Obstarávanie

Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 368 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 368 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72222300-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je aktualizácia existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému (ďalej len IMS), ktorá je presne definovaná v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Pri rozširovaní a úpravách systému IMS sa očakáva úprava jednotlivých softvérových častí systému, z ktorých v súčasnosti pozostáva. Obsahom dodania rozšírenia a úprav IMS je možné rozdeliť do týchto skupín: -Generálne funkcionality, -Programové riadenie, -Projektové riadenie, -Finančné riadenie na národnej úrovni, -Finančné riadenie na nadnárodnej úrovni, -Spätné finančné toky. Spôsob dodania úprav v jednotlivých častiach systému IMS, spolu s vlastnosťami procesu dodania, je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov. Dodávanie funkcionalít určených bude realizované postupným uvoľňovaním verzií v zmysle požadovaných termínov dodávky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JUMP soft, a.s. 3 7 368 000,00 Neuvedené EUR 18. December 2019 285875

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača JUMP 6. Máj 2020 6. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055814/download","filename":"01-zoznam-dokladov-a-dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055815/download","filename":"02-identifikacne-udaje-uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055816/download","filename":"03-doklad-o-zlozeni-zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055817/download","filename":"04-scan-originalu-osvedcenej-plnej-moci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055818/download","filename":"05-01-JED-JUMP soft.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055819/download","filename":"05-02-JED-CNC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055820/download","filename":"05-03-JED-LYNX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055821/download","filename":"05-04-JED-Kedros.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055822/download","filename":"05-05-JED-LB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055823/download","filename":"06-zoznam-dovernych-informacii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055824/download","filename":"07-vyhlasenie-uchadzaca-o-subdodavkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055825/download","filename":"08-navrh-na-plnenie-kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055826/download","filename":"09-00-01-zmluva-o-dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055827/download","filename":"09-00-02-zmluva-o-dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055828/download","filename":"09-01-priloha-c1-vseobecne-podmienky-zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055829/download","filename":"09-02-01-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055830/download","filename":"09-02-02-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055831/download","filename":"09-02-03-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055832/download","filename":"09-02-04-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055833/download","filename":"09-02-05-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055834/download","filename":"09-02-06-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055835/download","filename":"09-02-07-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055836/download","filename":"09-02-08-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055837/download","filename":"09-02-09-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055838/download","filename":"09-02-10-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055839/download","filename":"09-02-11-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055840/download","filename":"09-02-12-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055841/download","filename":"09-02-13-priloha-c2-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055842/download","filename":"09-03-priloha-c3-vlastny-navrh-plnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055843/download","filename":"09-04-priloha-c4-opravnene-osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055844/download","filename":"09-05-priloha-c5-zoznam-subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090717/content/1055845/download","filename":"10-priloha-c3-zmluvy-vlastny-navrh-plnenia.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. Máj 2020 13. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090845/content/1056218/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk_ITMS2014+_final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Január 2020 21. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075376/content/1025836/download","filename":"Správa o zákazke ITMS2014+.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Atos 6. Máj 2020 6. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055801/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055802/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055803/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055804/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055805/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055806/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055807/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (7).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055808/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (8).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055809/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (9).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055810/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (10).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055811/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (11).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055812/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (12).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090716/content/1055813/download","filename":"UPVII_ITMS_Ponuka SD_cast (13).pdf"}]
Súťažné podklady Časť B.1 - Opis predmetu zákazky Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029561/content/927593/download","filename":"Súťažné podklady Opis predmetu zákazky.docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - úprava 17.04.2019 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034819/content/937808/download","filename":"sutazne_podklady_ims 17_4_2019.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034819/content/937809/download","filename":"sutazne_podklady_opis_predmetu_zakazky 17_4_2019.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418593.pdf 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034804/content/937777/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418593.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 1179/2019 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071854/content/1018298/download","filename":"01 - Zmluva o dielo a priloha c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071854/content/1018300/download","filename":"02 - priloha c.2 - opis predmetu zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071854/content/1018304/download","filename":"03 - priloha c.3 - vlastny navrh riesenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071854/content/1018308/download","filename":"04 - priloha c.4 - experti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071854/content/1018309/download","filename":"05 - priloha c.5 - subdodavatelia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému 8. Apríl 2019 8. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033112/content/934536/download","filename":"Súťažné podklady IMS.docx"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Máj 2019 23. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039969/content/947955/download","filename":"Zapisnica otvaranie ponuk - IMS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Asseco 6. Máj 2020 6. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090710/content/1055795/download","filename":"Ponuka ASSECO.zip"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049272/content/968984/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029534/content/927441/download","filename":"Súťažné podklady_IMS.docx"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×