Obstarávateľ

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 2 294 264,00 EUR 8
2015 49 850 116,00 EUR 12
2016 23 243 214,30 EUR 42
2017 4 111 832,52 EUR 25
2018 1 648 209,80 EUR 15
2019 34 919 940,04 EUR 24
2020 30 749 201,26 EUR 23

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 885 201,00 EUR 10
2017 276 462,00 EUR 5
2018 798 219,72 EUR 8
2019 647 505,00 EUR 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 38 13 769 072,00 EUR
NIMAG, spol. s r.o. 1 16 660,00 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 6 379 396,91 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 89 582,56 EUR
Siemens s.r.o. 2 74 016,00 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 5 2 316 988,00 EUR
DATALAN, a.s. 1 28 150,00 EUR
INTRAVENA s.r.o. 5 89 597,70 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 18 270,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 44 637,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1 638 253,00 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. Košice 1 26 150,00 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 43 9 171 657,00 EUR
TIMED, s.r.o. 30 15 235 209,25 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 156 750,00 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 7 3 020 836,00 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 4 214 999,89 EUR
MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. 5 1 161 960,00 EUR
WEGA - MS spol. s r.o. 1 117 990,00 EUR
TT Pharma, s.r.o. 2 187 911,40 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 1 74 227,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 7 467 955,00 EUR
MGP, spol. s r.o. 4 104 808,79 EUR
Med Partners a. s. 3 43 745,00 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 5 1 504 782,36 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 4 3 101 542,00 EUR
DCX spol. s r. o. 2 204 224,37 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 4 160,00 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 9 3 298 058,00 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 8 380,00 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 1 39 300,00 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 1 13 059,00 EUR
PRO - TENDER s.r.o. 1 79 200,00 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 14 7 416 085,00 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 3 2 473 487,00 EUR
GlobalMed a. s. 3 1 924 273,00 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 1 10,00 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 3 201 195,00 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 16 13 252 304,00 EUR
ProCare, a.s. 1 55 056,00 EUR
InterMedical, spol. s r.o. 8 7 422 737,00 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 4 510 524,90 EUR
DKFB PLUS, s.r.o. 1 131 999,00 EUR
A care, s.r.o. 6 6 150 597,00 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 5 3 278 466,00 EUR
VEMEX ENERGO s.r.o. 2 159 280,60 EUR
AGB ekoservis s.r.o. 2 189 000,00 EUR
VITALITE, s.r.o. 1 160 896,89 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 3 686 720,00 EUR
Ing. Juraj Pisch - JUPI 1 687 776,00 EUR
ELU Medical s.r.o. 4 2 954 922,00 EUR
TransMedica, s.r.o. 3 623 827,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 2 9 598,00 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 4 1 856 020,00 EUR
JN Development, s.r.o. 1 213 218,00 EUR
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 4 515 968,00 EUR
Cardioservice, s. r. o. 8 14 880 466,00 EUR
Innova Slovakia s.r.o. 4 2 573 981,00 EUR
RAVIKA spol. s r. o. 1 853 000,00 EUR
Cardioservice, s.r.o. 1 58 000,00 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 3 231 596,00 EUR
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. 1 278 350,00 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 1 183 621,93 EUR
BEGA, s.r.o. 1 1 179,00 EUR
Schindler výťahy a eskalátory a.s. 2 14 160,00 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 1 680,00 EUR
Surgitech s. r. o. 3 231 596,50 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 45 800,00 EUR
TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. 2 27 300,00 EUR
Techsan spol. s r.o. 1 4 999,00 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 1 4 297,90 EUR
DION invest, s.r.o. 1 5 314,48 EUR
BLARO, s.r.o. 1 6 455,00 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 47 019,00 EUR
Slomed s.r.o. 3 536 099,80 EUR
ELTECO, a.s. 1 19 998,00 EUR
InterMedical Plus, a.s. 9 7 832 811,00 EUR
ELMED, s.r.o. 1 85 000,00 EUR
Nexa, s.r.o. 1 27 443,99 EUR
BLUEMED s.r.o. 2 175 400,00 EUR
JI-MEDICAL SK s.r.o. 1 1 551 724,00 EUR
SK Medic s.r.o. 1 46 518,00 EUR
Euromedical spol. s.r.o. 3 1 787 377,00 EUR
EUROMEDICAL spol. s r.o. 1 210 145,00 EUR
MID service, spol. s r. o. 1 18 890,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca. 118 080,00 111 947,50 94.8% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania 80 000,00 79 200,00 99.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Hlavy do centrifugálneho čerpadla 129 000,00 128 502,00 99.61% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenie na farmakomechanickú trombektómiu 100 000,00 78 500,00 78.5% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Výmena RTG lampy systému Axiom Artis 43 250,00 42 016,00 97.14% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. 60 000,00 55 056,00 91.76% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
IVUS – intrakoronárny ultrazvuk + FFR. 120 000,00 100 000,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Cerebrálny oximeter 33 200,00 29 980,00 90.3% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie jestvujúceho angiografického systému ARTIS náhradným zdrojom pre zabezpečenie bezpečnosti prevádzky. 34 000,00 32 000,00 94.11% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. 100 000,00 44 637,00 44.63% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie licencie medicínskeho softvéru PROMIS 21 800,00 21 791,66 99.96% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Siemens 378 616,00 378 616,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Oxygenátory a hadicové sety. 1 244 492,00 1 238 439,00 99.51% EUR 2014 Tovary Nie 4 Áno
Kontrastné látky 277 522,00 277 520,00 99.99% EUR 2014 Tovary Nie 4 Áno
Hlavy do centrifugálneho čerpadla 320 000,00 320 000,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 638 253,00 638 253,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Lieky pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 753 071,00 753 069,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 5 Áno
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 29 408 221,00 29 408 218,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 26 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. 16 911 173,00 16 911 170,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 20 Áno
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 1 473 968,00 1 289 234,00 87.46% EUR 2015 Tovary Nie 26 Áno
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania 19 781 292,00 17 982 991,81 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 8 Áno
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom 260 160,00 216 800,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu: Prístavba budovy Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Preventívno ambulantné diagnostické centrum na parcelách č. 463/4, 463/120 a 463/169 v Banskej Bystrici. 278 350,00 278 350,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Servis, údržba a opravy zdravotníckych zariadení značky Boston Scientific 38 274,00 38 274,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka srdcových chlopňových protéz 2 368 667,00 2 368 661,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 19 Áno
Rozšírenie ultrazvukového prístroja o transezophageálnu sondu 24 500,00 24 500,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kontrastné látky 253 702,00 253 702,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 3 Áno
Chirurgický šijací materiál. 567 962,00 567 961,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 3 Áno
Servis výťahového zariadenia 9 000,00 5 900,00 65.55% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá 15,00 8,33 55.55% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 101 325,00 101 323,99 99.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vysoko špecializovaný monitorovací systém 86 000,00 71 208,33 82.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný monitorovací systém Bispektrálneho indexu 5 815,00 4 842,83 83.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 130 000,00 101 249,15 77.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vrecia na odpad 5 400,00 5 314,48 98.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 67 320,00 6 455,00 9.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hemofiltračný prístroj pre akútnu eliminačnú liečbu 23 000,00 18 475,00 80.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 67 320,00 45 800,00 68.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hydroxyetylškrob 6% 9 980,00 9 072,00 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné pomôcky pred ionizujúcim žiarením v podobe okuliarov, dioptrických okuliarov 7 500,00 6 248,33 83.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dve elektrokoagulačné jednotky s bezkontaktnou neutrálnou elektródou 16 700,00 16 660,00 99.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Infúzna technika 9 411,00 7 791,66 82.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 63 000,00 52 500,00 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Sektorová matricová sonda pre echokardiografiu kompatibilná s prístrojom Vivid 7 7 603,00 4 165,83 54.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčná umývačka operačnej obuvi 16 500,00 13 570,83 82.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Batériová sternálna píla 20 840,00 15 091,66 72.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné pomôcky pred ionizujúcim žiarením 27 040,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Operačná čelová LED lampa 9 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Operačná čelová LED lampa 9 980,00 8 316,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné pomôcky pred ionizujúcim žiarením 27 040,00 22 333,33 82.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kardioplegický prívodný systém 70 835,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kardioplegický set 120 824,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kardioplegický prívodný systém 70 835,00 59 029,16 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kardioplegický set 120 824,00 100 686,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi 207 250,00 172 707,50 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Xerox WorkCentre 7845i alebo ekvivalent 4 300,00 1 916,66 44.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mechanicky expandovateľná transkatétrová náhrada aortálnej chlopne pripojená k zavádzaciemu systému 204 744,00 186 109,09 90.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene 77 116,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kryoablačný set 206 212,50 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Hlava do centrifugálnej pumpy 117 793,50 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Hlavy do centrifugálneho čerpadla 86 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Hlavy do centrifugálneho čerpadla 86 400,00 63 000,00 72.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hlava do centrifugálnej pumpy 117 793,50 98 161,25 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kryoablačný set 206 212,50 171 843,75 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene 77 116,00 64 263,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný kompaktný echokardiograf 3D a ICE pre potreby kardiologických vyšetrení 164 100,00 134 080,74 81.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom 17 860,30 13 059,00 73.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Implantovateľné EKG záznamníky 206 800,00 181 163,63 87.6% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komplexný systém integrovateľný do angiografického prístroja pre intravaskulárne meranie tlaku 50 000,00 41 583,33 83.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kontrapulzátor 33 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Riadiaca jednotka ku katétrom EKOS na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu 136 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Monitory vitálnych funkcií s centrálou 206 474,00 157 249,91 76.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servoventilátory s príslušenstvom - dovybavenie OAIM 186 414,00 151 750,00 81.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 5 000,00 3 466,66 69.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Riadiaca jednotka ku katétrom EKOS na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu 136 000,00 113 166,66 83.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kontrapulzátor 33 000,00 27 500,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Batérie zálohových zdrojov 19 998,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Servis výťahového zariadenia 7 100,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Kancelárske kreslá, plastové stoličky, čalúnené kreslá 5 156,00 3 581,58 69.46% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stolička medicínska 1 884,60 982,50 52.13% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Batérie zálohových zdrojov 19 998,00 16 665,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Servis výťahového zariadenia 7 100,00 5 900,00 83.09% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kancelársky papier 8 034,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier 8 034,00 6 694,16 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Batérie zálohových zdrojov 19 998,00 13 083,33 65.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Batérie do UPS vrátane inštalácie a nastavenia 14 177,20 9 666,66 68.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
EKG prístroj prenosný 12-zvodový 3 200,00 1 400,00 43.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Ultrazvukový prístroj na vaskulárnu abdominálnu sonografiu 122 859,00 98 325,00 80.03% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Angiografický vstrekovací systém 70 000,00 57 833,33 82.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Monitory vitálnych funkcií s centrálou 129 451,00 106 252,50 82.07% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Batériová oscilačná píla 9 400,00 7 832,41 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Autotransfúzny prístroj 29 900,00 24 791,66 82.91% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Systém na hrudnú drenáž 51 925,00 40 166,66 77.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektróda pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu 57 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Elektróda pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu 57 600,00 52 363,63 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne dávkovače a dokovacie stanice 29 899,24 24 833,33 83.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Cerebrálny somatický oxisenzor 20 900,00 17 366,66 83.09% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity diskového úložiska IBM Storwize V7000 28 164,48 23 458,33 83.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Anestéziologický prístroj 61 000,00 50 486,66 82.76% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hemodialyzačný prístroj a úpravovňa vody 22 625,00 18 625,00 82.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 183 730,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia 183 730,00 153 018,27 83.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zemný plyn 44 115,00 31 484,68 71.36% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prístroj na mimotelový obeh s príslušenstvom 196 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Prístroj na mimotelový obeh s príslušenstvom 196 500,00 155 000,00 78.88% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monitory vitálnych funkcií + centrála 140 447,50 115 799,16 82.45% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné pomôcky pred ionizujúcim žiarením 30 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca 111 948,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Echokardiografický prístroj 105 000,00 70 833,33 67.46% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Strážna služba 192 720,00 109 999,16 57.07% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Kyocera TASKalfa 4052ci alebo ekvivalent 7 500,00 6 081,66 81.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 106 462,22 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Hygienické potreby 63 442,00 47 019,00 74.11% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Anestéziologický prístroj s monitorom 54 410,00 45 333,33 83.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Operačný stôl prenosný 52 950,00 % EUR 2018 Tovary Nie 0 Áno
USG prietokomer cievnych štepov 91 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Termoregulačná jednotka 33 976,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
USG prietokomer cievnych štepov 91 500,00 76 250,00 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Telemetrický monitorovací systém 55 373,00 46 135,83 83.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky rozpustné vo vode 21 268,80 19 335,26 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi 163 983,50 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi 163 983,50 136 652,91 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monitoring krvných plynov 63 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Monitoring krvných plynov 63 000,00 52 500,00 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenie na rekanalizáciu chornických oklúzií tepien pomocou excimer laseru 396 000,00 396 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Termoregulačná jednotka 33 900,00 28 250,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 103 059,68 93 545,80 90.76% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Servis , údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Siemens. 326 455,00 326 455,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Preventívno - ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s. 7 467 955,00 7 467 955,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Echokardiografický prístroj prenosný na intrakardiálne a transtorakálne použitie 39 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Echokardiografický prístroj prenosný na intrakardiálne a transtorakálne použitie 39 300,00 32 750,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 10 655,40 8 530,83 80.06% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Optis Upgrade kit zariadenia pre OCT Ilumien 25 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Integrovaný systém na elektroanatomický maping a elektrofyziológiu 205 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Optis Upgrade kit zariadenia pre OCT Ilumien 25 000,00 20 833,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom 14 720,00 6 983,33 47.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Integrovaný systém na elektroanatomický maping a elektrofyziológiu 205 000,00 170 833,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Ultrazvukový prístroj, transtorakálna, lineárna a abdominálna sonda 62 500,00 34 166,66 54.66% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Echokardiograf s 3D zobrazením srdca s 3D/4D TEE a 3D/4D TTE 165 000,00 112 000,00 67.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zemný plyn 89 600,00 74 652,13 83.31% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 24 334 046,00 24 216 007,00 99.51% EUR 2019 Tovary Nie 26 Áno
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb 1 461 417,00 1 461 417,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 4 498 077,00 3 808 950,00 84.67% EUR 2020 Tovary Nie 24 Áno
Kardioplegický set 65 835,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kardioplegický prívodný systém 42 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kardioplegický set 65 835,00 54 862,50 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kardioplegický prívodný systém 42 750,00 35 625,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kryoablačný set 156 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene 113 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kryoablačný set 156 100,00 130 083,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene 113 520,00 113 520,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prenosná 2-kanálová jednotka na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu 117 500,00 97 916,66 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
tikagrelor 90 mg 16 922,73 14 821,81 87.58% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
noradrenalín 1 mg/ml 16 227,27 14 752,06 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
altepláza 20 mg 16 676,36 15 154,54 90.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
dexmedetomidín 22 510,00 11 634,00 51.68% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
trihydrát meropenému 1g 13 290,60 12 082,36 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mobilný RTG prístroj s priamou digitalizáciu 128 000,00 105 000,00 82.03% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
hydroxyetylškrob 6% 22 400,00 18 313,63 81.75% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
ľudský albumín 200 g/l 17 632,00 14 454,54 81.97% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
levosimendan 2,5 mg/ml 128 195,45 114 399,09 89.23% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
enoxaparín sodný 41 936,18 29 503,17 70.35% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
heparín 5 KU/ml 42 463,64 38 603,30 90.9% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g 96 286,36 87 533,05 90.9% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Cerebrálny somatický oximeter 37 465,40 31 221,16 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Kryoablačná sonda 24 850,00 20 708,33 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
ľudský protrombínový komplex 156 750,00 142 500,00 90.9% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Germicídne žiariče a spínacie hodiny 28 868,16 22 869,99 79.22% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
argipresín 40 537,64 36 716,36 90.57% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Mimotelový obeh vrátane termoregulačnej jednotky 213 900,00 178 250,00 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Systém na hrudnú drenáž 27 886,85 23 239,04 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu 21 239 580,00 21 239 576,00 99.99% EUR 2020 Tovary Nie 23 Áno
eptakog alfa 43 969,45 39 918,18 90.78% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
ľudský protrombínový komplex 156 750,00 142 431,81 90.86% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka srdcových chlopňových protéz 3 374 690,00 3 374 686,00 99.99% EUR 2020 Tovary Nie 16 Áno
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 127 500,00 105 000,00 82.35% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca 116 612,50 97 177,08 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Ultrazvuková transezofageálna sonda 19 967,30 15 741,66 78.83% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi 164 883,33 137 389,41 83.32% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.suscch.eu


+421905412051


beneova.ivana@suscch.eu

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Servis, údržba a opravy zdravotníckych zariadení značky Boston Scientific 38 274,00 EUR Služby 1. November 2016 InterMedical, spol. s r.o.
Rozšírenie ultrazvukového prístroja o transezophageálnu sondu 26 926,00 EUR Tovary 3. Apríl 2017 Siemens Healthcare s.r.o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1146 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×