Obstarávateľ

Obec Brusno

Brusno

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 107 886,00 EUR 1
2015 172 335,00 EUR 2
2016 172 930,00 EUR 5
2017 82 362,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2 200,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marian Zwinger - Elektro-Bak 1 81 754,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 14 392,80 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 215,40 EUR
SATES, a.s. 1 0,00 EUR
Lechstav, s. r. o. 2 164 024,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 144 730,00 EUR
PEPAS s.r.o. 1 102 570,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 190,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Odvodnenie zosuvného územia a dažďová kanalizácia 107 886,00 85 475,00 79.22% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno 70 922,00 68 128,33 96.06% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Spoločenský dom Brusno - zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 101 413,00 68 218,33 67.26% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Nákup zberového vozidla 155 430,00 144 730,00 93.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Miestne kultúrne stredisko Brusno - zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 82 162,00 82 162,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Kancelársky papier 150,00 89,58 59.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie 2 300,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 14 800,00 14 392,80 97.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sedadlá s vysokou opierkou, montáž priamo na tribúnu(betónový schod) 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier, Xerografický papier 250,00 158,33 63.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky (xerografický) papier 200,00 89,91 44.95% EUR 2017 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.brusno.sk


+421484194423
+421484194424


milosduriancik@mail.telekom.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 347 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×