Obstarávateľ

MH Invest, s.r.o.

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 4 168 428,00 EUR 1
2015 127 724 520,00 EUR 3
2016 11 014 542,00 EUR 17
2017 187 175 678,00 EUR 18
2018 249 451,00 EUR 7
2019 499 291,00 EUR 5
2020 12 500,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 750,00 EUR 1
2017 365 000,00 EUR 8
2018 1
2019 12 591,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Skanska SK a.s. 1 6 640 000,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 185 894 318,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 42 170,96 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 2 134,23 EUR
STRABAG s.r.o. 2 189 372 809,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 1 651 200,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1 21 843,80 EUR
Gratex International, a.s. 12 133 145,38 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 141,52 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 1 29 999,00 EUR
ViOn, a.s. 1 2 699 886,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 2 125 360 910,00 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 18 689,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 2 9 549,00 EUR
COFELY a.s. 3 416 470,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 8 860,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 4 634 272,34 EUR
ÚEOS – Komercie, a.s. 1 80 000,00 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 1 600 000,00 EUR
OPAlight media online s.r.o. 3 23 300,00 EUR
GGFS s.r.o. 1 14 500,00 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 1 19 000,00 EUR
GEOMETRA, s.r.o. 1 100 000,00 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 1 236,00 EUR
3J s. r. o. 1 888,00 EUR
UNICAR, s.r.o. 4 48 500,00 EUR
flex-it, s.r.o. 1 367,00 EUR
Auto Prestige Group a. s. 1 27 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Výstavba dočasných inžinierskych sietí strategického parku Nitra 4 068 935,00 2 699 886,00 66.35% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
PZ Nitra Mlynárce – napojenie na R1, 1. etapa (EVO) 4 168 428,00 2 898 742,50 69.54% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - Technická infraštruktúra 1 500 000,00 1 376 000,00 91.73% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Priemyselný park Vígľaš - technická infraštruktúra 3 125 859,00 1 885 207,50 60.31% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
PZ Nitra Mlynárce - napojenie na R1 - 2. a 4.etapa 6 640 000,00 5 533 333,33 83.33% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Príprava strategického parku Nitra 123 098 661,00 123 098 661,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra 185 894 318,00 185 894 318,00 100.0% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
Rezervovanie distribučnej kapacity pre odberateľov plynu v rámci projektu budovania strategického parku 600 000,00 600 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov 159 060,00 159 060,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Vypracovanie geometrických plánov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a súvisiace služby 100 000,00 100 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie znaleckých posudkov vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov, stavieb, nájmov a vecných bremien 80 000,00 80 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu People centra v Strategickom parku Nitra 2018 Služby Nie 0 Nie
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 16 000,00 13 290,83 83.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup licencií 7 900,00 6 499,16 82.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup hardvéru pre server a príslušenstva 26 852,00 22 282,50 82.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 3 100,00 1 778,52 57.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 15 500,00 14 500,00 93.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 14 980,00 10 500,00 70.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 142,00 117,93 83.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 750,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS). 2 000,00 740,00 37.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 850,00 500,00 58.82% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 9 737,00 7 383,33 75.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 13 996,00 11 145,82 79.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 4 000,00 2 790,83 69.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 160 000,00 111 110,83 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prevádzkovanie transformátorových staníc 8 000,00 6 900,00 86.25% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Stravné poukážky 22 550,00 21 843,80 96.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup licencií 9 100,00 7 020,74 77.15% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 19 900,00 15 574,16 78.26% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup licencií 1 600,00 1 030,00 64.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 30 000,00 22 916,66 76.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 15 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 48 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 18 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 19 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 60 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo SUV 19 000,00 15 833,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo SEDAN 30 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK 60 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osobný automobil 30 000,00 24 999,16 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK 15 000,00 9 750,00 65.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK 15 000,00 10 000,00 66.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK 15 000,00 10 333,33 68.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK 15 000,00 10 333,33 68.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prevádzkovanie transformátorových staníc 8 500,00 7 900,00 92.94% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 115 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie 160 000,00 132 500,00 82.81% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 4 200,00 3 497,50 83.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky a licencií 12 591,00 9 791,66 77.76% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet 21 060,00 20 689,76 98.24% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup licencií 600,00 305,83 50.97% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby 10 800,00 7 457,50 69.05% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup počítačového príslušenstva 6 900,00 4 818,75 69.83% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prevádzkovanie transformátorových staníc 8 500,00 7 083,33 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 189 000,00 157 449,45 83.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky a licencií 12 591,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup výpočtovej techniky a licencií 12 591,00 8 901,66 70.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov 275 000,00 252 960,00 91.98% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet 21 700,00 21 481,20 98.99% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Prevádzkovanie transformátorových staníc 10 000,00 3 708,33 37.08% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 180 000,00 127 500,00 70.83% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky a licencií 12 500,00 12 498,00 99.98% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.mhinvest.sk/


+421904905544

+421258280511
+4212258280599


vo@mhinvest.sk
mhinvest@mhinvest.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 3347 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×