Obstarávanie

Lesná cesta Čierny jarok - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
229 593,00
Konečná suma(Bez DPH):
205 838,00
Zaplatené:
89.65%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesná cesta sa nachádza severne nad obcou Remetské Hámre. Celková dĺžka rekonštruovanej časti lesnej cesty je 1 767,10 + 177,73 = 1 944,83 m. Lesná cesta je kategórie 1L zo šírkou komunikácie 4,5 m a prejazdovou rýchlosťou 30 km/h. Živičný povrch je vplyvom dopravy, poveternostných vplyvov a degradáciou vlastností vozovky vplyvom času poškodený. Časť cesty je poškodená vytlačením koľají a poklesom vozovky. Vzhľadom na poškodenie je navrhnuté vyrovnanie koľají asfaltovou zmesou ACp 16 II. priemernej hrúbky 40 mm (resp. v množstve 0,111 kg/m2), následne na vyrovnaný povrch je potrebné aplikovať spojovací postrek asfaltovou emulziou 0,5 kg/m2. Povrch vozovky ukončiť položením ACo 11 II. hr. 60 mm. Na odvodnenie telesa cesty je zriadených 12 priepustov, ktoré je potrebné prečistiť a na priepuste č. 8 v km 1,397 je navrhnuté zriedenie nového výtokového čela.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CSM - STAV s.r.o. 3 205 838,00 Neuvedené EUR 7. August 2018 98909