Dodávateľ

YMS, a.s.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: YMS, a.s.

IČO: 36224278

Adresa: Hornopotočná 1, Trnava

Registračné číslo: 2020/2-PO-C5325

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Február 2020

Záznam platný do: 28. Február 2023

Posledná zmena: 20. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 436 139,00 EUR 4 4
2015 39 942,00 EUR 1 1
2016 1 757 890,00 EUR 5 5
2017 3 509 800,00 EUR 11 11
2018 32 150,00 EUR 1 1
2019 338 000,00 EUR 3 3
2020 199 067,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 436 139,00 EUR 4 4
2015 39 942,00 EUR 1 1
2016 1 757 890,00 EUR 5 5
2017 791 560,00 EUR 2 2
2018 2 298 800,00 EUR 5 5
2019 601 450,00 EUR 6 6
2020 387 207,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 4 002 980,00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 586 200,00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 3 229 397,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 128 000,00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 79 884,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 301 900,00 EUR
Slovenská národná akreditačná služba 1 586 560,00 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 398 067,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2016. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39 942,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Licenčno-technická údržba aplikácie GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39 942,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie maintenance GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 369 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj integrovaného informačného systému GIS Lesy SR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 535 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Licenčný softvér pre spracovanie GIS údajov (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 586 200,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 512 349,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Maintenance, servisná podpora, technická podpora SW aplikácie WebCM – Digitálny archív ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 717 048,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality GIS LSR. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 950,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Dispečingový mapový portál SC TTSK Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 96 900,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie typizovaných služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov AIS (Akreditačný IS), modul registratúry a digitálneho archívu (ADMIS) a súborového úložiska. Slovenská národná akreditačná služba 586 560,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie dispečingového mapového portálu SC TTSK Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 205 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 392 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 533 550,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie ESRI licencii LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 623,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 950,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Maintenance licencie Esri LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Webové verejné užívateľské rozhranie pre ePodania Slovenský pozemkový fond 250 311,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 750,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 750,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 200,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Registračný softvér Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 233,33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb spojených s údržbou a rozvojom IS Depozity Slovenský pozemkový fond 239 904,00 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 940,00 EUR 2017 Služby Nie 1
+4215446440/5503903/5502657


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 94 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mikuláš Szapu
Adresa:
Teodora Tekela 3 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mikuláš Szapu
Adresa:
Ulica Mikuláša Koperníka 23 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Michaela Demovičová
Adresa:
Ulica Kukučínova 21 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kánya
Adresa:
Horné Orešany 624 Horné Orešany 91903
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lucia Dubná
Adresa:
Urmince 249 Urmince 95602
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Szapuová
Adresa:
Lomená 4 Biely Kostol 91934
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Denisa Kanásová
Adresa:
Malý Lapáš 420 Malý Lapáš 95104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
8. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mikuláš Szapu
Adresa:
Teodora Tekela 3 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mikuláš Szapu
Adresa:
Ulica Mikuláša Koperníka 23 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Michaela Demovičová
Adresa:
Ulica Kukučínova 21 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Antónia Džupinová
Adresa:
Konventná 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 8.08.2018 do: 16.09.2019

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 8.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2017. 39 942,00 EUR Služby 21. Marec 2017 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky YMS, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×