Dodávateľ

SOFTIP, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOFTIP, a. s.

IČO: 36785512

Adresa: Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2466

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Október 2019

Záznam platný do: 5. Október 2022

Posledná zmena: 24. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 092 680,00 EUR 6 6
2015 3 359 927,00 EUR 6 6
2016 2 364 096,00 EUR 5 5
2017 12 797 189,67 EUR 3 3
2018 6 716 266,66 EUR 6 6
2019 3 966 592,17 EUR 6 6
2020 4 862 407,00 EUR 6 6
2021 601 395,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 092 680,00 EUR 6 6
2015 3 359 927,00 EUR 6 6
2016 2 328 762,00 EUR 4 4
2017 12 832 523,67 EUR 4 4
2018 627 226,66 EUR 5 5
2019 9 742 629,17 EUR 6 6
2020 4 716 217,00 EUR 5 5
2021 1 060 588,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 39 696,00 39696.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 4 400 000,00 4400000.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 315 728,00 315728.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 830 000,00 1830000.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 12 846 951,00 12846951.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 2 000,00 2000.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 35 334,00 35334.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 4 208,33 4208.33 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 12 749 958,00 12749958.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 423 021,00 423021.00 EUR
3EC International a.s. 1 70 750,00 70750.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 360 670,00 360670.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 4 301 425,00 4301425.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 485 000,00 485000.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 84 900,00 84900.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 3 418 648,00 3418648.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 13 817,00 13817.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 7 227 762,17 227762.17 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 55 750,00 55750.00 EUR
SPINEA, s.r.o. 1 49 935,00 49935.00 EUR
PROFIFOREST s.r.o. 1 45 000,00 45000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s. 3EC International a.s. 71 185,00 71185.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Úpravy APV SOFTIP PROFIT v evidencii investičného majetku prostredníctvom čiarového kódu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 111 720,00 111720.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Implementácia rozšírenia APV SOFTIP human Resources LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora a údržba IS SOFTIP PROFIT a servisných služieb Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 39 696,00 39696.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dátové view pre synchronizáciu údajov Generálna prokuratúra SR 2 000,00 2000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb k zlučovaniu databáz a úprav APV SOFTIP PROFIT spojených s optimalizáciou procesov ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 032 000,00 1032000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Implementácia rozšírenia APV SOFTIP Human Resources LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 928,00 215928.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby a ďalších služieb k APV Softip Profit Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 055 240,00 2055240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie funkčnosti Softip Profit o pohľadávky s prepojením na Centrálny register pohľadávok štátu Ministerstva financií SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 256 996,00 256996.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vytvorenie expertného systému na zhodnotenie predmetov ochrany a stanovenie manažmentu chránených území Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 830 000,00 1830000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality mofulov komplexného IS SOFTIP PROFIT SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Úpravy APV SOFTIP PROFIT na UPSVAR po organizačny´ch zmenách – centralizácia procesov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 007 520,00 1007520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava a rozšírenie funkcionality IS APV SOFTIP PROFIT Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 166 025,00 166025.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie jednotných služieb podpory a údržby KIS SOFTIP PROFIT SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 860 008,00 1860008.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie licencie SOFTIP PROFIT o rozšírenú verziu: Doprava a EZO (Evidencia zmlúv a objednávok) a služby súvisiace s implementáciou Slovenský hydrometeorologický ústav 35 334,00 35334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačný systém odpadového hospodárstva I Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 749 958,00 12749958.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu PROFIFOREST s.r.o. 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia výpočtových a informačných systémov pre vývoj produktov a ich prepojenie na výrobu SPINEA, s.r.o. 246 545,00 246545.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Transformácia komplexného informačného systému a modulov. Slovenská akadémia vied (SAV) 485 000,00 485000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Office 365 Business Premium a Project Pro For Office 365 Mesto Banská Bystrica 7 864,80 7864.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Office 365 Business Premium Mesto Banská Bystrica 12 096,00 12096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Office 365 Business Premium Mesto Banská Bystrica 13 914,00 13914.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business Mesto Banská Bystrica 58 953,89 58953.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business Mesto Banská Bystrica 64 412,93 64412.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Office 365 Business Premium Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 048,00 6048.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 089 040,00 6089040.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup dochádzkových terminálov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 580,40 16580.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie predĺženia licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 184 392,00 184392.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby k APV KIS SOFTIP PROFIT Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 418 648,00 3418648.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obstaranie zvýšenia počtu licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 o 100 ks Hlavné mesto SR Bratislava 21 276,00 21276.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business Mesto Banská Bystrica 83 093,47 83093.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie predĺženia licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 226 944,00 226944.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozšírenie licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 o 40 ks Hlavné mesto SR Bratislava 8 510,40 8510.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation Pôdohospodárska platobná agentúra 71 736,00 71736.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevádzka informačného systému "Digitálny tachograf", dodávka a personalizácia čipových kariet do digitálnych tachografov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 225 280,00 5225280.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business Mesto Banská Bystrica 83 093,47 83093.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 313 003,00 313003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 190,00 146190.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 190,00 146190.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Ekonomický softvér pre správu pohľadávok a vedenie podvojného účtovníctva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 84 900,00 84900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 330,00 146330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 190,00 146190.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Licencie Softip profit Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77 785,00 77785.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 405 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 24.05.2017 do: 19.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×