CPV kód

72222300-0

Služby informačných technológií

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Nitra 1 2,558,000 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 41,340 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 47,856 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 4,000,000 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 3,891,666 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 231,698 EUR
Mesto Brezno 1 588,000 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 757,461 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 117,490 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 1,478,400 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 39,622,432 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 124,769 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 29,548,050 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 313,900 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 409,699 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 24,995,954 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 168,483 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 140,250 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 45,460 EUR
VAJDA GROUP s. r. o. 1 84,500 EUR
AeroMobil R&D, s.r.o. 1 1,691,996 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 9,849,350 EUR
Slovanet, a.s. 1 409,699 EUR
AutoCont SK a.s. 1 117,490 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 15,440,002 EUR
Slovak Telekom, a.s. 8 184,900 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 2,558,000 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 17,308,350 EUR
SOFTIP, a. s. 1 4,000,000 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 4,123,364 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 63,583 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 4 38,371,607 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 3 358,669 EUR
Disig, a.s. 1 45,460 EUR
DITEC, a.s. 1 29,990 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 140,250 EUR
Aliter Technologies, a.s. 2 321,603 EUR
GX SOLUTIONS,a.s. 1 41,340 EUR
Fifth Willow s.r.o., , 841 01 Bratislava 1 84,500 EUR
Telegrafia, a.s. 1 47,856 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 1 899,232 EUR
SEVITECH a. s. 1 1,478,400 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 1 757,461 EUR
JUMP soft, a.s. 2 11,946,302 EUR
Capgemini Slovensko, s.r.o. 1 588,000 EUR
DYTRON SLOVAKIA s.r.o. 1 1,691,996 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Procesné zabezpečenie zavedenia aktualizácie agend v IS CEP Ministerstvo financií Slovenskej republiky 29,990 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie integračného komponentu pre projekt STORK 2.0 pre cezhraničnú autentifikáciu osôb. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 40,000 EUR 2015 Služby Áno 1
GPS monitoring osobných vozidiel Rozhlas a televízia Slovenska 70,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozvoj podnikového informačného systému spoločnosti Vajda group s.r.o. VAJDA GROUP s. r. o. 84,500 EUR 2015 Služby Áno 1
Nový systém Vyrozumenia JAVYS a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 55,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb hardvérovej a systémovej platformy formou privátneho cloudu Slovenská konsolidačná, a.s. 143,000 EUR 2014 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 746 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 790 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1,251 EUR 2014 Služby Nie 1
Migrácia ekonomického informačného systému Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a organizácií v jeho pôsobnosti v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstv Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1,903,507 EUR 2014 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853 EUR 2014 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja Úrad vlády Slovenskej republiky 9,849,350 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb mesta Brezno Mesto Brezno 588,000 EUR 2014 Služby Áno 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179,500 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie ISUF pre účely účtovania a finančného riadenia procesov na PPA Ministerstvo financií Slovenskej republiky 854,270 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb mesta Nitra Mesto Nitra 2,992,860 EUR 2014 Služby Áno 1
Verejné obstarávanie na dodávateľa projektu implementácia infraštruktúry pre riešenie cezhraničnej autentifikácie osôb v SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 282,403 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality mofulov komplexného IS SOFTIP PROFIT SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,000,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom moderného komunikačného systému Metodicko-pedagogické centrum 3,891,666 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34,017,667 EUR 2014 Služby Áno 1
IT služby pre e-justice Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7,459,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zapojenie Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky (IS ESO), s priamou technickou a technologickou väzbou na informačné Ministerstvo financií Slovenskej republiky 470,903 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapojenie civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií SR (IS ESO) s priamou technickou väzbou na informačné systémy riadenia verejn Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1,979,530 EUR 2015 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel – remontáže“ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 231,698 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade,prevádzka a údržba informačno-komunikačnej siete Mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 409,699 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 840 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
„Poskytovanie komplexných servisných služieb a prevádzkovej podpory k Elektronickému systému monitoringu osôb“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 15,440,002 EUR 2015 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
IT nástroj - kolaboračná platforma INTERACT Bratislavský samosprávny kraj 757,461 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto AeroMobil R&D, s.r.o. 1,691,996 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb podpory prevádzky a rozvoja pre Informačný systém Registra priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1,478,400 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2,096,952 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 154,776 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 126,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft O ce 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 149,732 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 172,320 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 54,854 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 76,800 EUR 2018 Služby Nie 1