CPV kód

72222300-0

Služby informačných technológií

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
DataCentrum 1 3 114 916 EUR
Mesto Nitra 1 2 558 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 415 200 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 41 340 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 47 856 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 4 000 000 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 279 333 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 188 870 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 3 891 666 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 231 698 EUR
Mesto Brezno 1 588 000 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 751 478 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 757 461 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 137 597 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 326 490 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 1 478 400 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15 234 523 570 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 124 769 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 29 548 050 EUR
Mesto Kežmarok 1 165 495 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 313 900 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 409 699 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 39 889 070 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 386 553 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 140 250 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 18 553 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 192 088 EUR
VAJDA GROUP s. r. o. 1 84 500 EUR
AeroMobil R&D, s.r.o. 1 1 691 996 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 79 200 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 9 849 350 EUR
Slovanet, a.s. 1 409 699 EUR
DATALAN, a.s. 1 141 000 EUR
AutoCont SK a.s. 4 415 520 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 15 440 002 EUR
SOFOS, s r. o. 2 34 398 EUR
Millennium, spol. s r. o. 1 415 200 EUR
Slovak Telekom, a.s. 8 184 900 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 2 558 000 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 17 308 350 EUR
SOFTIP, a. s. 1 4 000 000 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 4 123 364 EUR
DWC Slovakia a.s. 5 658 524 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 165 495 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 345 019 EUR
TEMPEST a.s. 1 36 064 000 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 4 38 371 607 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 3 358 669 EUR
InterWay, s.r.o. 1 36 064 000 EUR
Disig, a.s. 1 45 460 EUR
DITEC, a.s. 4 51 377 675 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 140 250 EUR
Aliter Technologies, a.s. 2 321 603 EUR
GX SOLUTIONS,a.s. 1 41 340 EUR
Fifth Willow s.r.o., , 841 01 Bratislava 1 84 500 EUR
Telegrafia, a.s. 1 47 856 EUR
HOUR, spol. s r.o. 1 374 607 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 1 899 232 EUR
SEVITECH a. s. 3 44 832 969 EUR
CNC, a.s. 1 23 200 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 1 757 461 EUR
JUMP soft, a.s. 2 11 946 302 EUR
Capgemini Slovensko, s.r.o. 1 588 000 EUR
CRYSTAL CONSULTING s.r.o. 1 79 200 EUR
Ardaco, a.s. 1 138 333 EUR
DYTRON SLOVAKIA s.r.o. 1 1 691 996 EUR
AUREUS + a. s. 1 3 114 916 EUR
essential data, s. r. o. 1 6 900 000 EUR
alfa BASE spol. s r.o. - skupina dodávateľov (člen skupiny) 1 36 064 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Procesné zabezpečenie zavedenia aktualizácie agend v IS CEP Ministerstvo financií Slovenskej republiky 29 990 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie integračného komponentu pre projekt STORK 2.0 pre cezhraničnú autentifikáciu osôb. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 40 000 EUR 2015 Služby Áno 1
GPS monitoring osobných vozidiel Rozhlas a televízia Slovenska 70 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozvoj podnikového informačného systému spoločnosti Vajda group s.r.o. VAJDA GROUP s. r. o. 84 500 EUR 2015 Služby Áno 1
Nový systém Vyrozumenia JAVYS a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 55 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb hardvérovej a systémovej platformy formou privátneho cloudu Slovenská konsolidačná, a.s. 143 000 EUR 2014 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 746 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 790 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251 EUR 2014 Služby Nie 1
Migrácia ekonomického informačného systému Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a organizácií v jeho pôsobnosti v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstv Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 903 507 EUR 2014 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853 EUR 2014 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja Úrad vlády Slovenskej republiky 9 849 350 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb mesta Brezno Mesto Brezno 588 000 EUR 2014 Služby Áno 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie ISUF pre účely účtovania a finančného riadenia procesov na PPA Ministerstvo financií Slovenskej republiky 854 270 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb mesta Nitra Mesto Nitra 2 992 860 EUR 2014 Služby Áno 1
Verejné obstarávanie na dodávateľa projektu implementácia infraštruktúry pre riešenie cezhraničnej autentifikácie osôb v SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 282 403 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality mofulov komplexného IS SOFTIP PROFIT SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 000 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom moderného komunikačného systému Metodicko-pedagogické centrum 3 891 666 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34 017 667 EUR 2014 Služby Áno 1
IT služby pre e-justice Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 459 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zapojenie Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky (IS ESO), s priamou technickou a technologickou väzbou na informačné Ministerstvo financií Slovenskej republiky 470 903 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapojenie civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií SR (IS ESO) s priamou technickou väzbou na informačné systémy riadenia verejn Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 979 530 EUR 2015 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel – remontáže“ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 231 698 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade,prevádzka a údržba informačno-komunikačnej siete Mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 409 699 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 840 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
„Poskytovanie komplexných servisných služieb a prevádzkovej podpory k Elektronickému systému monitoringu osôb“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 15 440 002 EUR 2015 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
IT nástroj - kolaboračná platforma INTERACT Bratislavský samosprávny kraj 757 461 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto AeroMobil R&D, s.r.o. 1 691 996 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb podpory prevádzky a rozvoja pre Informačný systém Registra priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 478 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 096 952 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 154 776 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 126 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft O ce 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 149 732 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 172 320 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 54 854 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 76 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory pre páskovú knižnicu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 23 930 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná podpora pre diskové pole Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12 448 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory pre páskovú knižnicu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 23 930 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 49 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 49 480 EUR 2018 Služby Nie 1
SLA servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 109 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory DataCentrum 3 114 916 EUR 2019 Služby Nie 1
Aktualizácia systému procesov elektronického spracovania a toku dokumentov. Generálna prokuratúra SR 172 799 EUR 2019 Služby Nie 1
Microsoft Premier Support V2 Národný bezpečnostný úrad 23 950 EUR 2019 Služby Nie 1
Informačný systém pre Personalistiku a mzdy Banskobystrický samosprávny kraj 374 607 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vypracovanie a realizácia plánu výmeny existujúcich mandátnych certifikátov a rekonfigurácia súvisiacich bezpečnostných a kancelárskych komponentov Generálna prokuratúra SR 172 759 EUR 2019 Služby Nie 1
Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia a zabezpečenie podpory a prevádzky Slovenská agentúra životného prostredia 415 200 EUR 2019 Služby Áno 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 064 000 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry Banskobystrický samosprávny kraj 220 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 157 416 EUR 2019 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 6 900 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Mesto Kežmarok 165 495 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie Štátny ústav pre kontrolu liečiv 156 213 EUR 2019 Služby Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 290 569 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 993 116 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 253 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 165 116 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby Microsoft Premier Support Slovenský hydrometeorologický ústav 220 220 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná zmluva na správu registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 131 400 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×