Obstarávanie

Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti UNOLES, s.r.o..


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
UNOLES, s. r. o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
963 425,00
Konečná suma(Bez DPH):
805 340,00
Zaplatené:
83.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Objekt č.1: Rekonštrukcia lesnej cesty Pod Skalou Rekonštrukciou lesnej cesty Pod Skalou sa zvýši trieda cesty z 2L na triedu 1L. JEDNOPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ LESNÁ CESTA kategórie 1 L 4,5/30 s výhybňami a spevnenou krajnicou, Celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie s podkladom - 2760 m Plocha vozovky celej rekonštruovanej komunikácie včítane výhybní a rozšírení v oblúkoch - 9 377 m Celá plocha komunikácie včítane podkladov - 13 476 m2 Výhybne 3ks Sklady - 2 ks Objekt č.2: POŽIARNA NÁDRŽ pre lesnú cestu POD SKALOU Parametre: objem nádrže - 700 m3 šírka hrádze - 17,0 m výška hrádze - 6,0 m storočný prietok - Q100 60 m3/s dnový výpust - DN 350 mm brehový prepad stredný DN 800 mm príjazd k nádrži prispôsobený požiarnym vozidlám Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 7 805 340,00 0% EUR 9. Február 2016 53756

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42628/download","filename":"2015_0021spuszjeu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42629/download","filename":"Návrh ZoD - Príloha č 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42630/download","filename":"S_1.01_širšie_vzťahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42631/download","filename":"S_1.02_situácia_celková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42632/download","filename":"S_1.03a_situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42633/download","filename":"S_1.03b_situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42634/download","filename":"S_1.03c_situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42635/download","filename":"S_1.04_vzorový_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42636/download","filename":"S_1.05_priepust.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42637/download","filename":"S2.01 širšie vzťahy_PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42638/download","filename":"S2.02 situácia_PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42639/download","filename":"S2.03 pôdorys,rez_PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42640/download","filename":"Technická správa POD SKALOU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42641/download","filename":"Technická správa Požiarna nádrž pre LC POD SKALOU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42642/download","filename":"ZADANIE s výkazom výmer - PN k LC Pod Skalou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42644/download","filename":"ZADANIE s výkazom výmer - PN k LC Pod Skalou_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42645/download","filename":"ZADANIE s výkazom výmer_ LC POD SKALOU, k.ú Kosorín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89317/content/42646/download","filename":"ZADANIE s výkazom výmer_ LC POD SKALOU, k.ú Kosorín01.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89347/content/42477/download","filename":"2015_0021oto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89347/content/42478/download","filename":"2015_0021otvx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89332/content/42416/download","filename":"Swietelsky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89323/content/42425/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89350/content/42718/download","filename":"2015_0021zvpx.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89341/content/42621/download","filename":"2015_0021lipupx_h.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89341/content/42622/download","filename":"2015_0021liuupx_h.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods. 1 zákona „Kritériá“ 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89338/content/42386/download","filename":"§ 41 ods. 1 zákona „Kritériá“.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods. 1 zákona „Ostatné“ 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89335/content/42647/download","filename":"§ 41 ods. 1 zákona „Ostatné“.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89329/content/42813/download","filename":"STRABAG.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89353/content/42896/download","filename":"2015_0021nzo.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89356/content/42471/download","filename":"ZoD01_201601.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89326/content/42649/download","filename":"Skanska SK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ERPOS, spol. s r.o. 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89320/content/42810/download","filename":"ERPOS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/89344/content/42796/download","filename":"2015_0021zpuvs.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×