Dodávateľ

Millennium, spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Millennium, spol. s r. o.

IČO: 35781271

Adresa: Plynárenská 7/C, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1479

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Október 2019

Záznam platný do: 25. Október 2022

Posledná zmena: 24. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 629 680,00 EUR 6 6
2017 275 000,00 EUR 2 2
2019 415 200,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 619 780,00 EUR 5 5
2016 9 900,00 EUR 1 1
2017 275 000,00 EUR 2 2
2019 415 200,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská agentúra životného prostredia 1 415 200,00 415200.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 214 700,00 214700.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 69 900,00 69900.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 115 000,00 115000.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 355 500,00 355500.00 EUR
TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s. 1 71 600,00 71600.00 EUR
Finecon Technologies s.r.o. 1 77 980,00 77980.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Systém pre riadenie, hodnotenie a monitorovanie výskumných projektov zameraných na prax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 77 667,00 77667.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie prevádzky, technického dohľadu a údržby servera pre webovú stránku NBS a súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 206 999,00 206999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Slovenský pozemkový fond 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Implementačné, konzultačné a programátorské služby pre Microsoft produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 204 800,00 204800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zavedenie nových IKT do spoločnosti TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch. TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s. 72 350,00 72350.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Moderná IKT infraštruktúra Finecon Technologies s.r.o. 78 940,00 78940.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Vytvorenie webového sídla mesta Bratislava, ďalších ako klonov vrátane webového sídla DPB, a.s. mikrostránok webového sídla Bratislavy a poskytovanie podporných služieb v súvislosti s ich prevádzkou. Hlavné mesto SR Bratislava 115 000,00 115000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov Slovenský pozemkový fond 192 000,00 192000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia a zabezpečenie podpory a prevádzky Slovenská agentúra životného prostredia 415 200,00 415200.0 EUR 2019 Služby Áno 1
+42154432392


obchod@millennium.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondrej Smolár
Adresa:
Kĺzavá 31B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Krempaský
Adresa:
Púpavová 12 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Simon
Adresa:
Hlaváčiková 41 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Sucháň
Adresa:
Jána Bakoša 6 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Ševček
Adresa:
Štefánikova 21 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Slávka Šikurová
Adresa:
Nám. Sv. Františka 18 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Augustinič Ph.D.
Adresa:
Europeum Business Center, Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 5.09.2017 do: 2.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×