Obstarávanie

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 096 952,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 096 952,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72222300-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

informačného systému Register úpadcov (ďalej len IS RÚ). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JUMP soft, a.s. 3 2 096 952,00 Neuvedené EUR 21. Jún 2018 98654

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva 26. Júl 2018 26. Júl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013951/content/804280/download","filename":"Lomtec_zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady NOVÉ Súťažné podklady (po úprave) 20. Marec 2018 20. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956284/content/740719/download","filename":"Súťažné podklady_ver. 2.4.__po zmene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956284/content/740721/download","filename":"Prehľad zmien v SP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2018 29. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988937/content/763839/download","filename":"Info o výsledku súťaže.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013963/content/804298/download","filename":"Enterprise _zverejnenie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013963/content/804299/download","filename":"Enterprise_zverejnenie 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979996/content/720304/download","filename":"Otváranie KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013656/content/804070/download","filename":"Otváranie Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013656/content/804071/download","filename":"Vyhodnotenie Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013656/content/804072/download","filename":"Vyhodnotenie Kritériá 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (druhá séria) 16. Marec 2018 16. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955329/content/737014/download","filename":"Otázky a odpovede_druhá séria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946553/content/683810/download","filename":"Súťažné podklady_EVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia časti Ostatné 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013619/content/804045/download","filename":"Vyhodnotenie Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013619/content/804046/download","filename":"Vyhodnotenie Ostatné 1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013619/content/804047/download","filename":"Vyhodnotenie Ostatné 1.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013957/content/804285/download","filename":"JUMPSOFT_zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (tretia séria) 20. Marec 2018 20. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956359/content/741159/download","filename":"Otázky a odpovede_tretia séria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvárania ponúk časť Ostatné 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013614/content/804041/download","filename":"Otváranie Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (prvá séria) 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953493/content/727493/download","filename":"Otázky a odpovede_prvá séria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×