor odpadov Petrova Ves Obec Petrova Ves 185 000,00 185000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“ Obec Zemianska Olča 399 500,00 399500.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Radošina, ochrana vodného zdroja – ČOV, 2. etapa Obec Radošina 273 113,00 273113.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zariadenie pre seniorov TILIA – JASMIN komunitná forma bývania TILIA nezisková organizácia 518 682,00 518682.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+4216423645


prospect@prospectnz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alexander Volšík
Adresa:
Andovce, Pod záhradami 12 Nové Zámky 94123
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexander Volšík
Adresa:
Andovce, Pod záhradami 12 Nové Zámky 94123
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Apríl 2017
Záznam do:
16. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexander Volšík
Adresa:
Andovce, Pod záhradami 12 Nové Zámky 94123
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2017
Záznam do:
10. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexander Volšík
Adresa:
Andovce, Pod záhradami 12 Nové Zámky 94123
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Timoranská&Štofková s.r.o.
Adresa:
Pribinova 9 Nové Zámky 94002
Meno:
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.
Adresa:
Podzámska 32 Nové Zámky 94001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.04.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.05.2018 do: 17.04.2020

StiahniZáznam platný od: 10.04.2017 do: 16.05.2018

StiahniZáznam platný od: 5.04.2017 do: 10.04.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×