Obstarávanie

Lesná cesta Čierny jarok - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
229 593,00
Konečná suma(Bez DPH):
205 838,00
Zaplatené:
89.65%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesná cesta sa nachádza severne nad obcou Remetské Hámre. Celková dĺžka rekonštruovanej časti lesnej cesty je 1 767,10 + 177,73 = 1 944,83 m. Lesná cesta je kategórie 1L zo šírkou komunikácie 4,5 m a prejazdovou rýchlosťou 30 km/h. Živičný povrch je vplyvom dopravy, poveternostných vplyvov a degradáciou vlastností vozovky vplyvom času poškodený. Časť cesty je poškodená vytlačením koľají a poklesom vozovky. Vzhľadom na poškodenie je navrhnuté vyrovnanie koľají asfaltovou zmesou ACp 16 II. priemernej hrúbky 40 mm (resp. v množstve 0,111 kg/m2), následne na vyrovnaný povrch je potrebné aplikovať spojovací postrek asfaltovou emulziou 0,5 kg/m2. Povrch vozovky ukončiť položením ACo 11 II. hr. 60 mm. Na odvodnenie telesa cesty je zriadených 12 priepustov, ktoré je potrebné prečistiť a na priepuste č. 8 v km 1,397 je navrhnuté zriedenie nového výtokového čela.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CSM - STAV s.r.o. 3 205 838,00 Neuvedené EUR 7. August 2018 98909

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 8. August 2018 8. August 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 8. August 2018 8. August 2018
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 1 8. August 2018 8. August 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. August 2018 8. August 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Júl 2018 9. Júl 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Lesná cesta Čierny jarok - rekonštrukcia 8. August 2018 8. August 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Máj 2018 10. Máj 2018
Iný dokument k zákazke Informácia z otvárania ponúk 15. Máj 2018 15. Máj 2018
Zmluva Lesná cesta Čierny jarok - rekonštrukcia 8. August 2018 8. August 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. August 2018 8. August 2018
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 3 8. August 2018 8. August 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Zápis o prevzatí 26. November 2018 26. November 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×