Obstarávateľ

Obec Lužianky

Lužianky

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 655 127,00 EUR 4
2015 521 135,00 EUR 2
2016 500,00 EUR 5
2017 93 745,00 EUR 5
2018 256 953,00 EUR 9
2019 351 591,99 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 300,00 EUR 2
2017 1
2017 140,00 EUR 1
2018 190,00 EUR 1
2019 200,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
M – SILNICE a.s. 1 195 233,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 1 415 061,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 47 434,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 11 806,84 EUR
BIOLIFE spol. s r.o. 1 76 900,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 157,50 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 1 0,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 48 000,00 EUR
Cesty, s.r.o. 1 88 088,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 166,66 EUR
LAST - stav s.r.o. 1 29 930,00 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 2 140 013,91 EUR
TuCon, a. s. 1 252 405,00 EUR
ba kieho, s.r.o. 3 126 600,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 140,00 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 304,07 EUR
Wigger s. r. o. 1 29,08 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Závodníkova ulica- predĺženie1 Lužianky 65 729,00 47 434,00 72.16% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Lužianky-chodníky 131 637,00 73 406,66 55.76% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Chodníky a oplotenie cintorína Lužianky 42 700,00 29 930,00 70.09% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MK Vinárska II 268 730,00 195 233,00 72.65% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Prevencia pred povodňami v k.ú. Lužianky 1 415 061,00 1 179 217,50 83.33% EUR 2014 Stavebné práce Nie 1 Áno
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - dodatočné práce 252 405,00 210 337,50 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Lužianky 2017 Tovary Áno 0 Nie
Kolesový traktor s integrovaným pevne zabudovaným bezpečnostným systémom s min. 6-cestného zabezpečenia s príslušenstvom 129 260,00 126 600,00 97.94% EUR 2018 Tovary Áno 3 Áno
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky – dodávka kontajnerov 49 123,00 48 000,00 97.71% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač 77 700,00 76 900,00 98.97% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kancelársky papier A4 140,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier A4 190,00 131,25 69.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia 35,00 23,70 67.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia 35,00 24,23 69.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier A4 190,00 116,66 61.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia 50,00 31,87 63.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia 55,00 22,08 40.15% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 190,00 121,50 63.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 190,00 121,45 63.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia 70,00 46,66 66.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač 93 240,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia 140,00 46,25 33.03% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obálka B6 s doručenkou 70,00 23,54 33.63% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 190,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier A4 250,00 129,37 51.75% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obálka B6 s doručenkou 70,00 28,75 41.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia 140,00 57,50 41.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 200,00 131,93 65.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier A4 300,00 141,12 47.04% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie kvality ovzdušia 175 545,99 11,59 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zametanie, umývanie a čistenie ciest a chodníkov 175 546,00 116 666,66 66.45% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 200,00 138,88 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.luzianky.sk


+421914330558
+421377783471


projektyes@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×