Obstarávanie

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 849 350,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 849 350,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72222300-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+, poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja k ITMS2014+ ako aj k rozšírenému systému ITMS2014+.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 9 849 350,00 Neuvedené EUR 27. Máj 2016 61417

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/229044/content/102119/download","filename":"20_11_FINAL_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/229044/content/102120/download","filename":"Priloha1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629442/content/484339/download","filename":"INO (3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnocovania splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852524/content/573416/download","filename":"Zápisnica z vyhodnocovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. Jún 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680397/content/462087/download","filename":"Zapisznica_z_vyhodnocovania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumenty vo formate word_informácia 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/229047/content/102200/download","filename":"dokumenty_word.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 - skupina dodávateľov 23. Jún 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680423/content/462177/download","filename":"ponuka_Atos.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Aktualizácia a rozšírenie funkcionalít ITMS 2014+ č. 373/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670789/content/401928/download","filename":"CRZ zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2 23. Jún 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680419/content/462170/download","filename":"ponuka_ANEXT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Jún 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680393/content/462081/download","filename":"zapisnica_PU.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 ZoVO 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/229050/content/101870/download","filename":"INO_§41ostatne.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675862/content/435935/download","filename":"sprava.pdf"}]
Zmluva Aktualizácia a rozšírenie funkcionalít ITMS 2014+ č. 373/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670785/content/401904/download","filename":"CRZ zmluva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639990/content/674520/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Jún 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680387/content/462067/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×